Vương Bài Ngự Sử

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Shounen .

Chương mới nhất: 75 - Đang tiến hànhÂm dương đảo loạn, trời đất đổi chỗ, quần ma xuất hiện, một nhóm các Ngự Sử Đại Nhân quyết tâm trừ ma diệt yêu, mang lại hòa bình cho nhân loại.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Vương Bài Ngự Sử 75 14.12.2018 Vương Bài Ngự Sử 73 14.12.2018 Vương Bài Ngự Sử 71 11.12.2018 Vương Bài Ngự Sử 67 13.11.2018 Vương Bài Ngự Sử 58 8.11.2018 Vương Bài Ngự Sử 56 7.11.2018 Vương Bài Ngự Sử 55 7.11.2018 Vương Bài Ngự Sử 35 27.01.2017 Vương Bài Ngự Sử 34 27.01.2017 Vương Bài Ngự Sử 33 27.01.2017 Vương Bài Ngự Sử 32 comicvn.net 9.09.2016 Vương Bài Ngự Sử 31 comicvn.net 13.01.2016 Vương Bài Ngự Sử 30 comicvn.net 13.01.2016 Vương Bài Ngự Sử 29 comicvn.net 28.03.2015 Vương Bài Ngự Sử 28 comicvn.net 27.03.2015 Vương Bài Ngự Sử 27 comicvn.net 27.03.2015 Vương Bài Ngự Sử 26 comicvn.net 25.03.2015 Vương Bài Ngự Sử 25 comicvn.net 24.03.2015 Vương Bài Ngự Sử 24 comicvn.net 21.03.2015 Vương Bài Ngự Sử 23 comicvn.net 21.03.2015 Vương Bài Ngự Sử 22 comicvn.net 21.03.2015 Vương Bài Ngự Sử 21 comicvn.net 21.03.2015 Vương Bài Ngự Sử 20 comicvn.net 12.03.2015 Vương Bài Ngự Sử 19 comicvn.net 11.03.2015 Vương Bài Ngự Sử 18 Mega Team 10.03.2015 Vương Bài Ngự Sử 17 Mega Team 25.02.2015 Vương Bài Ngự Sử 16 Mega Team 25.02.2015 Vương Bài Ngự Sử 15 comicvn.net 9.02.2015 Vương Bài Ngự Sử 14 comicvn.net 9.02.2015 Vương Bài Ngự Sử 13 comicvn.net 9.02.2015 Vương Bài Ngự Sử 12 comicvn.net 9.02.2015 Vương Bài Ngự Sử 11 comicvn.net 9.02.2015 Vương Bài Ngự Sử 10 comicvn.net 9.02.2015 Vương Bài Ngự Sử 9 comicvn.net 9.02.2015 Vương Bài Ngự Sử 8 comicvn.net 9.02.2015 Vương Bài Ngự Sử 7 comicvn.net 9.02.2015 Vương Bài Ngự Sử 6 comicvn.net 9.02.2015 Vương Bài Ngự Sử 5 comicvn.net 9.02.2015 Vương Bài Ngự Sử 4 comicvn.net 9.02.2015 Vương Bài Ngự Sử 3 comicvn.net 9.02.2015 Vương Bài Ngự Sử 2 comicvn.net 9.02.2015 Vương Bài Ngự Sử 1 comicvn.net 9.02.2015