Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Manhua .

Chương mới nhất: 50.2 - Đang tiến hànhMột võ sư siêu cấp chơi game online nhưng bị người ta chọn lầm làm pháp sư. Với thói quen lấy cứng đối cứng, chơi xáp lá cà, hắn chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Thế là hắn quyết định trở thành một pháp sư cận chiến, đem sức mạnh cùng pháp thuật kết hợp lại, mở ra một con đường hoàn toàn mới trong trò chơi…

***Một số thuật ngữ Game trong truyện

Đối với những bạn không có chơi game online nhiều thì một số khái niệm trong game còn khá xa lạ.

VR: Vitual Reality, là trò chơi thực tế ảo, mang mắt kính hoặc vào hộp đăng nhập, trực tiếp hóa thân thành nhân vật trong trò chơi, trải nghiệm mọi cảm giác thực tế nhất.

PK: Player Kill, đây là hành động người chơi cùng với người chơi khác đánh nhau, thường thì sẽ diễn ra ở khu vực luyện cấp. Nếu giết chết người chơi khác thì sẽ lên điểm PK, bị đỏ nick, bị bắt vào tù, bị phạt gì gì đó,…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 50.2 20.01.2019 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 50 18.01.2019 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 49 6.12.2018 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 48.2 29.11.2018 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 48 28.11.2018 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 47.2 27.11.2018 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 47 23.11.2018 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 46.3 22.11.2018 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 46.2 21.11.2018 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 46 14.11.2018 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 45 4.11.2018 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 44.2 3.11.2018 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 44 31.10.2018 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 43.2 30.10.2018 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 43 30.10.2018 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 42.6 28.10.2018 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 42.5 28.10.2018 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 42 28.10.2018 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 41 19.01.2018 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 40 12.12.2017 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 39 7.11.2017 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 39 6.12.2018 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 38 23.09.2017 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 37 22.09.2017 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 36 8.09.2017 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 35 2.08.2017 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 34 18.07.2017 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 33 27.06.2017 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 32 6.06.2017 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 31 6.06.2017 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 30 18.05.2017 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 29 A3 Manga 19.04.2017 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 28 A3 Manga 9.04.2017 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 27 A3 Manga 15.03.2017 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 26 A3 Manga 10.03.2017 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 25 A3 Manga 10.03.2017 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 24 A3 Manga 20.01.2017 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 23.2 A3 Manga 15.01.2017 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 23 7.01.2017 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 22.2 7.01.2017 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 22.1 7.01.2017 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 21 7.12.2016 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 20 7.12.2016 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 19 7.12.2016 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 18 7.12.2016 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 17 7.12.2016 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 16 7.12.2016 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 15.5 7.12.2016 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 15 7.12.2016 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 14 7.12.2016 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 13 7.12.2016 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 12 7.12.2016 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 11 7.12.2016 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 10 7.12.2016 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 9 7.12.2016 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 8 7.12.2016 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 7 7.12.2016 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 6 7.12.2016 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 5 7.12.2016 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 4 7.12.2016 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 3 7.12.2016 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 2 7.12.2016 Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư 1 7.12.2016