Xuân Thu Chiến Hùng

Tên khác:

Tác giả: , , .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Historical , Manhua , Supernatural .

Chương mới nhất: 235 - Đang tiến hànhXuân Thu Chiến Hùng lấy bối cảnh thời Xuân Thu Chiến Quốc ở Trung Hoa cổ đại. Nhân vật chính của truyện là Thắng Công Tử – một mãnh tướng trong thời kỳ Xuân Thu. Sau khi đánh thắng lần thứ 100 trong đời, Thắng Công Tử trên đường trở về gặp Bá Cơ – người con gái tuyệt đẹp đồng thời là thanh mai trúc mã từ nhỏ với Thắng Công Tử – thì gặp phải phục kích. Số phận của Thắng Công Tử cũng bắt đầu thay đổi từ đây… Thẳng Công Tử sẽ phải đối phó với không chỉ các mãnh tướng, kỳ nhân dị sĩ của các nước đối địch mà thậm chí cả thần ma cũng tham gia tranh đoạt thiên hạ. Xuân Thu Chiến Hùng xây dựng Trung Hoa cổ đại dựa trên các truyền thuyết, nhuốm màu kỳ bí, hư ảo, có đủ loại thần tiên, ma quỷ, các môn võ công, thuật số, hư cấu dựa trên các chi tiết đã từng xảy ra trong lịch sử trước đây. Đọc Xuân Thu Chiến Hùng để cảm nhận khí phách cũng như sự tranh đấu ác liệt vào thời kỳ Chiến Quốc ở Trung Hoa cổ đại.


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Xuân Thu Chiến Hùng 225 comicvn.net 14.05.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 235 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 234 comicvn.net 14.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 233 comicvn.net 11.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 232 comicvn.net 11.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 231 comicvn.net 11.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 230 comicvn.net 11.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 229 comicvn.net 10.06.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 228 comicvn.net 3.06.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 227 comicvn.net 27.05.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 226 comicvn.net 20.05.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 224 comicvn.net 6.05.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 223 comicvn.net 30.04.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 222 comicvn.net 23.04.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 221 comicvn.net 15.04.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 220 comicvn.net 10.04.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 219 comicvn.net 5.04.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 130 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 129 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 128 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 127 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 126 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 125 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 124 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 123 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 122 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 121 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 120 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 119 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 118 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 117 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 116 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 115 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 114 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 113 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 112 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 111 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 110 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 109 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 108 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 107 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 106 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 105 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 104 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 103 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 102 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 101 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 100 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 99 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 98 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 97 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 96 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 95 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 94 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 93 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 92 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 91 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 90 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 89 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 88 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 87 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 86 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 85 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 84 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 83 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 82 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 81 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 80 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 79 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 78 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 77 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 76 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 75 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 74 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 73 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 72 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 71 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 70 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 69 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 68 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 67 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 66 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 65 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 64 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 63 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 62 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 61 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 60 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 59 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 58 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 57 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 56 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 55 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 54 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 53 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 52 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 51 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 50 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 49 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 48 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 47 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 46 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 45 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 44 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 43 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 42 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 41 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 40 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 39 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 38 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 37 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 36 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 35 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 34 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 33 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 32 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 31 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 30 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 29 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 28 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 27 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 26 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 25 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 24 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 23 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 22 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 21 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 20 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 19 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 18 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 17 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 16 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 15 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 14 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 13 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 12 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 11 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 10 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 9 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 8 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 7 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 6 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 5 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 4 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 3 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 2 comicvn.net 19.07.2014 Xuân Thu Chiến Hùng 1 comicvn.net 19.07.2014