Uzumaki

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Adventure , Drama , Horror , Mystery , Psychological , Tragedy .

Chương mới nhất: 19 - Đang tiến hànhXuất hiện từ đầu manga dưới hình dáng một chiếc vỏ ốc nhỏ tưởng chừng như vô hại, hình xoắn ốc kỳ lạ ấy nhanh chóng lan dần ra và chiếm lấy toàn bộ thị trấn như một thứ bệnh dịch. Nó xuất hiện khắp nơi trong từng trang vẽ của Junji Ito. Nó sống trong cây dương xỉ, trong vỏ sò, trong những lọn tóc xoăn, và trong những đường xoắn của não người… Nó xuất hiện trong nỗi ám ảnh điên cuồng và kéo toàn bộ cư dân Kurôzu-cho vào một vòng xoáy không cách nào trở lại. Ngay cả khi đã chết.
Từ chapter 001 -> 003 : đọc từ trái sang phải (—–>)
Từ chapter 004 trở đi đọc từ phải sang trái (<—–)Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Uzumaki 19 vnmaty.uni.cc 3.10.2013 Uzumaki 19 vnmaty.uni.cc 30.07.2014 Uzumaki 18 vnmaty.uni.cc 3.10.2013 Uzumaki 18 vnmaty.uni.cc 30.07.2014 Uzumaki 17 vnmaty.uni.cc 3.10.2013 Uzumaki 17 vnmaty.uni.cc 30.07.2014 Uzumaki 16 MTO 3.10.2013 Uzumaki 16 MTO 30.07.2014 Uzumaki 15 MTO 3.10.2013 Uzumaki 15 MTO 30.07.2014 Uzumaki 14 MTO 3.10.2013 Uzumaki 14 MTO 30.07.2014 Uzumaki 13 MTO 3.10.2013 Uzumaki 13 MTO 30.07.2014 Uzumaki 12 MTO 3.10.2013 Uzumaki 12 MTO 30.07.2014 Uzumaki 11 MTO 3.10.2013 Uzumaki 11 MTO 30.07.2014 Uzumaki 10 MTO 3.10.2013 Uzumaki 10 MTO 30.07.2014 Uzumaki 9 MTO 3.10.2013 Uzumaki 9 MTO 30.07.2014 Uzumaki 8 MTO 3.10.2013 Uzumaki 8 MTO 30.07.2014 Uzumaki 7 MTO 3.10.2013 Uzumaki 7 MTO 30.07.2014 Uzumaki 6 MTO 3.10.2013 Uzumaki 6 MTO 30.07.2014 Uzumaki 5 MTO 3.10.2013 Uzumaki 5 MTO 30.07.2014 Uzumaki 4 MTO 3.10.2013 Uzumaki 4 MTO 30.07.2014 Uzumaki 3 MTO 3.10.2013 Uzumaki 3 MTO 30.07.2014 Uzumaki 2 MTO 3.10.2013 Uzumaki 2 MTO 30.07.2014 Uzumaki 1 MTO 3.10.2013 Uzumaki 1 MTO 30.07.2014