Wagatsuma-san wa Ore no Yome

Tên khác: My Wife Is Wagatsuma-san;Wagatsuma-san ha Ore na Yome

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Mystery , Romance , School Life , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 98 - Hoàn thànhAoshima Hitoshi là học sinh năm hai trung học luôn ao ước có bạn gái. Một ngày cậu ấy tỉnh dậy vào thời gian 10 năm sau mà không rõ nguyên nhân, và vợ cậu là hoa khôi của trường, Wagatsuma Ai! Mối quan hệ này đã phát triển như thế nào?!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Wagatsuma-san wa Ore no Yome 98 BL Team 28.09.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 97 BL Team 21.09.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 96 BL Team 14.09.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 95 BL Team 5.09.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 94 BL Team 29.08.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 93 BL Team 24.08.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 92 BL Team 10.08.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 91 BL Team 6.08.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 90 BL Team 5.08.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 89 BL Team 2.08.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 88 BL Team 2.08.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 87 BL Team 31.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 86 BL Team 26.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 85 BL Team 26.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 84 BL Team 26.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 83 BL Team 24.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 82 BL Team 22.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 81 BL Team 20.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 80 BL Team 18.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 79 BL Team 16.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 78 BL Team 14.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 77 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 76 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 75 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 74 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 73 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 72 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 71 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 70 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 69 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 68 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 67 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 66 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 65 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 64 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 63 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 62 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 61 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 60 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 59 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 58 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 57 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 56 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 55 BL Team 10.09.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 54 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 53 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 52 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 51 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 50 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 49 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 48 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 47 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 46 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 45 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 44 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 43 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 42 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 41 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 40 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 39 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 38 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 37 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 36 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 35 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 34 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 33 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 32 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 31 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 30 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 29 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 28 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 27 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 26 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 25 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 24 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 23 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 22 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 21 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 20 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 19 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 18 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 17 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 16 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 15 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 14 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 13 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 12 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome Special 11 BL Team 29.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 11 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome Special 10 BL Team 29.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 10 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome Special 9 BL Team 29.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 9 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome Special 8 BL Team 29.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 8 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome Special 7 BL Team 29.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 7 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome Special 6.2 BL Team 29.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome Special 6 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 6 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome Special 5 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 5 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome Special 4 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 4 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome Special 3 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 3 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome Special 2 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 2 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome Special 1 BL Team 12.07.2014 Wagatsuma-san wa Ore no Yome 1 BL Team 12.07.2014