Võ Thần Phượng Hoàng

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Drama , Manhua , Martial Arts , Sci-fi , Supernatural .

Chương mới nhất: 138 - Hoàn thànhVõ Thần Phượng Hoàng lấy bối cảnh thời đại sau thời đại của Bạch Võ Nam (Võ Thần 300) 200 ngàn năm sau. Ở thời đại này, sức mạnh võ thần vẫn còn nhưng không mạnh như trước nữa. Câu chuyện xoay quanh chàng trai tên Phi Lịch với lai lịch bí ẩn cùng một năng lực to lớn, trong hành trình đi tìm kí ức. Nhưng đằng sau kí ức đó lại là một âm mưu to lớn. Tất cả diễn biến sau này của Võ Thần Phượng Hoàng đều phức tạp và gay cấn. Chàng trai Phi Lịch này là cao nhân phương nào, đã gặp phải chuyện gì mà mất đi trí nhớ? Vì sao Phi Lịch lại rơi vào vòng xoáy tranh đoạt giữa các thế lực, các tổ chức khắp nơi, và xuyên cả thời gian. Hãy đọc Võ Thần Phượng Hoàng để cảm nhận những trận chiến đẹp mắt và đặc sắc, một thế giới kết hợp giữa khoa học giả tưởng, thần thoại cùng các loại võ công, chiêu thức mới lạ.

Tóm tắt Võ Thần Phượng Hoàng chương mới nhất:

Võ Thần Phượng Hoàng chương 138 – Cuộc đời của mỗi nhân vật sau trận chiến kinh thiên động địa. Phi Lịch vẫn mải miết đi tìm đáp án cho mình.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Võ Thần Phượng Hoàng 138 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 137 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 136 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 135 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 134 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 133 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 132 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 131 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 130 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 129 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 128 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 127 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 126 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 125 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 124 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 123 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 122 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 121 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 120 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 119 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 118 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 117 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 116 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 115 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 114 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 113 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 112 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 111 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 110 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 109 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 108 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 107 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 106 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 105 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 104 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 103 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 102 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 101 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 100 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 99 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 98 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 97 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 96 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 95 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 94 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 93 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 92 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 91 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 90 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 89 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 88 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 87 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 86 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 85 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 84 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 83 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 82 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 81 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 80 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 79 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 78 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 76 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 75 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 74 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 73 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 72 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 71 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 70 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 69 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 68 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 67 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 66 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 65 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 64 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 63 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 62 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 61 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 60 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 59 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 58 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 57 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 56 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 55 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 54 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 53 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 52 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 51 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 50 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 49 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 48 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 47 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 46 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 45 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 44 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 43 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 42 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 41 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 40 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 39 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 38 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 37 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 36 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 35 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 34 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 33 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 32 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 31 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 30 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 29 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 28 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 27 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 26 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 25 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 24 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 23 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 22 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 21 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 20 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 19 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 18 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 17 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 16 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 15 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 14 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 13 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 12 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 11 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 10 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 9 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 8 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 7 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 6 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 5 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 4 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 3 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 2 comicvn.net 28.07.2014 Võ Thần Phượng Hoàng 1 comicvn.net 28.07.2014