Violence Action

Tên khác: The Violence Action

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Psychological , Seinen .

Chương mới nhất: 9 - Đang tiến hànhKikuno Kei, biệt danh “Kay”, một sinh viên đại học, và đang làm sát thủ để bán thời gian.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Violence Action 9 12.11.2018 Violence Action 8.6 12.11.2018 Violence Action 8.5 12.11.2018 Violence Action 8.4 12.11.2018 Violence Action 8.3 22.06.2018 Violence Action 8.2 22.06.2018 Violence Action 8.1 19.03.2018 Violence Action 7 19.03.2018 Violence Action 6.3 19.03.2018 Violence Action 6.2 Legend Team 15.12.2017 Violence Action 6.1 Legend Team 15.12.2017 Violence Action 6 Legend Team 4.11.2017 Violence Action 5 Legend Team 4.11.2017 Violence Action 4 Legend Team 4.11.2017 Violence Action 3 Legend Team 2.10.2017 Violence Action 2 Legend Team 2.10.2017 Violence Action 1 Legend Team 15.09.2017