Wonted

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Comedy , Fantasy , School Life , Webtoon .

Chương mới nhất: 135 - Đang tiến hànhCó ba loại khác nhau của những người trong thế giới này: Những người được sinh ra bình thường, Những người được sinh ra bình thường nhưng có thể thay đổi, và những người được sinh ra vớiquyền hạn đặc biệt …Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Wonted 135 9.12.2018 Wonted 134 9.12.2018 Wonted 133 9.12.2018 Wonted 132 9.12.2018 Wonted 131 9.12.2018 Wonted 130 9.12.2018 Wonted 129 14.11.2018 Wonted 126 13.11.2018 Wonted 125 6.11.2018 Wonted 119 2.11.2018 Wonted 117 17.10.2018 Wonted 115 6.10.2018 Wonted 105 14.09.2018 Wonted 91 6.05.2018 Wonted 90 6.05.2018 Wonted 89 6.05.2018 Wonted 88 6.05.2018 Wonted 87 6.05.2018 Wonted 86 6.05.2018 Wonted 85 6.05.2018 Wonted 84 6.05.2018 Wonted 83 6.05.2018 Wonted 82 6.05.2018 Wonted 81 6.05.2018 Wonted 80 21.03.2018 Wonted 79 21.03.2018 Wonted 78 21.03.2018 Wonted 77 21.03.2018 Wonted 74 2.01.2018 Wonted 73 2.01.2018 Wonted 72 2.01.2018 Wonted 71 2.01.2018 Wonted 70 2.01.2018 Wonted 69 2.01.2018 Wonted 68 2.01.2018 Wonted 67 2.01.2018 Wonted 66 2.01.2018 Wonted 65 2.01.2018 Wonted 64 2.01.2018 Wonted 63 2.01.2018 Wonted 62 2.01.2018 Wonted 61 2.01.2018 Wonted 60 2.01.2018 Wonted 59 2.01.2018 Wonted 58 2.01.2018 Wonted 57 2.01.2018 Wonted 56 2.01.2018 Wonted 55 2.01.2018 Wonted 54 2.01.2018 Wonted 53 2.01.2018 Wonted 52 2.01.2018 Wonted 51 2.01.2018 Wonted 50 1.01.2017 Wonted 49 1.01.2017 Wonted 48 28.12.2016 Wonted 47 28.12.2016 Wonted 46 28.12.2016 Wonted 45 27.12.2016 Wonted 44 27.12.2016 Wonted 43 27.12.2016 Wonted 42 27.12.2016 Wonted 41 27.12.2016 Wonted 40 27.12.2016 Wonted 39 27.12.2016 Wonted 38 27.12.2016 Wonted 37 27.12.2016 Wonted 36 27.12.2016 Wonted 35 27.12.2016 Wonted 34 27.12.2016 Wonted 33 27.12.2016 Wonted 32 27.12.2016 Wonted 31 27.12.2016 Wonted 30 27.12.2016 Wonted 29 27.12.2016 Wonted 28 27.12.2016 Wonted 27 27.12.2016 Wonted 26 27.12.2016 Wonted 25 27.12.2016 Wonted 24 27.12.2016 Wonted 23 27.12.2016 Wonted 22 27.12.2016 Wonted 21 27.12.2016 Wonted 20 27.12.2016 Wonted 19 27.12.2016 Wonted 18 27.12.2016 Wonted 17 BigK.Biz 20.07.2014 Wonted 16 BigK.Biz 12.07.2014 Wonted 15 BigK.Biz 11.07.2014 Wonted 14 BigK.Biz 11.07.2014 Wonted 13 BigK.Biz 11.07.2014 Wonted 12 BigK.Biz 9.06.2014 Wonted 11 BigK.Biz 9.06.2014 Wonted 10 BigK.Biz 6.06.2014 Wonted 9 BigK.Biz 6.06.2014 Wonted 8 BigK.Biz 6.06.2014 Wonted 7 BigK.Biz 6.06.2014 Wonted 6 BigK.Biz 6.06.2014 Wonted 5 BigK.Biz 6.06.2014 Wonted 4 BigK.Biz 6.06.2014 Wonted 3 BigK.Biz 6.06.2014 Wonted 2 BigK.Biz 6.06.2014 Wonted 1 BigK.Biz 6.06.2014 Wonted 0 BigK.Biz 6.06.2014