Usotoki Rhetoric

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Comedy , Fantasy , Psychological , Romance , School Life , Shoujo .

Chương mới nhất: 23 - Đang tiến hànhMột cô gái có khả năng trời phú nghe thấy những lời nói dối. Trong khi đang khổ sở vì điều này, cô đã gặp phải một anh chàng thám tử kì lạ. Câu chuyện của họ sẽ tiếp tục như thế nào?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Usotoki Rhetoric 23 14.02.2019 Usotoki Rhetoric 22 14.02.2019 Usotoki Rhetoric 21 14.02.2019 Usotoki Rhetoric 20 14.02.2019 Usotoki Rhetoric 19 14.02.2019 Usotoki Rhetoric 18 14.02.2019 Usotoki Rhetoric 17 14.02.2019 Usotoki Rhetoric 16 14.02.2019 Usotoki Rhetoric 15 14.02.2019 Usotoki Rhetoric 14 14.02.2019 Usotoki Rhetoric 13 14.02.2019 Usotoki Rhetoric 12 14.02.2019 Usotoki Rhetoric 11 14.02.2019 Usotoki Rhetoric 10 14.02.2019 Usotoki Rhetoric 9 14.02.2019 Usotoki Rhetoric 8 14.02.2019 Usotoki Rhetoric 7 14.02.2019 Usotoki Rhetoric 6 14.02.2019 Usotoki Rhetoric 5 14.02.2019 Usotoki Rhetoric 4 14.02.2019 Usotoki Rhetoric 3 14.02.2019 Usotoki Rhetoric 2 14.02.2019 Usotoki Rhetoric 1 14.02.2019