Umineko no Naku Koro ni Episode 2: Turn of the Golden Witch

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Horror , Mystery , Tragedy .

Chương mới nhất: 12 - Đang tiến hành  Đêm thứ 9..
 Khi hải âu cất tiếng kêu…
 Mụ phù thuỷ đã hồi sinh và không kẻ nào sống sót…
 Sự thật đằng sau “Vụ án tại Rokkenjima” vẫn chưa được làm sáng tỏ…
 Nhưng câu chuyện chưa kết thúc tại đây… Những bức màn quá khứ được hé lộ, những mối quan hệ chưa được công bố, Shannon, Kanon, George, Jessica, Maria và Rosa… Hãy cùng đón xem game 2 của án mạng bí ẩn tại Rokkenjima. Niềm tin vào gia đình và công nhận sự tồn tại của kẻ thứ 19… Battler sẽ phải chọn lựa như thế nào?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Umineko no Naku Koro ni Episode 2: Turn of the Golden Witch 21 29.04.2015 Umineko no Naku Koro ni Episode 2: Turn of the Golden Witch 20 29.04.2015 Umineko no Naku Koro ni Episode 2: Turn of the Golden Witch 19 29.04.2015 Umineko no Naku Koro ni Episode 2: Turn of the Golden Witch 18 29.04.2015 Umineko no Naku Koro ni Episode 2: Turn of the Golden Witch 17 29.04.2015 Umineko no Naku Koro ni Episode 2: Turn of the Golden Witch 16 29.04.2015 Umineko no Naku Koro ni Episode 2: Turn of the Golden Witch 15 29.04.2015 Umineko no Naku Koro ni Episode 2: Turn of the Golden Witch 14 29.04.2015 Umineko no Naku Koro ni Episode 2: Turn of the Golden Witch 13 29.04.2015 Umineko no Naku Koro ni Episode 2: Turn of the Golden Witch 12 29.04.2015 Umineko no Naku Koro ni Episode 2: Turn of the Golden Witch 11 29.04.2015 Umineko no Naku Koro ni Episode 2: Turn of the Golden Witch 10 29.04.2015 Umineko no Naku Koro ni Episode 2: Turn of the Golden Witch 9 29.04.2015 Umineko no Naku Koro ni Episode 2: Turn of the Golden Witch 8 29.04.2015 Umineko no Naku Koro ni Episode 2: Turn of the Golden Witch 7 29.04.2015 Umineko no Naku Koro ni Episode 2: Turn of the Golden Witch 6 29.04.2015 Umineko no Naku Koro ni Episode 2: Turn of the Golden Witch 5 29.04.2015 Umineko no Naku Koro ni Episode 2: Turn of the Golden Witch 4 29.04.2015 Umineko no Naku Koro ni Episode 2: Turn of the Golden Witch 3 29.04.2015 Umineko no Naku Koro ni Episode 2: Turn of the Golden Witch 2 29.04.2015 Umineko no Naku Koro ni Episode 2: Turn of the Golden Witch 1 29.04.2015