Unbalance X Unbalance

Tên khác:

Tác giả: , , , , .

Thể loại: Comedy , Drama , Manhwa , Romance .

Chương mới nhất: 82 - Hoàn thànhLuôn luôn có 1 định luật bất biến : trời cho trò chơi. Và những trò chơi bao giờ cũng diễn biến cực kì ” bất ngờ “, nhất là trò chơi tình ái. Myung Jin-Ho vì 1 chút lòng tham + lòng thành đã trả lại chiếc điện thoại và chiếc ví cho nữ chính Hae- Young Nah . Tình huống ắt hẳn đã trở nên hoàn hảo nếu trong ví không thiếu mất … 7000 won. Và thế là cô nàng “máu lên” focus anh chàng nam chính 1 trận. Jin-Ho những tưởng chuyện thế là xong, ai ngờ hôm sau lại chạm mặt Hae-Young với tư cách là …. học sinh và cô giáo chủ nhiệm. Vậy cuộc tình cô – trò này sẽ đi đến đâu?? Oh yeah , mời các bạn tiếp tục đọc nhé.

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Unbalance X Unbalance 82 G4V 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 81 G4V 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 80 G4V 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 79 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 78 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 77 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 76 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 75 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 73 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 72 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 71 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 70 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 69 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 68 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 67 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 66 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 65 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 64 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 63 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 62 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 61 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 60 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 59 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 58 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 57 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 56 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 55 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 54 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 53 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 52 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 51 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 50 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 49 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 48 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 47 truyentiengviet.com 31.07.2014 Unbalance X Unbalance 45 teensos.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 44 teensos.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 43 teensos.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 42 teensos.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 41 teensos.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 40 teensos.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 39 teensos.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 38 teensos.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 37 teensos.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 36 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 35 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 34 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 33 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 32 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 31 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 30 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 29 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 28 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 27 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 26 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 25 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 24 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 23 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 22 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 21 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 20 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 19 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 18 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 17 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 16 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 15 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 14 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 13 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 12 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 11 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 10 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 9 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 8 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 7 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 6 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 5 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 4 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 3 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 2 vnsharing.net 30.07.2014 Unbalance X Unbalance 1 vnsharing.net 30.07.2014