Võ Thần Phượng Hoàng

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Drama , Manhua , Martial Arts , Sci-fi , Supernatural .

Chương mới nhất: 138 - Hoàn thànhVõ Thần Phượng Hoàng lấy bối cảnh thời đại sau thời đại của Bạch Võ Nam (Võ Thần 300) 200 ngàn năm sau. Ở thời đại này, sức mạnh võ thần vẫn còn nhưng không mạnh như trước nữa. Câu chuyện xoay quanh chàng trai tên Phi Lịch với lai lịch bí ẩn cùng một năng lực to lớn, trong hành trình đi tìm kí ức. Nhưng đằng sau kí ức đó lại là một âm mưu to lớn. Tất cả diễn biến sau này của Võ Thần Phượng Hoàng đều phức tạp và gay cấn. Chàng trai Phi Lịch này là cao nhân phương nào, đã gặp phải chuyện gì mà mất đi trí nhớ? Vì sao Phi Lịch lại rơi vào vòng xoáy tranh đoạt giữa các thế lực, các tổ chức khắp nơi, và xuyên cả thời gian. Hãy đọc Võ Thần Phượng Hoàng để cảm nhận những trận chiến đẹp mắt và đặc sắc, một thế giới kết hợp giữa khoa học giả tưởng, thần thoại cùng các loại võ công, chiêu thức mới lạ.

Tóm tắt Võ Thần Phượng Hoàng chương mới nhất:

Võ Thần Phượng Hoàng chương 138 – Cuộc đời của mỗi nhân vật sau trận chiến kinh thiên động địa. Phi Lịch vẫn mải miết đi tìm đáp án cho mình.


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Võ Thần Phượng Hoàng 138 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 137 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 136 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 135 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 134 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 133 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 132 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 131 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 130 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 129 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 128 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 127 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 126 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 125 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 124 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 123 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 122 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 121 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 120 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 119 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 118 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 117 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 116 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 115 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 114 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 113 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 112 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 111 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 110 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 109 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 108 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 107 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 106 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 105 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 104 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 103 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 102 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 101 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 100 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 99 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 98 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 97 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 96 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 95 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 94 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 93 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 92 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 91 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 90 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 89 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 88 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 87 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 86 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 85 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 84 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 83 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 82 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 81 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 80 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 79 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 78 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 77 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 76 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 75 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 74 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 73 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 72 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 71 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 70 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 69 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 68 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 67 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 66 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 65 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 64 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 63 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 62 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 61 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 60 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 59 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 58 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 57 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 56 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 55 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 54 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 53 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 52 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 51 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 50 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 49 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 48 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 47 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 46 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 45 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 44 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 43 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 42 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 41 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 40 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 39 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 38 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 37 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 36 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 35 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 34 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 33 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 32 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 31 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 30 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 29 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 28 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 27 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 26 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 25 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 24 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 23 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 22 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 21 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 20 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 19 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 18 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 17 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 16 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 15 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 14 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 13 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 12 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 11 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 10 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 9 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 8 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 7 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 6 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 5 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 4 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 3 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 2 comicvn.net 2.10.2013 Võ Thần Phượng Hoàng 1 comicvn.net 2.10.2013