Xuân Thu Chiến Hùng

Tên khác:

Tác giả: , , .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Historical , Manhua , Supernatural .

Chương mới nhất: 262 - Đang tiến hànhXuân Thu Chiến Hùng lấy bối cảnh thời Xuân Thu Chiến Quốc ở Trung Hoa cổ đại. Nhân vật chính của truyện là Thắng Công Tử – một mãnh tướng trong thời kỳ Xuân Thu. Sau khi đánh thắng lần thứ 100 trong đời, Thắng Công Tử trên đường trở về gặp Bá Cơ – người con gái tuyệt đẹp đồng thời là thanh mai trúc mã từ nhỏ với Thắng Công Tử – thì gặp phải phục kích. Số phận của Thắng Công Tử cũng bắt đầu thay đổi từ đây… Thẳng Công Tử sẽ phải đối phó với không chỉ các mãnh tướng, kỳ nhân dị sĩ của các nước đối địch mà thậm chí cả thần ma cũng tham gia tranh đoạt thiên hạ. Xuân Thu Chiến Hùng xây dựng Trung Hoa cổ đại dựa trên các truyền thuyết, nhuốm màu kỳ bí, hư ảo, có đủ loại thần tiên, ma quỷ, các môn võ công, thuật số, hư cấu dựa trên các chi tiết đã từng xảy ra trong lịch sử trước đây. Đọc Xuân Thu Chiến Hùng để cảm nhận khí phách cũng như sự tranh đấu ác liệt vào thời kỳ Chiến Quốc ở Trung Hoa cổ đại.


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Xuân Thu Chiến Hùng 262 Xuân Thu Chiến Hùng 261 Xuân Thu Chiến Hùng 260 Xuân Thu Chiến Hùng 259 Xuân Thu Chiến Hùng 258 Xuân Thu Chiến Hùng 257 Xuân Thu Chiến Hùng 256 Xuân Thu Chiến Hùng 225 Xuân Thu Chiến Hùng 255 Xuân Thu Chiến Hùng 254 Xuân Thu Chiến Hùng 253 Xuân Thu Chiến Hùng 252 Xuân Thu Chiến Hùng 251 Xuân Thu Chiến Hùng 250 Xuân Thu Chiến Hùng 249 Xuân Thu Chiến Hùng 248 Xuân Thu Chiến Hùng 247 Xuân Thu Chiến Hùng 246 Xuân Thu Chiến Hùng 245 Xuân Thu Chiến Hùng 244 Xuân Thu Chiến Hùng 243 Xuân Thu Chiến Hùng 242 Xuân Thu Chiến Hùng 241 Xuân Thu Chiến Hùng 240 Xuân Thu Chiến Hùng 239 Xuân Thu Chiến Hùng 238 Xuân Thu Chiến Hùng 237 Xuân Thu Chiến Hùng 236 Xuân Thu Chiến Hùng 235 Xuân Thu Chiến Hùng 234 Xuân Thu Chiến Hùng 233 Xuân Thu Chiến Hùng 232 Xuân Thu Chiến Hùng 231 Xuân Thu Chiến Hùng 230 Xuân Thu Chiến Hùng 229 Xuân Thu Chiến Hùng 228 Xuân Thu Chiến Hùng 227 Xuân Thu Chiến Hùng 226 Xuân Thu Chiến Hùng 224 Xuân Thu Chiến Hùng 223 Xuân Thu Chiến Hùng 222 Xuân Thu Chiến Hùng 221 Xuân Thu Chiến Hùng 220 Xuân Thu Chiến Hùng 219 Xuân Thu Chiến Hùng 218 Xuân Thu Chiến Hùng 217 Xuân Thu Chiến Hùng 216 Xuân Thu Chiến Hùng 215 Xuân Thu Chiến Hùng 214 Xuân Thu Chiến Hùng 213 Xuân Thu Chiến Hùng 212 Xuân Thu Chiến Hùng 211 Xuân Thu Chiến Hùng 210 Xuân Thu Chiến Hùng 209 Xuân Thu Chiến Hùng 208 Xuân Thu Chiến Hùng 207 Xuân Thu Chiến Hùng 206 Xuân Thu Chiến Hùng 205 Xuân Thu Chiến Hùng 204 Xuân Thu Chiến Hùng 203 Xuân Thu Chiến Hùng 202 Xuân Thu Chiến Hùng 201 Xuân Thu Chiến Hùng 200 Xuân Thu Chiến Hùng 199 Xuân Thu Chiến Hùng 198 Xuân Thu Chiến Hùng 197 Xuân Thu Chiến Hùng 196 Xuân Thu Chiến Hùng 195 Xuân Thu Chiến Hùng 194 Xuân Thu Chiến Hùng 193 Xuân Thu Chiến Hùng 192 Xuân Thu Chiến Hùng 191 Xuân Thu Chiến Hùng 190 Xuân Thu Chiến Hùng 189 Xuân Thu Chiến Hùng 188 Xuân Thu Chiến Hùng 187 Xuân Thu Chiến Hùng 186 Xuân Thu Chiến Hùng 185 Xuân Thu Chiến Hùng 184 Xuân Thu Chiến Hùng 183 Xuân Thu Chiến Hùng 182 Xuân Thu Chiến Hùng 181 Xuân Thu Chiến Hùng 180 Xuân Thu Chiến Hùng 179 Xuân Thu Chiến Hùng 178 Xuân Thu Chiến Hùng 177 Xuân Thu Chiến Hùng 176 Xuân Thu Chiến Hùng 175 Xuân Thu Chiến Hùng 174 Xuân Thu Chiến Hùng 173 Xuân Thu Chiến Hùng 172 Xuân Thu Chiến Hùng 171 Xuân Thu Chiến Hùng 170 Xuân Thu Chiến Hùng 169 Xuân Thu Chiến Hùng 168 Xuân Thu Chiến Hùng 167 Xuân Thu Chiến Hùng 166 Xuân Thu Chiến Hùng 165 Xuân Thu Chiến Hùng 164 Xuân Thu Chiến Hùng 163 Xuân Thu Chiến Hùng 162 Xuân Thu Chiến Hùng 161 Xuân Thu Chiến Hùng 160 Xuân Thu Chiến Hùng 159 Xuân Thu Chiến Hùng 158 Xuân Thu Chiến Hùng 157 Xuân Thu Chiến Hùng 156 Xuân Thu Chiến Hùng 155 Xuân Thu Chiến Hùng 154 Xuân Thu Chiến Hùng 153 Xuân Thu Chiến Hùng 152 Xuân Thu Chiến Hùng 151 Xuân Thu Chiến Hùng 150 Xuân Thu Chiến Hùng 149 Xuân Thu Chiến Hùng 148 Xuân Thu Chiến Hùng 147 Xuân Thu Chiến Hùng 146 Xuân Thu Chiến Hùng 145 Xuân Thu Chiến Hùng 144 Xuân Thu Chiến Hùng 143 Xuân Thu Chiến Hùng 142 Xuân Thu Chiến Hùng 141 Xuân Thu Chiến Hùng 140 Xuân Thu Chiến Hùng 139 Xuân Thu Chiến Hùng 138 Xuân Thu Chiến Hùng 137 Xuân Thu Chiến Hùng 136 Xuân Thu Chiến Hùng 135 Xuân Thu Chiến Hùng 134 Xuân Thu Chiến Hùng 133 Xuân Thu Chiến Hùng 132 Xuân Thu Chiến Hùng 131 Xuân Thu Chiến Hùng 130 Xuân Thu Chiến Hùng 129 Xuân Thu Chiến Hùng 128 Xuân Thu Chiến Hùng 127 Xuân Thu Chiến Hùng 126 Xuân Thu Chiến Hùng 125 Xuân Thu Chiến Hùng 124 Xuân Thu Chiến Hùng 123 Xuân Thu Chiến Hùng 122 Xuân Thu Chiến Hùng 121 Xuân Thu Chiến Hùng 120 Xuân Thu Chiến Hùng 119 Xuân Thu Chiến Hùng 118 Xuân Thu Chiến Hùng 117 Xuân Thu Chiến Hùng 116 Xuân Thu Chiến Hùng 115 Xuân Thu Chiến Hùng 114 Xuân Thu Chiến Hùng 113 Xuân Thu Chiến Hùng 112 Xuân Thu Chiến Hùng 111 Xuân Thu Chiến Hùng 110 Xuân Thu Chiến Hùng 109 Xuân Thu Chiến Hùng 108 Xuân Thu Chiến Hùng 107 Xuân Thu Chiến Hùng 106 Xuân Thu Chiến Hùng 105 Xuân Thu Chiến Hùng 104 Xuân Thu Chiến Hùng 103 Xuân Thu Chiến Hùng 102 Xuân Thu Chiến Hùng 101 Xuân Thu Chiến Hùng 100 Xuân Thu Chiến Hùng 99 Xuân Thu Chiến Hùng 98 Xuân Thu Chiến Hùng 97 Xuân Thu Chiến Hùng 96 Xuân Thu Chiến Hùng 95 Xuân Thu Chiến Hùng 94 Xuân Thu Chiến Hùng 93 Xuân Thu Chiến Hùng 92 Xuân Thu Chiến Hùng 91 Xuân Thu Chiến Hùng 90 Xuân Thu Chiến Hùng 89 Xuân Thu Chiến Hùng 88 Xuân Thu Chiến Hùng 87 Xuân Thu Chiến Hùng 86 Xuân Thu Chiến Hùng 85 Xuân Thu Chiến Hùng 84 Xuân Thu Chiến Hùng 83 Xuân Thu Chiến Hùng 82 Xuân Thu Chiến Hùng 81 Xuân Thu Chiến Hùng 80 Xuân Thu Chiến Hùng 79 Xuân Thu Chiến Hùng 78 Xuân Thu Chiến Hùng 77 Xuân Thu Chiến Hùng 76 Xuân Thu Chiến Hùng 75 Xuân Thu Chiến Hùng 74 Xuân Thu Chiến Hùng 73 Xuân Thu Chiến Hùng 72 Xuân Thu Chiến Hùng 71 Xuân Thu Chiến Hùng 70 Xuân Thu Chiến Hùng 69 Xuân Thu Chiến Hùng 68 Xuân Thu Chiến Hùng 67 Xuân Thu Chiến Hùng 66 Xuân Thu Chiến Hùng 65 Xuân Thu Chiến Hùng 64 Xuân Thu Chiến Hùng 63 Xuân Thu Chiến Hùng 62 Xuân Thu Chiến Hùng 61 Xuân Thu Chiến Hùng 60 Xuân Thu Chiến Hùng 59 Xuân Thu Chiến Hùng 58 Xuân Thu Chiến Hùng 57 Xuân Thu Chiến Hùng 56 Xuân Thu Chiến Hùng 55 Xuân Thu Chiến Hùng 54 Xuân Thu Chiến Hùng 53 Xuân Thu Chiến Hùng 52 Xuân Thu Chiến Hùng 51 Xuân Thu Chiến Hùng 50 Xuân Thu Chiến Hùng 49 Xuân Thu Chiến Hùng 48 Xuân Thu Chiến Hùng 47 Xuân Thu Chiến Hùng 46 Xuân Thu Chiến Hùng 45 Xuân Thu Chiến Hùng 44 Xuân Thu Chiến Hùng 43 Xuân Thu Chiến Hùng 42 Xuân Thu Chiến Hùng 41 Xuân Thu Chiến Hùng 40 Xuân Thu Chiến Hùng 39 Xuân Thu Chiến Hùng 38 Xuân Thu Chiến Hùng 37 Xuân Thu Chiến Hùng 36 Xuân Thu Chiến Hùng 35 Xuân Thu Chiến Hùng 34 Xuân Thu Chiến Hùng 33 Xuân Thu Chiến Hùng 32 Xuân Thu Chiến Hùng 31 Xuân Thu Chiến Hùng 30 Xuân Thu Chiến Hùng 29 Xuân Thu Chiến Hùng 28 Xuân Thu Chiến Hùng 27 Xuân Thu Chiến Hùng 26 Xuân Thu Chiến Hùng 25 Xuân Thu Chiến Hùng 24 Xuân Thu Chiến Hùng 23 Xuân Thu Chiến Hùng 22 Xuân Thu Chiến Hùng 21 Xuân Thu Chiến Hùng 20 Xuân Thu Chiến Hùng 19 Xuân Thu Chiến Hùng 18 Xuân Thu Chiến Hùng 17 Xuân Thu Chiến Hùng 16 Xuân Thu Chiến Hùng 15 Xuân Thu Chiến Hùng 14 Xuân Thu Chiến Hùng 13 Xuân Thu Chiến Hùng 12 Xuân Thu Chiến Hùng 11 Xuân Thu Chiến Hùng 10 Xuân Thu Chiến Hùng 9 Xuân Thu Chiến Hùng 8 Xuân Thu Chiến Hùng 7 Xuân Thu Chiến Hùng 6 Xuân Thu Chiến Hùng 5 Xuân Thu Chiến Hùng 4 Xuân Thu Chiến Hùng 3 Xuân Thu Chiến Hùng 2 Xuân Thu Chiến Hùng 1