VERSUS THE EARTH

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Horror , Sci-fi , Supernatural .

Chương mới nhất: 23 - Đang tiến hànhVào năm 20xx, Trái Đất đã tự sinh ra hệ thống miễn dịch để tiêu diệt con người là virus đang kí sinh. Họ phải làm gì để chống lại hệ thống miễn dịch này?!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng VERSUS THE EARTH 23 16.11.2017 VERSUS THE EARTH 22 12.10.2017 VERSUS THE EARTH 21 20.09.2017 VERSUS THE EARTH 20 3.09.2017 VERSUS THE EARTH 19 3.09.2017 VERSUS THE EARTH 18 31.08.2017 VERSUS THE EARTH 17 26.08.2017 VERSUS THE EARTH 16 1.08.2017 VERSUS THE EARTH 15 30.07.2017 VERSUS THE EARTH 13 26.07.2017 VERSUS THE EARTH 12 24.07.2017 VERSUS THE EARTH 11 24.07.2017 VERSUS THE EARTH 10 20.07.2017 VERSUS THE EARTH 9 18.07.2017 VERSUS THE EARTH 7 14.07.2017 VERSUS THE EARTH 6 14.07.2017 VERSUS THE EARTH 5 2.07.2017 VERSUS THE EARTH 4 30.06.2017 VERSUS THE EARTH 3 30.06.2017 VERSUS THE EARTH 2 30.06.2017 VERSUS THE EARTH 1 30.06.2017