Vô Kiếm Tiểu Tử

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Drama , Fantasy , Manhwa , Webtoon .

Chương mới nhất: 77 - Đang tiến hànhBira là một đưa trẻ thích câu cá, cậu sống và lang thang trong vùng đất hoang dã với ông nôi người lùn của mình. Một ngày nọ, ông nội nói với Bira hãy ở khu vực phía Bắc khu rừng chờ ông quay lại, nhưng ông đã biến mất. Bira đã nghe lời cảnh báo của ông nội, cậu sống và chờ đợi nhiều năm trong khu rừng, kết bạn với một gia đình gấu và tránh xa thế giới loài người. Nhưng tình cờ, cậu đã gặp và cứu sống Tanyu, sau đó họ đã trở thành bạn của nhau. khi biết bạn của mình phải thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm, Bira đã rời khỏi khu rừng để cứu người bạn Tanyu của mình.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Vô Kiếm Tiểu Tử 77 7.09.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 76 7.09.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 75 7.09.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 74 5.09.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 73 5.09.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 72 5.09.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 71 5.09.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 70 5.09.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 69 5.09.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 68 30.08.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 67 30.08.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 66 30.08.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 65 30.08.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 64 VN Blueship 30.08.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 63 24.08.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 62 23.08.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 61 23.08.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 60 23.08.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 59 23.08.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 58 19.08.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 57 19.08.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 56 17.08.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 55 17.08.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 54 17.08.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 53 17.08.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 52 17.08.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 51 17.08.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 50 17.08.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 49 14.02.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 48 14.02.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 47 14.02.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 46 14.02.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 45 14.02.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 44 14.02.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 43 14.02.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 42 21.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 41 21.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 40 21.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 39 21.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 38 21.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 37 21.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 36 21.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 35 21.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 34 21.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 33 21.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 32 21.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 31 21.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 30 21.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 29 21.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 28 21.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 27 21.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 26 20.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 25 20.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 24 20.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 23 20.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 22 20.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 21 20.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 20 20.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 19 20.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 18 20.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 17 20.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 16 20.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 15 19.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 14 19.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 13 19.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 12 19.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 11 19.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 10 19.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 9 19.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 8 19.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 7 19.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 6 19.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 5 19.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 4 19.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 3 19.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 2 19.01.2021 Vô Kiếm Tiểu Tử 1 19.01.2021