Võ Thần Chúa Tể

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Supernatural .

Chương mới nhất: 424 - Đang tiến hànhThiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Võ Thần Chúa Tể 424 14.09.2020 Võ Thần Chúa Tể 423 10.09.2020 Võ Thần Chúa Tể 422 7.09.2020 Võ Thần Chúa Tể 421 3.09.2020 Võ Thần Chúa Tể 420 3.09.2020 Võ Thần Chúa Tể 419 3.09.2020 Võ Thần Chúa Tể 418 3.09.2020 Võ Thần Chúa Tể 417 3.09.2020 Võ Thần Chúa Tể 416 3.09.2020 Võ Thần Chúa Tể 415 3.09.2020 Võ Thần Chúa Tể 414 1.09.2020 Võ Thần Chúa Tể 413 1.09.2020 Võ Thần Chúa Tể 412 1.09.2020 Võ Thần Chúa Tể 411 1.09.2020 Võ Thần Chúa Tể 410 1.09.2020 Võ Thần Chúa Tể 409 1.09.2020 Võ Thần Chúa Tể 408 1.09.2020 Võ Thần Chúa Tể 407 1.09.2020 Võ Thần Chúa Tể 406 1.09.2020 Võ Thần Chúa Tể 405 1.09.2020 Võ Thần Chúa Tể 404 1.09.2020 Võ Thần Chúa Tể 403 1.09.2020 Võ Thần Chúa Tể 402 1.09.2020 Võ Thần Chúa Tể 401 1.09.2020 Võ Thần Chúa Tể 400 17.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 399 17.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 398 17.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 397 17.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 396 17.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 395 17.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 394 17.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 393 17.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 392 17.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 391 17.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 390 17.11.2019 Võ Thần Chúa Tể 390 8.06.2020 Võ Thần Chúa Tể 390 10.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 389 10.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 388 10.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 387 10.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 386 10.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 385 10.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 384 10.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 383 10.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 382 10.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 381 8.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 380 6.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 379 6.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 378 6.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 377 6.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 376 6.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 375 6.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 374 6.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 373 6.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 372 6.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 371 6.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 370 6.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 369 6.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 368 6.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 367 6.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 366 6.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 365 6.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 364 6.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 363 6.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 362 6.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 361 6.08.2020 Võ Thần Chúa Tể 360 23.07.2020 Võ Thần Chúa Tể 359 23.07.2020 Võ Thần Chúa Tể 358 23.07.2020 Võ Thần Chúa Tể 357 23.07.2020 Võ Thần Chúa Tể 356 23.07.2020 Võ Thần Chúa Tể 355 23.07.2020 Võ Thần Chúa Tể 354 23.07.2020 Võ Thần Chúa Tể 353 23.07.2020 Võ Thần Chúa Tể 352 23.07.2020 Võ Thần Chúa Tể 351 30.05.2020 Võ Thần Chúa Tể 350 17.05.2020 Võ Thần Chúa Tể 349 12.05.2020 Võ Thần Chúa Tể 348 5.05.2020 Võ Thần Chúa Tể 347 27.04.2020 Võ Thần Chúa Tể 346 2.04.2020 Võ Thần Chúa Tể 345 2.04.2020 Võ Thần Chúa Tể 344 17.03.2020 Võ Thần Chúa Tể 343 5.03.2020 Võ Thần Chúa Tể 342 26.02.2020 Võ Thần Chúa Tể 341 19.02.2020 Võ Thần Chúa Tể 340 11.02.2020 Võ Thần Chúa Tể 339 2.02.2020 Võ Thần Chúa Tể 338 27.01.2020 Võ Thần Chúa Tể 337 2.02.2020 Võ Thần Chúa Tể 336 9.01.2020 Võ Thần Chúa Tể 335 27.12.2019 Võ Thần Chúa Tể 334 19.12.2019 Võ Thần Chúa Tể 333 15.12.2019 Võ Thần Chúa Tể 332 8.12.2019 Võ Thần Chúa Tể 331 27.11.2019 Võ Thần Chúa Tể 329 4.11.2019 Võ Thần Chúa Tể 328 2.11.2019 Võ Thần Chúa Tể 327 30.10.2019 Võ Thần Chúa Tể 326 27.10.2019 Võ Thần Chúa Tể 325 22.10.2019 Võ Thần Chúa Tể 324 18.10.2019 Võ Thần Chúa Tể 323 16.10.2019 Võ Thần Chúa Tể 322 11.10.2019 Võ Thần Chúa Tể 321 11.10.2019 Võ Thần Chúa Tể 320 3.10.2019 Võ Thần Chúa Tể 319 28.09.2019 Võ Thần Chúa Tể 318 26.09.2019 Võ Thần Chúa Tể 317 24.09.2019 Võ Thần Chúa Tể 316 22.09.2019 Võ Thần Chúa Tể 315 20.09.2019 Võ Thần Chúa Tể 314 18.09.2019 Võ Thần Chúa Tể 313 16.09.2019 Võ Thần Chúa Tể 311 12.09.2019 Võ Thần Chúa Tể 310 10.09.2019 Võ Thần Chúa Tể 294 22.08.2019 Võ Thần Chúa Tể 293 18.08.2019 Võ Thần Chúa Tể 292 14.08.2019 Võ Thần Chúa Tể 291 5.08.2019 Võ Thần Chúa Tể 290 3.08.2019 Võ Thần Chúa Tể 289 1.08.2019 Võ Thần Chúa Tể 288 22.07.2019 Võ Thần Chúa Tể 287 20.07.2019 Võ Thần Chúa Tể 286 18.07.2019 Võ Thần Chúa Tể 283 8.07.2019 Võ Thần Chúa Tể 282 28.06.2019 Võ Thần Chúa Tể 281 26.06.2019 Võ Thần Chúa Tể 280 24.06.2019 Võ Thần Chúa Tể 279 18.06.2019 Võ Thần Chúa Tể 278 16.06.2019 Võ Thần Chúa Tể 277 14.06.2019 Võ Thần Chúa Tể 276 6.06.2019 Võ Thần Chúa Tể 275 4.06.2019 Võ Thần Chúa Tể 274 2.06.2019 Võ Thần Chúa Tể 273 5.05.2019 Võ Thần Chúa Tể 272 3.05.2019 Võ Thần Chúa Tể 271 1.05.2019 Võ Thần Chúa Tể 270 23.04.2019 Võ Thần Chúa Tể 269 21.04.2019 Võ Thần Chúa Tể 267 12.04.2019 Võ Thần Chúa Tể 266 9.04.2019 Võ Thần Chúa Tể 265 7.04.2019 Võ Thần Chúa Tể 264 3.04.2019 Võ Thần Chúa Tể 263 1.04.2019 Võ Thần Chúa Tể 262 30.03.2019 Võ Thần Chúa Tể 260 26.03.2019 Võ Thần Chúa Tể 259 24.03.2019 Võ Thần Chúa Tể 258 21.03.2019 Võ Thần Chúa Tể 258 22.03.2019 Võ Thần Chúa Tể 257 20.03.2019 Võ Thần Chúa Tể 256 18.03.2019 Võ Thần Chúa Tể 255 16.03.2019 Võ Thần Chúa Tể 254 14.03.2019 Võ Thần Chúa Tể 253 12.03.2019 Võ Thần Chúa Tể 252 10.03.2019 Võ Thần Chúa Tể 251 8.03.2019 Võ Thần Chúa Tể 250 6.03.2019 Võ Thần Chúa Tể 249 4.03.2019 Võ Thần Chúa Tể 248 2.03.2019 Võ Thần Chúa Tể 247 28.02.2019 Võ Thần Chúa Tể 246 26.02.2019 Võ Thần Chúa Tể 245 24.02.2019 Võ Thần Chúa Tể 244 22.02.2019 Võ Thần Chúa Tể 243 20.02.2019 Võ Thần Chúa Tể 242 19.02.2019 Võ Thần Chúa Tể 241 18.02.2019 Võ Thần Chúa Tể 240 2.02.2019 Võ Thần Chúa Tể 239 31.01.2019 Võ Thần Chúa Tể 238 29.01.2019 Võ Thần Chúa Tể 237 27.01.2019 Võ Thần Chúa Tể 236 25.01.2019 Võ Thần Chúa Tể 235 23.01.2019 Võ Thần Chúa Tể 234 20.01.2019 Võ Thần Chúa Tể 233 truyentranhtuan.com 18.01.2019 Võ Thần Chúa Tể 232 16.01.2019 Võ Thần Chúa Tể 231 14.01.2019 Võ Thần Chúa Tể 230 12.01.2019 Võ Thần Chúa Tể 229 10.01.2019 Võ Thần Chúa Tể 228 8.01.2019 Võ Thần Chúa Tể 227 6.01.2019 Võ Thần Chúa Tể 226 4.01.2019 Võ Thần Chúa Tể 225 2.01.2019 Võ Thần Chúa Tể 224 31.12.2018 Võ Thần Chúa Tể 223 29.12.2018 Võ Thần Chúa Tể 222 26.12.2018 Võ Thần Chúa Tể 221 24.12.2018 Võ Thần Chúa Tể 220 23.12.2018 Võ Thần Chúa Tể 218 14.12.2018 Võ Thần Chúa Tể 215 9.12.2018 Võ Thần Chúa Tể 214 14.12.2018 Võ Thần Chúa Tể 213 3.12.2018 Võ Thần Chúa Tể 212 2.12.2018 Võ Thần Chúa Tể 210 26.11.2018 Võ Thần Chúa Tể 209 25.11.2018 Võ Thần Chúa Tể 208 24.11.2018 Võ Thần Chúa Tể 207 17.11.2018 Võ Thần Chúa Tể 206 16.11.2018 Võ Thần Chúa Tể 205 15.11.2018 Võ Thần Chúa Tể 204 11.11.2018 Võ Thần Chúa Tể 203 10.11.2018 Võ Thần Chúa Tể 202 9.11.2018 Võ Thần Chúa Tể 201 3.11.2018 Võ Thần Chúa Tể 200 2.11.2018 Võ Thần Chúa Tể 199 1.11.2018 Võ Thần Chúa Tể 198 27.10.2018 Võ Thần Chúa Tể 197 26.10.2018 Võ Thần Chúa Tể 196 25.10.2018 Võ Thần Chúa Tể 193 20.10.2018 Võ Thần Chúa Tể 192 14.10.2018 Võ Thần Chúa Tể 191 13.10.2018 Võ Thần Chúa Tể 190 12.10.2018 Võ Thần Chúa Tể 189 7.10.2018 Võ Thần Chúa Tể 188 6.10.2018 Võ Thần Chúa Tể 187 1.10.2018 Võ Thần Chúa Tể 187 1.10.2018 Võ Thần Chúa Tể 186 30.09.2018 Võ Thần Chúa Tể 185 27.09.2018 Võ Thần Chúa Tể 184 26.09.2018 Võ Thần Chúa Tể 183 22.09.2018 Võ Thần Chúa Tể 182 20.09.2018 Võ Thần Chúa Tể 180 16.09.2018 Võ Thần Chúa Tể 179 15.09.2018 Võ Thần Chúa Tể 178 14.09.2018 Võ Thần Chúa Tể 177 13.09.2018 Võ Thần Chúa Tể 176 12.09.2018 Võ Thần Chúa Tể 174 10.09.2018 Võ Thần Chúa Tể 173 9.09.2018 Võ Thần Chúa Tể 172 9.09.2018 Võ Thần Chúa Tể 171 30.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 170 27.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 170 27.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 170 27.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 169 30.03.2018 Võ Thần Chúa Tể 169 25.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 168 25.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 167 21.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 166 21.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 166 21.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 165 20.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 164 19.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 163 15.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 162 14.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 159 10.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 158 6.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 157 4.08.2018 Võ Thần Chúa Tể 156 31.07.2018 Võ Thần Chúa Tể 155 29.07.2018 Võ Thần Chúa Tể 154 25.07.2018 Võ Thần Chúa Tể 153 23.07.2018 Võ Thần Chúa Tể 152 21.07.2018 Võ Thần Chúa Tể 151 17.07.2018 Võ Thần Chúa Tể 150 17.07.2018 Võ Thần Chúa Tể 149 14.07.2018 Võ Thần Chúa Tể 148 12.07.2018 Võ Thần Chúa Tể 147 9.07.2018 Võ Thần Chúa Tể 146 6.07.2018 Võ Thần Chúa Tể 145 4.07.2018 Võ Thần Chúa Tể 144 2.07.2018 Võ Thần Chúa Tể 143 30.06.2018 Võ Thần Chúa Tể 142 27.06.2018 Võ Thần Chúa Tể 141 25.06.2018 Võ Thần Chúa Tể 140 23.06.2018 Võ Thần Chúa Tể 139 21.06.2018 Võ Thần Chúa Tể 138 19.06.2018 Võ Thần Chúa Tể 137 16.06.2018 Võ Thần Chúa Tể 136 16.06.2018 Võ Thần Chúa Tể 135 11.06.2018 Võ Thần Chúa Tể 134 9.06.2018 Võ Thần Chúa Tể 133 6.06.2018 Võ Thần Chúa Tể 132 2.06.2018 Võ Thần Chúa Tể 131 31.05.2018 Võ Thần Chúa Tể 130 26.05.2018 Võ Thần Chúa Tể 129 22.05.2018 Võ Thần Chúa Tể 128 18.05.2018 Võ Thần Chúa Tể 127 15.05.2018 Võ Thần Chúa Tể 126 11.05.2018 Võ Thần Chúa Tể 125 7.05.2018 Võ Thần Chúa Tể 124 4.05.2018 Võ Thần Chúa Tể 123 2.05.2018 Võ Thần Chúa Tể 122 28.04.2018 Võ Thần Chúa Tể 121 27.04.2018 Võ Thần Chúa Tể 120 25.04.2018 Võ Thần Chúa Tể 119 24.04.2018 Võ Thần Chúa Tể 118 23.04.2018 Võ Thần Chúa Tể 117 21.04.2018 Võ Thần Chúa Tể 116 18.04.2018 Võ Thần Chúa Tể 114 17.04.2018 Võ Thần Chúa Tể 113 11.04.2018 Võ Thần Chúa Tể 112 7.04.2018 Võ Thần Chúa Tể 111 5.04.2018 Võ Thần Chúa Tể 110 2.04.2018 Võ Thần Chúa Tể 109 30.03.2018 Võ Thần Chúa Tể 108 28.03.2018 Võ Thần Chúa Tể 107 23.03.2018 Võ Thần Chúa Tể 106 21.03.2018 Võ Thần Chúa Tể 105 16.03.2018 Võ Thần Chúa Tể 104 12.03.2018 Võ Thần Chúa Tể 103 9.03.2018 Võ Thần Chúa Tể 102 6.03.2018 Võ Thần Chúa Tể 101 5.03.2018 Võ Thần Chúa Tể 100 2.03.2018 Võ Thần Chúa Tể 98 25.02.2018 Võ Thần Chúa Tể 97 23.02.2018 Võ Thần Chúa Tể 96 18.02.2018 Võ Thần Chúa Tể 94 3.02.2018 Võ Thần Chúa Tể 93 31.01.2018 Võ Thần Chúa Tể 92 26.01.2018 Võ Thần Chúa Tể 91 24.01.2018 Võ Thần Chúa Tể 90 24.01.2018 Võ Thần Chúa Tể 89 18.01.2018 Võ Thần Chúa Tể 88 12.01.2018 Võ Thần Chúa Tể 87 10.01.2018 Võ Thần Chúa Tể 86 8.01.2018 Võ Thần Chúa Tể 85 8.01.2018 Võ Thần Chúa Tể 84 1.01.2018 Võ Thần Chúa Tể 83 28.12.2017 Võ Thần Chúa Tể 82 25.12.2017 Võ Thần Chúa Tể 81 20.12.2017 Võ Thần Chúa Tể 80 17.12.2017 Võ Thần Chúa Tể 79 15.12.2017 Võ Thần Chúa Tể 77 10.12.2017 Võ Thần Chúa Tể 76 8.12.2017 Võ Thần Chúa Tể 75 6.12.2017 Võ Thần Chúa Tể 74 3.12.2017 Võ Thần Chúa Tể 73 1.12.2017 Võ Thần Chúa Tể 72 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 71 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 70 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 69 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 68 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 67 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 66 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 65 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 64 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 63 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 62 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 61 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 60 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 59 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 58 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 57 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 56 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 55 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 54 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 53 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 52 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 51 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 50 29.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 49 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 48 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 47 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 46 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 45 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 44 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 43 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 42 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 41 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 40 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 39 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 38 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 37 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 36 28.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 35 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 34 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 33 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 32 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 31 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 30 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 29 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 28 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 27 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 26 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 25 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 24 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 23 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 22 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 21 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 20 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 19 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 18 27.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 17 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 16 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 15 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 14 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 13 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 12 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 11 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 10 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 9 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 8 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 7 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 6 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 5 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 4 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 3 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 2 26.11.2017 Võ Thần Chúa Tể 1 26.11.2017