Võ Thần Chung Cực

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Drama , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 88 - Hoàn thànhCách đây lâu lắm rồi, trên đại địa xuất hiện một võ thần có sức mạnh tuyệt thế vô song, trường sinh bất tử. Thống trị đại địa suốt một thời gian rất dài, khoảng 400.000 năm nhưng việc thống trị liên tục trong thời gian đó đã làm cho vị Tuyệt Đại Võ Thần này hết sức buồn tẻ. Để chấm dứt nỗi cô đơn gần như là vô tận này, ông đã nghĩ ra một kế hoạch: Đó là làm hồi sinh các cường giả đã từng xuất hiện trên đời này, để cùng mình tranh tài trong một trận chiến chung cực. Trong 100.000 năm sau khi bắt đầu kế hoạch, vị võ thần này đã tạo ra thêm cho đại địa 6 mặt trăng nữa để các cường giả hồi sinh có nơi mà tu luyện…

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Võ Thần Chung Cực 88 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 87 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 86 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 85 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 84 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 83 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 82 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 81 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 80 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 79 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 78 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 77 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 76 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 75 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 74 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 73 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 72 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 71 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 70 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 69 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 68 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 67 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 66 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 65 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 64 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 63 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 62 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 61 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 60 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 59 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 58 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 57 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 56 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 55 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 54 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 53 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 52 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 51 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 50 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 49 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 48 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 47 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 46 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 45 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 44 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 43 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 42 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 41 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 40 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 39 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 38 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 37 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 36 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 35 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 34 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 33 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 32 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 31 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 30 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 29 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 28 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 27 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 26 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 25 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 24 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 23 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 22 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 21 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 20 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 19 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 18 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 17 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 16 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 15 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 14 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 13 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 12 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 11 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 10 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 9 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 8 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 7 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 6 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 5 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 4 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 3 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 2 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Chung Cực 1 comicvn.net 28.07.2014