Vạn Giới Thần Chủ

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Supernatural .

Chương mới nhất: 81 - Đang tiến hànhTruyện Vạn Giới Thần Chủ nói về Diệp thần từ thế giới hiện đại xuyên không qua Nam Châu, thành chủ nhân Di Hồng Viện, trước khi lên đường tiến về phía bắc, nhận lời hỗ trợ thánh nữ tuyết ảnh tộc thoát khỏi khốn cảnh, lại không nghĩ rằng…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Vạn Giới Thần Chủ 81 4.08.2019 Vạn Giới Thần Chủ 80 2.08.2019 Vạn Giới Thần Chủ 78 16.07.2019 Vạn Giới Thần Chủ 77 14.07.2019 Vạn Giới Thần Chủ 76 12.07.2019 Vạn Giới Thần Chủ 75 10.07.2019 Vạn Giới Thần Chủ 74 8.07.2019 Vạn Giới Thần Chủ 73 6.07.2019 Vạn Giới Thần Chủ 72 28.05.2019 Vạn Giới Thần Chủ 71 26.05.2019 Vạn Giới Thần Chủ 70 24.05.2019 Vạn Giới Thần Chủ 69 22.05.2019 Vạn Giới Thần Chủ 68 20.05.2019 Vạn Giới Thần Chủ 67 18.05.2019 Vạn Giới Thần Chủ 66 16.05.2019 Vạn Giới Thần Chủ 65 14.05.2019 Vạn Giới Thần Chủ 64 12.05.2019 Vạn Giới Thần Chủ 63 30.04.2019 Vạn Giới Thần Chủ 61 28.04.2019 Vạn Giới Thần Chủ 60 27.04.2019 Vạn Giới Thần Chủ 58 23.04.2019 Vạn Giới Thần Chủ 55 17.04.2019 Vạn Giới Thần Chủ 54 15.04.2019 Vạn Giới Thần Chủ 53 13.04.2019 Vạn Giới Thần Chủ 52 11.04.2019 Vạn Giới Thần Chủ 50 7.04.2019 Vạn Giới Thần Chủ 49 5.04.2019 Vạn Giới Thần Chủ 48 27.02.2019 Vạn Giới Thần Chủ 47 25.02.2019 Vạn Giới Thần Chủ 45 21.02.2019 Vạn Giới Thần Chủ 44 19.02.2019 Vạn Giới Thần Chủ 42 31.01.2019 Vạn Giới Thần Chủ 41 29.01.2019 Vạn Giới Thần Chủ 40 27.01.2019 Vạn Giới Thần Chủ 39 25.01.2019 Vạn Giới Thần Chủ 37 21.01.2019 Vạn Giới Thần Chủ 36 20.12.2018 Vạn Giới Thần Chủ 35 19.12.2018 Vạn Giới Thần Chủ 32 16.12.2018 Vạn Giới Thần Chủ 31 15.12.2018 Vạn Giới Thần Chủ 28 23.11.2018 Vạn Giới Thần Chủ 27 22.11.2018 Vạn Giới Thần Chủ 26 22.11.2018 Vạn Giới Thần Chủ 25 22.11.2018 Vạn Giới Thần Chủ 24 22.11.2018 Vạn Giới Thần Chủ 23 22.11.2018 Vạn Giới Thần Chủ 22 22.11.2018 Vạn Giới Thần Chủ 21 22.11.2018 Vạn Giới Thần Chủ 20 22.11.2018 Vạn Giới Thần Chủ 19 22.11.2018 Vạn Giới Thần Chủ 18 22.11.2018 Vạn Giới Thần Chủ 17 22.11.2018 Vạn Giới Thần Chủ 16 22.11.2018 Vạn Giới Thần Chủ 15 22.11.2018 Vạn Giới Thần Chủ 14 22.11.2018 Vạn Giới Thần Chủ 13 22.11.2018 Vạn Giới Thần Chủ 12 22.11.2018 Vạn Giới Thần Chủ 11 22.11.2018 Vạn Giới Thần Chủ 10 22.11.2018 Vạn Giới Thần Chủ 9 22.11.2018 Vạn Giới Thần Chủ 8 22.11.2018 Vạn Giới Thần Chủ 7 22.11.2018 Vạn Giới Thần Chủ 6 22.11.2018 Vạn Giới Thần Chủ 5 22.11.2018 Vạn Giới Thần Chủ 4 22.11.2018 Vạn Giới Thần Chủ 3 22.11.2018 Vạn Giới Thần Chủ 2 22.11.2018 Vạn Giới Thần Chủ 1 22.11.2018