Vua Bếp Soma

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Shounen .

Chương mới nhất: 211 - Đang tiến hànhCậu trai trẻ Yukihira Souma là con nhà nòi của 1 quán ăn bình dân, cậu có 1 khao khát cháy bỏng là vượt qua cha mình người đã đánh bại cậu liên tục 489 trận (mặc dù trình nấu ăn của anh Main cũng thần thánh không kém ). Đến 1 ngày cậu nghe lời cha mình để vào trường đào tạo tài năng ẩm thực. Câu chuyện đời cậu sắp bước sang 1 ngã rẽ khác nhìu thú vị hơn…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Vua Bếp Soma 310 15.05.2019 Vua Bếp Soma 309 2.05.2019 Vua Bếp Soma 308 26.04.2019 Vua Bếp Soma 302 9.03.2019 Vua Bếp Soma 301 9.03.2019 Vua Bếp Soma 300 9.03.2019 Vua Bếp Soma 299 9.03.2019 Vua Bếp Soma 298 16.02.2019 Vua Bếp Soma 297 8.02.2019 Vua Bếp Soma 296 8.02.2019 Vua Bếp Soma 295 8.02.2019 Vua Bếp Soma 294 8.02.2019 Vua Bếp Soma 293 3.01.2019 Vua Bếp Soma 292 8.02.2019 Vua Bếp Soma 291 16.12.2018 Vua Bếp Soma 290 2.12.2018 Vua Bếp Soma 289 1.12.2018 Vua Bếp Soma 288 25.11.2018 Vua Bếp Soma 287 16.11.2018 Vua Bếp Soma 286 16.11.2018 Vua Bếp Soma 285 1.11.2018 Vua Bếp Soma 284 24.10.2018 Vua Bếp Soma 283 8.10.2018 Vua Bếp Soma 282 8.10.2018 Vua Bếp Soma 281 2.10.2018 Vua Bếp Soma 280 23.09.2018 Vua Bếp Soma 280 23.09.2018 Vua Bếp Soma 279 16.09.2018 Vua Bếp Soma 279 16.09.2018 Vua Bếp Soma 278 9.09.2018 Vua Bếp Soma 278 15.09.2018 Vua Bếp Soma 277 4.09.2018 Vua Bếp Soma 275 19.08.2018 Vua Bếp Soma 274 19.08.2018 Vua Bếp Soma 273 3.08.2018 Vua Bếp Soma 272 3.08.2018 Vua Bếp Soma 271 14.07.2018 Vua Bếp Soma 270 30.06.2018 Vua Bếp Soma 270 13.07.2018 Vua Bếp Soma 269 3.08.2018 Vua Bếp Soma 268 3.08.2018 Vua Bếp Soma 267 17.06.2018 Vua Bếp Soma 266 9.06.2018 Vua Bếp Soma 265 2.06.2018 Vua Bếp Soma 263 20.05.2018 Vua Bếp Soma 263 20.07.2018 Vua Bếp Soma 262 16.05.2018 Vua Bếp Soma 262 20.07.2018 Vua Bếp Soma 261 20.07.2018 Vua Bếp Soma 260 28.04.2018 Vua Bếp Soma 260 20.07.2018 Vua Bếp Soma 259 20.07.2018 Vua Bếp Soma 258 19.04.2018 Vua Bếp Soma 258 20.07.2018 Vua Bếp Soma 257 12.04.2018 Vua Bếp Soma 257 20.07.2018 Vua Bếp Soma 256 9.04.2018 Vua Bếp Soma 256 20.07.2018 Vua Bếp Soma 255 4.04.2018 Vua Bếp Soma 255 20.07.2018 Vua Bếp Soma 254 28.03.2018 Vua Bếp Soma 254 20.07.2018 Vua Bếp Soma 253 20.03.2018 Vua Bếp Soma 253 20.07.2018 Vua Bếp Soma 252 11.03.2018 Vua Bếp Soma 252 20.07.2018 Vua Bếp Soma 251 6.03.2018 Vua Bếp Soma 251 20.07.2018 Vua Bếp Soma 250 27.02.2018 Vua Bếp Soma 250 20.07.2018 Vua Bếp Soma 249 16.02.2018 Vua Bếp Soma 249 20.07.2018 Vua Bếp Soma 248 7.02.2018 Vua Bếp Soma 248 20.07.2018 Vua Bếp Soma 247 29.01.2018 Vua Bếp Soma 247 20.07.2018 Vua Bếp Soma 246 22.01.2018 Vua Bếp Soma 245 8.01.2018 Vua Bếp Soma 244 30.12.2017 Vua Bếp Soma 243 20.12.2017 Vua Bếp Soma 242 21.12.2017 Vua Bếp Soma 241 4.12.2017 Vua Bếp Soma 241 9.12.2017 Vua Bếp Soma 240 1.12.2017 Vua Bếp Soma 239 27.11.2017 Vua Bếp Soma 238 10.11.2017 Vua Bếp Soma 237 29.10.2017 Vua Bếp Soma 237 4.11.2017 Vua Bếp Soma 236 28.10.2017 Vua Bếp Soma 235 14.10.2017 Vua Bếp Soma 235 27.10.2017 Vua Bếp Soma 234 13.10.2017 Vua Bếp Soma 233 6.10.2017 Vua Bếp Soma 232 3.10.2017 Vua Bếp Soma 231 25.09.2017 Vua Bếp Soma 230 16.09.2017 Vua Bếp Soma 229 7.09.2017 Vua Bếp Soma 228 2.09.2017 Vua Bếp Soma 227 28.08.2017 Vua Bếp Soma 226 14.08.2017 Vua Bếp Soma 225 2.08.2017 Vua Bếp Soma 224 20.07.2017 Vua Bếp Soma 223 18.07.2017 Vua Bếp Soma 222 15.07.2017 Vua Bếp Soma 221 6.07.2017 Vua Bếp Soma 220 29.06.2017 Vua Bếp Soma 219 21.06.2017 Vua Bếp Soma 218 8.06.2017 Vua Bếp Soma 217 8.06.2017 Vua Bếp Soma 216 30.05.2017 Vua Bếp Soma 215 30.05.2017 Vua Bếp Soma 214 30.05.2017 Vua Bếp Soma 213 10.05.2017 Vua Bếp Soma 212 27.04.2017 Vua Bếp Soma 211 20.04.2017 Vua Bếp Soma 211 19.05.2019 Vua Bếp Soma 210 Devil Slayer Team 11.04.2017 Vua Bếp Soma 209 Devil Slayer Team 3.04.2017 Vua Bếp Soma 208 Devil Slayer Team 28.03.2017 Vua Bếp Soma 207 Devil Slayer Team 20.03.2017 Vua Bếp Soma 206 Devil Slayer Team 14.03.2017 Vua Bếp Soma 205 Devil Slayer Team 6.03.2017 Vua Bếp Soma 204 Devil Slayer Team 27.02.2017 Vua Bếp Soma 203 Devil Slayer Team 20.02.2017 Vua Bếp Soma 202 Devil Slayer Team 12.02.2017 Vua Bếp Soma 201 5.02.2017 Vua Bếp Soma 200 6.02.2017 Vua Bếp Soma 199 21.01.2017 Vua Bếp Soma 198 14.01.2017 Vua Bếp Soma 197 31.12.2016 Vua Bếp Soma 196 24.12.2016 Vua Bếp Soma 195 Devil Slayer Team 23.12.2016 Vua Bếp Soma 194 Devil Slayer Team 7.12.2016 Vua Bếp Soma 193 Devil Slayer Team 29.11.2016 Vua Bếp Soma 192 Devil Slayer Team 21.11.2016 Vua Bếp Soma 191 Devil Slayer Team 15.11.2016 Vua Bếp Soma 190 7.11.2016 Vua Bếp Soma 189 Devil Slayer Team 1.11.2016 Vua Bếp Soma 188 Devil Slayer Team 24.10.2016 Vua Bếp Soma 187 Devil Slayer Team 18.10.2016 Vua Bếp Soma 186 8.10.2016 Vua Bếp Soma 185 Devil Slayer Team 3.10.2016 Vua Bếp Soma 184.5 Devil Slayer Team 25.09.2016 Vua Bếp Soma 184 Devil Slayer Team 25.09.2016 Vua Bếp Soma 183 Devil Slayer Team 20.09.2016 Vua Bếp Soma 182 Devil Slayer Team 12.09.2016 Vua Bếp Soma 181 Devil Slayer Team 6.09.2016 Vua Bếp Soma 180 31.08.2016 Vua Bếp Soma 179.5 Devil Slayer Team 23.08.2016 Vua Bếp Soma 179 Devil Slayer Team 23.08.2016 Vua Bếp Soma 178 Devil Slayer Team 8.08.2016 Vua Bếp Soma 177 Devil Slayer Team 2.08.2016 Vua Bếp Soma 176.5 26.07.2016 Vua Bếp Soma 176 Devil Slayer Team 24.07.2016 Vua Bếp Soma 175 Devil Slayer Team 19.07.2016 Vua Bếp Soma 174 14.07.2016 Vua Bếp Soma 173 5.07.2016 Vua Bếp Soma 172 Devil Slayer Team 27.06.2016 Vua Bếp Soma 171 Devil Slayer Team 27.06.2016 Vua Bếp Soma 170 Devil Slayer Team 11.06.2016 Vua Bếp Soma 169.5 Devil Slayer Team 5.06.2016 Vua Bếp Soma 168 Devil Slayer Team 29.05.2016 Vua Bếp Soma 167 Devil Slayer Team 23.05.2016 Vua Bếp Soma 166 Devil Slayer Team 16.05.2016 Vua Bếp Soma 165 Devil Slayer Team 7.05.2016 Vua Bếp Soma 164 Devil Slayer Team 26.04.2016 Vua Bếp Soma 163 Devil Slayer Team 18.04.2016 Vua Bếp Soma 162 Devil Slayer Team 10.04.2016 Vua Bếp Soma 161 Devil Slayer Team 9.04.2016 Vua Bếp Soma 161 Devil Slayer Team 10.04.2016 Vua Bếp Soma 160 Devil Slayer Team 28.03.2016 Vua Bếp Soma 159 Devil Slayer Team 22.03.2016 Vua Bếp Soma 158 Devil Slayer Team 13.03.2016 Vua Bếp Soma 157 Devil Slayer Team 8.03.2016 Vua Bếp Soma 156 Devil Slayer Team 1.03.2016 Vua Bếp Soma 155 Devil Slayer Team 22.02.2016 Vua Bếp Soma 154 Devil Slayer Team 14.02.2016 Vua Bếp Soma 153 Devil Slayer Team 7.02.2016 Vua Bếp Soma 152 Devil Slayer Team 3.02.2016 Vua Bếp Soma 151 Devil Slayer Team 23.01.2016 Vua Bếp Soma 150 Devil Slayer Team 17.01.2016 Vua Bếp Soma 149 Devil Slayer Team 30.12.2015 Vua Bếp Soma 148 Devil Slayer Team 22.12.2015 Vua Bếp Soma 147.1 Devil Slayer Team 24.12.2015 Vua Bếp Soma 147 Devil Slayer Team 13.12.2015 Vua Bếp Soma 146 Devil Slayer Team 8.12.2015 Vua Bếp Soma 145 Devil Slayer Team 29.11.2015 Vua Bếp Soma 144.1 Devil Slayer Team 24.11.2015 Vua Bếp Soma 144 Devil Slayer Team 24.11.2015 Vua Bếp Soma 143 Devil Slayer Team 15.11.2015 Vua Bếp Soma 142 Devil Slayer Team 6.11.2015 Vua Bếp Soma 141 Devil Slayer Team 2.11.2015 Vua Bếp Soma 140 Devil Slayer Team 26.10.2015 Vua Bếp Soma 139 Devil Slayer Team 20.10.2015 Vua Bếp Soma 138 Devil Slayer Team 9.10.2015 Vua Bếp Soma 137 Devil Slayer Team 8.10.2015 Vua Bếp Soma 136 Devil Slayer Team 30.09.2015 Vua Bếp Soma 135 Devil Slayer Team 20.09.2015 Vua Bếp Soma 134 Devil Slayer Team 20.09.2015 Vua Bếp Soma 133 Devil Slayer Team 11.09.2015 Vua Bếp Soma 132 Devil Slayer Team 5.09.2015 Vua Bếp Soma 131.5 Devil Slayer Team 28.08.2015 Vua Bếp Soma 131 Devil Slayer Team 27.08.2015 Vua Bếp Soma 130 Devil Slayer Team 13.08.2015 Vua Bếp Soma 129 Devil Slayer Team 7.08.2015 Vua Bếp Soma 128 Devil Slayer Team 30.07.2015 Vua Bếp Soma 127 Devil Slayer Team 24.07.2015 Vua Bếp Soma 126 Devil Slayer Team 17.07.2015 Vua Bếp Soma 125 Devil Slayer Team 11.07.2015 Vua Bếp Soma 124 Devil Slayer Team 2.07.2015 Vua Bếp Soma 123 Devil Slayer Team 25.06.2015 Vua Bếp Soma 122 Devil Slayer Team 24.06.2015 Vua Bếp Soma 121 Devil Slayer Team 13.06.2015 Vua Bếp Soma 120 Devil Slayer Team 7.06.2015 Vua Bếp Soma 119 Devil Slayer Team 1.06.2015 Vua Bếp Soma 118 Devil Slayer Team 21.05.2015 Vua Bếp Soma 117 Devil Slayer Team 14.05.2015 Vua Bếp Soma 116 Devil Slayer Team 3.05.2015 Vua Bếp Soma 115 20.04.2015 Vua Bếp Soma 115 Devil Slayer Team 27.04.2015 Vua Bếp Soma 114.1 Devil Slayer Team 27.04.2015 Vua Bếp Soma 114 Devil Slayer Team 21.04.2015 Vua Bếp Soma 113 Devil Slayer Team 11.04.2015 Vua Bếp Soma 112 Devil Slayer Team 5.04.2015 Vua Bếp Soma 111 Devil Slayer Team 28.03.2015 Vua Bếp Soma 110 Devil Slayer Team 22.03.2015 Vua Bếp Soma 109 Devil Slayer Team 16.03.2015 Vua Bếp Soma 108 Devil Slayer Team 8.03.2015 Vua Bếp Soma 107 Devil Slayer Team 1.03.2015 Vua Bếp Soma 107 Devil Slayer Team 2.03.2015 Vua Bếp Soma 106 Devil Slayer Team 23.02.2015 Vua Bếp Soma 105 Devil Slayer Team 16.02.2015 Vua Bếp Soma 104 Devil Slayer Team 7.02.2015 Vua Bếp Soma 103 Devil Slayer Team 31.01.2015 Vua Bếp Soma 102 Devil Slayer Team 25.01.2015 Vua Bếp Soma 101 Devil Slayer Team 13.01.2015 Vua Bếp Soma 100 Devil Slayer Team 6.01.2015 Vua Bếp Soma 99 Devil Slayer Team 30.12.2014 Vua Bếp Soma 98 Devil Slayer Team 17.12.2014 Vua Bếp Soma 97 Devil Slayer Team 8.12.2014 Vua Bếp Soma 96 Devil Slayer Team 6.12.2014 Vua Bếp Soma 95 Devil Slayer Team 28.11.2014 Vua Bếp Soma 94 Devil Slayer Team 2.12.2014 Vua Bếp Soma 93 Devil Slayer Team 9.11.2014 Vua Bếp Soma 92.1 Devil Slayer Team 8.11.2014 Vua Bếp Soma 92 Devil Slayer Team 1.11.2014 Vua Bếp Soma 91 Devil Slayer Team 27.10.2014 Vua Bếp Soma 90 Devil Slayer Team 20.10.2014 Vua Bếp Soma 89 Devil Slayer Team 12.10.2014 Vua Bếp Soma 88 Devil Slayer Team 3.10.2014 Vua Bếp Soma 87 Devil Slayer Team 29.09.2014 Vua Bếp Soma 86 Devil Slayer Team 19.09.2014 Vua Bếp Soma 85 Devil Slayer Team 14.09.2014 Vua Bếp Soma 84.1 Devil Slayer Team 12.09.2014 Vua Bếp Soma 84 Devil Slayer Team 10.09.2014 Vua Bếp Soma 83 Devil Slayer Team 30.08.2014 Vua Bếp Soma 82 Devil Slayer Team 15.08.2014 Vua Bếp Soma 81 Devil Slayer Team 11.08.2014 Vua Bếp Soma 80 Devil Slayer Team 3.08.2014 Vua Bếp Soma 79 Devil Slayer Team 28.07.2014 Vua Bếp Soma 78.5 Devil Slayer Team 27.07.2014 Vua Bếp Soma 78 Devil Slayer Team 20.07.2014 Vua Bếp Soma 77 Devil Slayer Team 13.07.2014 Vua Bếp Soma 76 Devil Slayer Team 11.07.2014 Vua Bếp Soma 75 Devil Slayer Team 11.07.2014 Vua Bếp Soma 74 Devil Slayer Team 11.07.2014 Vua Bếp Soma 73 Devil Slayer Team 11.07.2014 Vua Bếp Soma 72 Devil Slayer Team 7.06.2014 Vua Bếp Soma 71 Devil Slayer Team 28.05.2014 Vua Bếp Soma 70 Devil Slayer Team 22.05.2014 Vua Bếp Soma 69 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 68.5 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 68 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 67 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 66 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 65 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 64 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 63 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 62 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 61 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 60 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 59 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 58 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 57 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 56 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 55 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 54 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 53 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 52.5 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 52 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 51 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 50 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 49 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 48 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 47 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 46 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 45 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 44 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 43 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 42.5 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 42 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 41 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 40 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 39 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 38 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 37 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 36 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 35.5 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 35 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 34 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 33 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 32 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 31 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 30 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 29 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 28 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 27 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 26 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 25 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 24 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 23 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 22 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 21 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 20 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 19 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 18 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 17 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 16 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 15 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 14.5 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 14 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 13 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 12 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 11 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 10 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 9 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 8 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 7 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 6 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 5 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 4 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 3 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 2 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 1 Devil Slayer Team 16.05.2014 Vua Bếp Soma 0 Devil Slayer Team 16.05.2014