Worst

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Shounen .

Chương mới nhất: 131 - Đang tiến hànhWorst là phần 2 của Crows – Bầy quạ. Truyện lấy bối cảnh ở trường trung học Suzuran, Hana Tsukishima – một cậu nhóc đến từ vùng quê xa xôi xuất hiện, thách thức toàn bộ Suruzan khi tuyên bố trở thành “Trùm” của tất cả thế lực trong trường. Cùng những người bạn trong khu trọ, Hana đã lập nên Umehoshi Family (Umehoshi-Gumi Version 2.0) – Băng đảng mạnh nhất trong lịch sử… Nhưng hành trình lên “đỉnh” Suzuran của “Đầu trọc” liệu có dễ dàng khi xung quanh đầy rẫy kẻ thù?!

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Worst 131 Deathplace Team 18.10.2013 Worst 130 Deathplace Team 18.10.2013 Worst 129 Deathplace Team 18.10.2013 Worst 128 Deathplace Team 18.10.2013 Worst 127 Deathplace Team 18.10.2013 Worst 126 Deathplace Team 18.10.2013 Worst 125 Deathplace Team 18.10.2013 Worst 124 Deathplace Team 18.10.2013 Worst 123 Deathplace Team 18.10.2013 Worst 122 Deathplace Team 18.10.2013 Worst 121 Deathplace Team 18.10.2013 Worst 120 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 119 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 118 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 117 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 116 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 115 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 114 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 113 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 112 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 111 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 110 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 109 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 108 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 107 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 106 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 105 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 104 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 103 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 102 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 101 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 100 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 99 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 98 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 97 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 96 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 95 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 94 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 93 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 92 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 91 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 90 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 89 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 88 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 87 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 86 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 85 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 84 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 83 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 82 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 81 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 80 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 79 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 78 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 77 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 76 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 75 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 74 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 73 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 72 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 71 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 70 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 69 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 68 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 67 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 66 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 65 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 64 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 63 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 62 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 61 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 60 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 59 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 58 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 57 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 56 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 55 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 54 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 53 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 52 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 51 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 50 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 49 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 48 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 47 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 46 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 45 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 44 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 43 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 42 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 41 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 40 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 39 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 38 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 37 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 36 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 35 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 34 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 33 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 32 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 31 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 30 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 29 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 28 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 27 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 26 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 25 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 24 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 23 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 22 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 21 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 20 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 19 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 18 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 17 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 16 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 15 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 14 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 13 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 12 Deathplace Team 2.10.2013 Worst 11 teensos.net 2.10.2013 Worst 10 teensos.net 2.10.2013 Worst 9 teensos.net 2.10.2013 Worst 8 teensos.net 2.10.2013 Worst 7 teensos.net 2.10.2013 Worst 6 teensos.net 2.10.2013 Worst 5 teensos.net 2.10.2013 Worst 4 teensos.net 2.10.2013 Worst 3 teensos.net 2.10.2013 Worst 2 teensos.net 2.10.2013 Worst 1 teensos.net 2.10.2013