Vua Sinh Tồn

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Manhua .

Chương mới nhất: 98 - Đang tiến hànhMột người là game thủ nghèo rớt mồng tơi, một người là trung can nghĩa đảm. Hai người cùng chia sẻ một tài khoản game “King”. Không còn đường để đi, hai người hi vọng nhờ vào game để đổi đời. Họ hoàn thành những nhiệm vụ bất khả thi trong game, trở thành huyền thoại Vua Sinh TồnTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Vua Sinh Tồn 98 31.01.2020 Vua Sinh Tồn 97 20.01.2020 Vua Sinh Tồn 96 13.01.2020 Vua Sinh Tồn 95 29.12.2019 Vua Sinh Tồn 93 15.12.2019 Vua Sinh Tồn 92 14.12.2019 Vua Sinh Tồn 91 8.12.2019 Vua Sinh Tồn 90 25.11.2019 Vua Sinh Tồn 89 22.11.2019 Vua Sinh Tồn 88 9.11.2019 Vua Sinh Tồn 87 2.11.2019 Vua Sinh Tồn 86 27.10.2019 Vua Sinh Tồn 85 19.10.2019 Vua Sinh Tồn 84 17.10.2019 Vua Sinh Tồn 83 13.10.2019 Vua Sinh Tồn 82 12.10.2019 Vua Sinh Tồn 81 11.10.2019 Vua Sinh Tồn 80 9.10.2019 Vua Sinh Tồn 79 6.10.2019 Vua Sinh Tồn 77 30.09.2019 Vua Sinh Tồn 76 28.09.2019 Vua Sinh Tồn 75 26.09.2019 Vua Sinh Tồn 74 24.09.2019 Vua Sinh Tồn 73 6.08.2019 Vua Sinh Tồn 72 4.08.2019 Vua Sinh Tồn 71 13.07.2019 Vua Sinh Tồn 69 7.07.2019 Vua Sinh Tồn 68 1.07.2019 Vua Sinh Tồn 67 27.06.2019 Vua Sinh Tồn 66 27.06.2019 Vua Sinh Tồn 65 27.06.2019 Vua Sinh Tồn 64 27.06.2019 Vua Sinh Tồn 63 27.06.2019 Vua Sinh Tồn 62 27.06.2019 Vua Sinh Tồn 61 12.06.2019 Vua Sinh Tồn 60 12.06.2019 Vua Sinh Tồn 59 12.06.2019 Vua Sinh Tồn 53 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 52 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 51 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 50 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 49 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 48 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 47 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 46 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 45 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 44 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 43 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 42 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 41 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 40 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 39 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 38 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 37 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 36 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 35 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 34 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 33 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 32 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 32 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 31 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 30 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 29 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 28 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 27 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 26 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 25 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 24 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 23 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 22 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 21 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 20 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 19 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 18 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 17 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 16 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 15 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 14 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 13 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 12 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 11 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 10 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 9 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 8 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 7 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 6 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 5 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 4 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 3 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 2 11.06.2019 Vua Sinh Tồn 1 11.06.2019