Võ Thần Chúa Tể

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Supernatural .

Chương mới nhất: 89 - Đang tiến hànhThiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Võ Thần Chúa Tể 89 18.01.2018 Võ Thần Chúa Tể 88 12.01.2018 Võ Thần Chúa Tể 87 10.01.2018 Võ Thần Chúa Tể 86 8.01.2018 Võ Thần Chúa Tể 85 8.01.2018 Võ Thần Chúa Tể 84 1.01.2018 Võ Thần Chúa Tể 83 28.12.2017 Võ Thần Chúa Tể 82 25.12.2017 Võ Thần Chúa Tể 81 20.12.2017 Võ Thần Chúa Tể 80 17.12.2017 Võ Thần Chúa Tể 79 15.12.2017 Võ Thần Chúa Tể 77 10.12.2017 Võ Thần Chúa Tể 76 8.12.2017 Võ Thần Chúa Tể 75 6.12.2017 Võ Thần Chúa Tể 74 3.12.2017 Võ Thần Chúa Tể 73 1.12.2017 Võ Thần Chúa Tể 72 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 71 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 70 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 69 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 68 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 67 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 66 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 65 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 64 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 63 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 62 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 61 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 60 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 59 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 58 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 57 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 56 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 55 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 54 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 53 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 52 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 51 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 50 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 49 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 48 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 47 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 46 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 45 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 44 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 43 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 42 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 41 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 40 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 39 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 38 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 37 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 36 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 35 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 34 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 33 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 32 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 31 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 30 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 29 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 28 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 27 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 26 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 25 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 24 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 23 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 22 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 21 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 20 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 19 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 18 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 17 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 16 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 15 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 14 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 13 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 12 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 11 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 10 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 9 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 8 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 7 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 6 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 5 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 4 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 3 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 2 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 1 26.11.2017