Vĩnh Hằng Chí Tôn

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 71 - Đang tiến hànhVũ Chi Đỉnh Phong, Di Sơn Đảo Hải, Tróc Tinh Nã Nguyệt, nghịch loạn thời không!Kiếm cực kỳ cảnh, một kiếm thành Đạo, một kiếm thông thần, một kiếm phá vạn pháp!Niên thiếu Lý Phù Trần, ngẫu được kim sắc tiểu phù, linh hồn không ngừng tiến hóa, ở thiên tài này như mưa, cường giả Như Vân thế giới, lấy kiếm trong tay, du ngoạn sơn thuỷ tuyệt đỉnh.Thiên địa có lúc hủy diệt,riêng ta vĩnh hằng bất hủ.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Vĩnh Hằng Chí Tôn 71 17.01.2018 Vĩnh Hằng Chí Tôn 70 14.01.2018 Vĩnh Hằng Chí Tôn 69 9.01.2018 Vĩnh Hằng Chí Tôn 68 7.01.2018 Vĩnh Hằng Chí Tôn 67 7.01.2018 Vĩnh Hằng Chí Tôn 66 hamtruyen.com 31.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 65 28.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 64 24.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 63 20.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 62 17.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 61 17.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 60 17.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 59 6.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 58 3.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 57 2.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 56 2.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 55 2.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 54 2.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 53 2.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 52 2.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 51 2.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 50 2.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 49 2.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 48 2.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 47 2.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 46 2.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 45 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 44 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 43 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 42 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 41 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 40 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 39 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 38 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 37 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 36 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 35 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 34 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 33 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 32 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 31 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 30 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 29 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 28 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 27 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 26 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 25 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 24 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 23 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 22 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 21 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 20 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 19 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 18 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 17 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 16 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 15 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 14 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 13 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 12 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 11 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 10 1.12.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 9 30.11.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 8 30.11.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 7 30.11.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 6 30.11.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 5 30.11.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 4 30.11.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 3 30.11.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 2 30.11.2017 Vĩnh Hằng Chí Tôn 1 30.11.2017