World Trigger

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , School Life , Sci-fi , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 196 - Đang tiến hànhWorld Trigger lấy bối cảnh của Trái Đất thời hiện đại, khi một cánh cổng đến thế giới khác đột nhiên xuất hiện. Từ cánh cổng đó, những sinh vật bất khả chiến bại xuất hiện. Phe bảo vệ Trái Đất chỉ là một nhóm chiến binh bí ẩn, họ sử dụng chính công nghệ ngoài hành tinh để chiến đấu.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng World Trigger 196 3.05.2020 World Trigger 195 3.05.2020 World Trigger 194 3.05.2020 World Trigger 193 5.03.2020 World Trigger 192 5.03.2020 World Trigger 191 4.02.2020 World Trigger 190 7.01.2020 World Trigger 189 4.12.2019 World Trigger 188 4.12.2019 World Trigger 187 20.10.2019 World Trigger 186 19.10.2019 World Trigger 185 19.10.2019 World Trigger 184 19.10.2019 World Trigger 183 16.10.2019 World Trigger 182 16.10.2019 World Trigger 181 16.10.2019 World Trigger 180 15.10.2019 World Trigger 179 15.10.2019 World Trigger 178 20.08.2019 World Trigger 177 29.07.2019 World Trigger 176 22.07.2019 World Trigger 175 19.07.2019 World Trigger 174 12.07.2019 World Trigger 172 6.07.2019 World Trigger 171 4.07.2019 World Trigger 170 4.07.2019 World Trigger 168 18.11.2018 World Trigger 167 12.11.2018 World Trigger 166 12.11.2018 World Trigger 165 12.11.2018 World Trigger 164 5.11.2016 World Trigger 163 29.10.2016 World Trigger 162 21.10.2016 World Trigger 161 15.10.2016 World Trigger 160 11.10.2016 World Trigger 159 25.09.2016 World Trigger 158 16.09.2016 World Trigger 157 14.09.2016 World Trigger 156 14.09.2016 World Trigger 155 16.09.2016 World Trigger 154 14.09.2016 World Trigger 153 10.09.2016 World Trigger 152 8.09.2016 World Trigger 151 24.07.2016 World Trigger 150 16.07.2016 World Trigger 149 16.07.2016 World Trigger 148 10.07.2016 World Trigger 147 8.07.2016 World Trigger 146 7.07.2016 World Trigger 145 5.07.2016 World Trigger 144 3.07.2016 World Trigger 143 13.05.2016 World Trigger 142 10.05.2016 World Trigger 141 24.04.2016 World Trigger 140 24.04.2016 World Trigger 139 9.04.2016 World Trigger 138 1.04.2016 World Trigger 137.5 28.03.2016 World Trigger 137 28.03.2016 World Trigger 136 25.03.2016 World Trigger 135 25.03.2016 World Trigger 134 23.03.2016 World Trigger 133 22.03.2016 World Trigger 132 21.03.2016 World Trigger 131 21.03.2016 World Trigger 130 vechai.info 20.03.2016 World Trigger 129 vechai.info 20.03.2016 World Trigger 128 18.03.2016 World Trigger 127 17.03.2016 World Trigger 126 17.03.2016 World Trigger 125 vechai.info 22.02.2016 World Trigger 124 vechai.info 22.02.2016 World Trigger 123 vechai.info 28.12.2015 World Trigger 122 vechai.info 23.12.2015 World Trigger 121 vechai.info 20.12.2015 World Trigger 120 11.12.2015 World Trigger 119 19.10.2015 World Trigger 118 10.10.2015 World Trigger 117 7.10.2015 World Trigger 116 19.09.2015 World Trigger 115 16.09.2015 World Trigger 114 10.09.2015 World Trigger 113 1.09.2015 World Trigger 112 15.08.2015 World Trigger 111 14.08.2015 World Trigger 110 14.08.2015 World Trigger 109 24.07.2015 World Trigger 108 24.07.2015 World Trigger 107 24.07.2015 World Trigger 106 23.06.2015 World Trigger 105 19.06.2015 World Trigger 104 7.06.2015 World Trigger 103 7.06.2015 World Trigger 102 7.06.2015 World Trigger 101 7.06.2015 World Trigger 100 7.06.2015 World Trigger 99 7.06.2015 World Trigger 98 1.06.2015 World Trigger 97 1.06.2015 World Trigger 96 1.06.2015 World Trigger 95 1.06.2015 World Trigger 94 1.06.2015 World Trigger 93 1.06.2015 World Trigger 92 31.03.2015 World Trigger 91 31.03.2015 World Trigger 90 31.03.2015 World Trigger 89 31.03.2015 World Trigger 88 31.03.2015 World Trigger 87 31.03.2015 World Trigger 86 31.03.2015 World Trigger 85 31.03.2015 World Trigger 84 31.03.2015 World Trigger 83 31.03.2015 World Trigger 82 31.03.2015 World Trigger 81 31.03.2015 World Trigger 80 31.03.2015 World Trigger 79 31.03.2015 World Trigger 78 31.03.2015 World Trigger 77 31.03.2015 World Trigger 76 31.03.2015 World Trigger 75 31.03.2015 World Trigger 74 31.03.2015 World Trigger 73 31.03.2015 World Trigger 72 31.03.2015 World Trigger 71 31.03.2015 World Trigger 70 31.03.2015 World Trigger 69 31.03.2015 World Trigger 68 31.03.2015 World Trigger 67 5.11.2019 World Trigger 66 5.11.2019 World Trigger 65 5.11.2019 World Trigger 64 5.11.2019 World Trigger 63 5.11.2019 World Trigger 62 5.11.2019 World Trigger 61 5.11.2019 World Trigger 60 5.11.2019 World Trigger 59 5.11.2019 World Trigger 58 5.11.2019 World Trigger 57 5.11.2019 World Trigger 56 5.11.2019 World Trigger 55 5.11.2019 World Trigger 54 5.11.2019 World Trigger 53 5.11.2019 World Trigger 52 5.11.2019 World Trigger 51 5.11.2019 World Trigger 50 4.11.2019 World Trigger 49 4.11.2019 World Trigger 48 4.11.2019 World Trigger 47 4.11.2019 World Trigger 46 4.11.2019 World Trigger 45 4.11.2019 World Trigger 44 4.11.2019 World Trigger 43 4.11.2019 World Trigger 42 4.11.2019 World Trigger 41 4.11.2019 World Trigger 40 4.11.2019 World Trigger 39 4.11.2019 World Trigger 38 4.11.2019 World Trigger 37 4.11.2019 World Trigger 36 4.11.2019 World Trigger 35 4.11.2019 World Trigger 34 4.11.2019 World Trigger 33 4.11.2019 World Trigger 32 4.11.2019 World Trigger 31 4.11.2019 World Trigger 30 4.11.2019 World Trigger 29 4.11.2019 World Trigger 28 4.11.2019 World Trigger 27 30.10.2019 World Trigger 26 30.10.2019 World Trigger 25 30.10.2019 World Trigger 24 30.10.2019 World Trigger 23 30.10.2019 World Trigger 22 30.10.2019 World Trigger 21 30.10.2019 World Trigger 20 29.10.2019 World Trigger 19 29.10.2019 World Trigger 18 29.10.2019 World Trigger 17 29.10.2019 World Trigger 16 29.10.2019 World Trigger 15 29.10.2019 World Trigger 14 29.10.2019 World Trigger 13 29.10.2019 World Trigger 12 29.10.2019 World Trigger 11 29.10.2019 World Trigger 10 29.10.2019 World Trigger 9 29.10.2019 World Trigger 8 29.10.2019 World Trigger 7 29.10.2019 World Trigger 6 29.10.2019 World Trigger 5 29.10.2019 World Trigger 4 29.10.2019 World Trigger 3 29.10.2019 World Trigger 2 29.10.2019 World Trigger 1 29.10.2019