Xuân Thu Chiến Hùng

Tên khác:

Tác giả: , , .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Historical , Manhua , Supernatural .

Chương mới nhất: 222 - Đang tiến hànhXuân Thu Chiến Hùng lấy bối cảnh thời Xuân Thu Chiến Quốc ở Trung Hoa cổ đại. Nhân vật chính của truyện là Thắng Công Tử – một mãnh tướng trong thời kỳ Xuân Thu. Sau khi đánh thắng lần thứ 100 trong đời, Thắng Công Tử trên đường trở về gặp Bá Cơ – người con gái tuyệt đẹp đồng thời là thanh mai trúc mã từ nhỏ với Thắng Công Tử – thì gặp phải phục kích. Số phận của Thắng Công Tử cũng bắt đầu thay đổi từ đây… Thẳng Công Tử sẽ phải đối phó với không chỉ các mãnh tướng, kỳ nhân dị sĩ của các nước đối địch mà thậm chí cả thần ma cũng tham gia tranh đoạt thiên hạ. Xuân Thu Chiến Hùng xây dựng Trung Hoa cổ đại dựa trên các truyền thuyết, nhuốm màu kỳ bí, hư ảo, có đủ loại thần tiên, ma quỷ, các môn võ công, thuật số, hư cấu dựa trên các chi tiết đã từng xảy ra trong lịch sử trước đây. Đọc Xuân Thu Chiến Hùng để cảm nhận khí phách cũng như sự tranh đấu ác liệt vào thời kỳ Chiến Quốc ở Trung Hoa cổ đại.

Tóm tắt Xuân Thu Chiến Hùng chương mới nhất:

Xuân Thu Chiến Hùng chương 222 – Thắng công tử phá mộng của Thượng Hiền Lão Tổ, ép lão phải dùng sức mạnh thực sự. Thương Bạo quyết tâm cứu người trùng tộc.


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Xuân Thu Chiến Hùng 222 comicvn.net 23.04.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 221 comicvn.net 15.04.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 220 comicvn.net 10.04.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 219 comicvn.net 5.04.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 218 comicvn.net 27.03.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 217 comicvn.net 20.03.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 216 comicvn.net 14.03.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 215 comicvn.net 5.03.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 214 comicvn.net 25.02.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 213 comicvn.net 22.02.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 212 comicvn.net 14.02.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 211 comicvn.net 27.01.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 210 comicvn.net 27.01.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 209 comicvn.net 22.01.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 208 comicvn.net 15.01.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 207 comicvn.net 10.01.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 206 comicvn.net 5.01.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 205 comicvn.net 2.01.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 204 comicvn.net 30.12.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 203 comicvn.net 15.12.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 202 comicvn.net 14.12.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 201 comicvn.net 12.12.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 200 comicvn.net 23.11.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 199 comicvn.net 17.11.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 198 comicvn.net 10.11.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 197 comicvn.net 4.11.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 196 comicvn.net 30.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 195 comicvn.net 27.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 194 comicvn.net 20.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 193 comicvn.net 19.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 192 comicvn.net 18.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 191 comicvn.net 18.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 190 comicvn.net 18.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 189 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 188 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 187 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 186 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 185 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 184 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 183 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 182 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 181 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 180 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 179 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 178 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 177 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 176 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 175 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 174 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 173 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 172 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 171 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 170 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 169 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 168 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 167 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 166 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 165 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 164 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 163 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 162 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 161 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 160 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 159 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 158 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 157 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 156 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 155 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 154 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 153 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 152 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 151 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 150 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 149 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 148 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 147 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 146 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 145 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 144 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 143 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 142 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 141 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 140 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 139 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 138 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 137 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 136 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 135 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 134 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 133 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 132 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 131 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 130 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 129 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 128 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 127 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 126 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 125 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 124 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 123 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 122 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 121 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 120 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 119 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 118 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 117 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 116 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 115 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 114 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 113 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 112 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 111 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 110 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 109 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 108 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 107 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 106 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 105 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 104 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 103 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 102 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 101 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 100 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 99 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 98 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 97 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 96 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 95 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 94 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 93 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 92 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 91 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 90 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 89 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 88 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 87 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 86 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 85 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 84 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 83 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 82 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 81 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 80 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 79 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 78 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 77 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 76 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 75 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 74 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 73 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 72 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 71 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 70 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 69 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 68 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 67 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 66 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 65 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 64 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 63 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 62 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 61 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 60 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 59 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 58 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 57 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 56 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 55 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 54 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 53 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 52 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 51 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 50 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 49 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 48 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 47 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 46 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 45 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 44 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 43 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 42 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 41 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 40 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 39 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 38 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 37 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 36 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 35 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 34 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 33 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 32 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 31 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 30 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 29 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 28 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 27 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 26 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 25 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 24 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 23 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 22 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 21 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 20 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 19 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 18 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 17 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 16 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 15 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 14 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 13 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 12 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 11 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 10 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 9 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 8 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 7 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 6 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 5 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 4 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 3 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 2 comicvn.net 2.10.2013 Xuân Thu Chiến Hùng 1 comicvn.net 2.10.2013