Xích Hoàng Truyền Kỳ

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua .

Chương mới nhất: 97 - Đang tiến hànhTrong 1 hồi cố sự, một cậu bé mười tuổi thiên tài cùng với sao băng xuyên tới mộng ảo thế giới, ở nơi này, cậu gặp ải nhân tộc am hiểu luyện khí, bằng vào kinh người năng lực, khắc khổ tu tập, nhanh chóng trưởng thành,  không chỉ học xong kỹ thuật rèn luyện kim siêu việt của ải nhân tộc, tự sáng tạo vũ khí cho riêng mình. Những tưởng cuộc sống tươi đẹp cứ tiếp tục, nhưng một ngày, một đám người mang theo dục vọng tớiTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Xích Hoàng Truyền Kỳ 97 31.01.2020 Xích Hoàng Truyền Kỳ 96 30.11.2019 Xích Hoàng Truyền Kỳ 95 13.11.2019 Xích Hoàng Truyền Kỳ 94 20.09.2019 Xích Hoàng Truyền Kỳ 91 21.07.2019 Xích Hoàng Truyền Kỳ 89 21.04.2019 Xích Hoàng Truyền Kỳ 87 10.12.2018 Xích Hoàng Truyền Kỳ 86 2.12.2018 Xích Hoàng Truyền Kỳ 86 3.12.2018 Xích Hoàng Truyền Kỳ 85 21.10.2018 Xích Hoàng Truyền Kỳ 84 1.09.2018 Xích Hoàng Truyền Kỳ 83 17.08.2018 Xích Hoàng Truyền Kỳ 82 3.08.2018 Xích Hoàng Truyền Kỳ 81 20.07.2018 Xích Hoàng Truyền Kỳ 80 6.07.2018 Xích Hoàng Truyền Kỳ 79 23.06.2018 Xích Hoàng Truyền Kỳ 78 17.06.2018 Xích Hoàng Truyền Kỳ 77 13.06.2018 Xích Hoàng Truyền Kỳ 76 22.05.2018 Xích Hoàng Truyền Kỳ 75 5.05.2018 Xích Hoàng Truyền Kỳ 72 22.04.2018 Xích Hoàng Truyền Kỳ 71 17.04.2018 Xích Hoàng Truyền Kỳ 69 3.04.2018 Xích Hoàng Truyền Kỳ 68 28.03.2018 Xích Hoàng Truyền Kỳ 67 24.02.2018 Xích Hoàng Truyền Kỳ 66 21.01.2018 Xích Hoàng Truyền Kỳ 65 16.01.2018 Xích Hoàng Truyền Kỳ 64 8.01.2018 Xích Hoàng Truyền Kỳ 63 13.12.2017 Xích Hoàng Truyền Kỳ 62 truyentranhtuan.com 9.12.2017 Xích Hoàng Truyền Kỳ 61 22.11.2017 Xích Hoàng Truyền Kỳ 60 11.11.2017 Xích Hoàng Truyền Kỳ 59 3.11.2017 Xích Hoàng Truyền Kỳ 58 30.10.2017 Xích Hoàng Truyền Kỳ 57.5 25.10.2017 Xích Hoàng Truyền Kỳ 57 16.10.2017 Xích Hoàng Truyền Kỳ 56 19.09.2017 Xích Hoàng Truyền Kỳ 55 31.08.2017 Xích Hoàng Truyền Kỳ 54 24.08.2017 Xích Hoàng Truyền Kỳ 53 28.07.2017 Xích Hoàng Truyền Kỳ 52 18.07.2017 Xích Hoàng Truyền Kỳ 51 29.06.2017 Xích Hoàng Truyền Kỳ 50 1.06.2017 Xích Hoàng Truyền Kỳ 49 24.05.2017 Xích Hoàng Truyền Kỳ 48 hamtruyen.com 2.05.2017 Xích Hoàng Truyền Kỳ 47 hamtruyen.com 2.04.2017 Xích Hoàng Truyền Kỳ 46 4.03.2017 Xích Hoàng Truyền Kỳ 45 hamtruyen.com 10.02.2017 Xích Hoàng Truyền Kỳ 44 4.01.2017 Xích Hoàng Truyền Kỳ 43 13.12.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 42 29.11.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 41 23.11.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 40 17.11.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 39 13.11.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 38 8.11.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 37 5.11.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 36 1.11.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 35 31.10.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 34 30.10.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 33 22.10.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 32 18.10.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 31 12.10.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 30 4.10.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 29 1.10.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 28 21.09.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 27 21.09.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 26 21.09.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 25 21.09.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 24 21.09.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 23 21.09.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 22 21.09.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 21 21.09.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 20 21.09.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 19 21.09.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 18 21.09.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 17 21.09.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 16 21.09.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 15 21.09.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 14 21.09.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 13 21.09.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 12 21.09.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 11 21.09.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 10 21.09.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 9 21.09.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 8 21.09.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 7 21.09.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 6 21.09.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 5 21.09.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 4 21.09.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 3 21.09.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 2 21.09.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 1.5 21.09.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 1 21.09.2016 Xích Hoàng Truyền Kỳ 21.09.2016