Urami Koi, Koi, Urami Koi

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 25 - Đang tiến hànhChuyện tình của mèo và chuột bị 12 con giáp xen ngang

Nhóm dịch: K Group https://www.facebook.com/KTranslationGroup
Lost Seraph Team https://www.facebook.com/LostSeraphTeamTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Urami Koi, Koi, Urami Koi 25 30.09.2018 Urami Koi, Koi, Urami Koi 24 3.09.2018 Urami Koi, Koi, Urami Koi 23 21.08.2018 Urami Koi, Koi, Urami Koi 22 19.08.2018 Urami Koi, Koi, Urami Koi 21 19.08.2018 Urami Koi, Koi, Urami Koi 20 9.07.2018 Urami Koi, Koi, Urami Koi 19 9.07.2018 Urami Koi, Koi, Urami Koi 18 19.06.2018 Urami Koi, Koi, Urami Koi 17 19.06.2018 Urami Koi, Koi, Urami Koi 16 27.03.2018 Urami Koi, Koi, Urami Koi 15 27.03.2018 Urami Koi, Koi, Urami Koi 14 27.03.2018 Urami Koi, Koi, Urami Koi 13 27.03.2018 Urami Koi, Koi, Urami Koi 12 27.03.2018 Urami Koi, Koi, Urami Koi 11 27.03.2018 Urami Koi, Koi, Urami Koi 10 27.03.2018 Urami Koi, Koi, Urami Koi 9 K Group + Lost Sereaph 10.02.2017 Urami Koi, Koi, Urami Koi 8 K Group + Lost Sereaph 10.11.2016 Urami Koi, Koi, Urami Koi 7 K Group + Lost Sereaph 30.10.2016 Urami Koi, Koi, Urami Koi 6 K Group + Lost Sereaph 18.10.2016 Urami Koi, Koi, Urami Koi 5 K Group + Lost Sereaph 1.08.2016 Urami Koi, Koi, Urami Koi 4 K Group + Lost Sereaph 23.06.2016 Urami Koi, Koi, Urami Koi 3 K Group + Lost Sereaph 15.05.2016 Urami Koi, Koi, Urami Koi 2 K Group + Lost Sereaph 5.04.2016 Urami Koi, Koi, Urami Koi 1 K Group + Lost Sereaph 1.05.2015