Unbalance Triangle

Tên khác: Unbalance Triangle; Unbalance Unbalance Triangle; Unbalance x Triangle; Unbalance x3; Unbalance

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Manhwa , Romance , Webtoon .

Chương mới nhất: 54.2 - Đang tiến hànhChoi Hakyoung và Choi Taehyun là hai chị em sống với nhau từ bé. Kể từ ngày bố mẹ họ mất, một tay người chị đã chăm lo, nuôi nấng cậu em của mình. Vào một ngày đẹp trời, Choi Taehyun tình cờ phát hiện ra rằng hai người họ không phải là chị em ruột . Vì muốn biết rõ sự thật, cậu đã gọi điện thoại hỏi chị mình cho rõ nhưng chưa kịp biết đáp án thì đã vô tình khiến chị mình bị tai nạn .Chưa hết, số nhọ của cậu vẫn tiếp diễn bởi sau khi bị tai nạn chị cậu không bị thương nặng nhưng thay vào đó lại mất trí nhớ.Đối mặt với định mệnh oái oăm như thế, người nông dân Taehyun của chúng ta phải làm thao mời các bạn theo dõi diễn biến câu chuyện….
Nhóm dịch: BlogTruyen.ComTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Unbalance Triangle 54.2 27.09.2017 Unbalance Triangle 54.1 27.09.2017 Unbalance Triangle 53.2 12.09.2017 Unbalance Triangle 53.1 17.06.2017 Unbalance Triangle 53.1 12.09.2017 Unbalance Triangle 52.2 Thần Bí Team 28.04.2017 Unbalance Triangle 52.1 Thần Bí Team 28.04.2017 Unbalance Triangle 51.2 Thần Bí Team 28.04.2017 Unbalance Triangle 51 19.03.2017 Unbalance Triangle 50.2 19.03.2017 Unbalance Triangle 50.1 14.02.2017 Unbalance Triangle 49.2 12.12.2016 Unbalance Triangle 49.1 12.12.2016 Unbalance Triangle 48.2 12.12.2016 Unbalance Triangle 48.1 15.11.2016 Unbalance Triangle 47.2 15.11.2016 Unbalance Triangle 47.1 13.11.2016 Unbalance Triangle 46.2 13.11.2016 Unbalance Triangle 46.1 10.11.2016 Unbalance Triangle 45.2 17.10.2016 Unbalance Triangle 45.1 24.09.2016 Unbalance Triangle 44.2 22.09.2016 Unbalance Triangle 44.1 11.09.2016 Unbalance Triangle 44.1 12.09.2016 Unbalance Triangle 43.2 7.09.2016 Unbalance Triangle 43.1 28.08.2016 Unbalance Triangle 42.2 28.08.2016 Unbalance Triangle 42.1 26.07.2016 Unbalance Triangle 41.2 18.07.2016 Unbalance Triangle 41.1 18.07.2016 Unbalance Triangle 40.2 18.07.2016 Unbalance Triangle 40.1 18.07.2016 Unbalance Triangle 39.2 12.06.2016 Unbalance Triangle 39.2 18.07.2016 Unbalance Triangle 39.1 18.07.2016 Unbalance Triangle 38.2 12.06.2016 Unbalance Triangle 38.1 9.06.2016 Unbalance Triangle 37.2 9.06.2016 Unbalance Triangle 37.1 9.06.2016 Unbalance Triangle 36.2 7.06.2016 Unbalance Triangle 36.1 6.06.2016 Unbalance Triangle 35.2 5.06.2016 Unbalance Triangle 35.1 3.06.2016 Unbalance Triangle 34.2 2.06.2016 Unbalance Triangle 34 19.03.2016 Unbalance Triangle 33.5 19.03.2016 Unbalance Triangle 33 19.03.2016 Unbalance Triangle 32.5 19.03.2016 Unbalance Triangle 32 19.03.2016 Unbalance Triangle 31.2 15.02.2016 Unbalance Triangle 31.2 19.03.2016 Unbalance Triangle 31.1 15.02.2016 Unbalance Triangle 30.2 23.01.2016 Unbalance Triangle 30.1 23.01.2016 Unbalance Triangle 29.2 23.01.2016 Unbalance Triangle 29 15.12.2015 Unbalance Triangle 28.4 5.12.2015 Unbalance Triangle 28.3 5.12.2015 Unbalance Triangle 28.2 5.12.2015 Unbalance Triangle 28.1 5.12.2015 Unbalance Triangle 27.2 29.11.2015 Unbalance Triangle 27.1 28.11.2015 Unbalance Triangle 26 27.11.2015 Unbalance Triangle 25 26.11.2015 Unbalance Triangle 24 23.11.2015 Unbalance Triangle 23 23.11.2015 Unbalance Triangle 22 22.11.2015 Unbalance Triangle 21 17.11.2015 Unbalance Triangle 20 13.11.2015 Unbalance Triangle 19 12.11.2015 Unbalance Triangle 18 12.11.2015 Unbalance Triangle 17 12.11.2015 Unbalance Triangle 16 12.11.2015 Unbalance Triangle 15 12.11.2015 Unbalance Triangle 14 12.11.2015 Unbalance Triangle 13 12.11.2015 Unbalance Triangle 12 12.11.2015 Unbalance Triangle 11 12.11.2015 Unbalance Triangle 10 12.11.2015 Unbalance Triangle 9 12.11.2015 Unbalance Triangle 8 12.11.2015 Unbalance Triangle 7 12.11.2015 Unbalance Triangle 6 12.11.2015 Unbalance Triangle 5 12.11.2015 Unbalance Triangle 4 12.11.2015 Unbalance Triangle 3 12.11.2015 Unbalance Triangle 2 12.11.2015 Unbalance Triangle 1 12.11.2015