xxxHOLiC Rei

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Mystery , Romance , Shoujo .

Chương mới nhất: 56 - Đang tiến hành“Cô đã nói nếu mong ước đủ mãnh liệt, giấc mơ sẽ thành hiện thực. Vậy nên tôi đã tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa.” Giấc mơ mong ước cho một tương lai đã trở thành hiện thực. Và một lần nữa, kỳ tích này xuất hiện… xxxHOLiC với câu chuyện kể về Watanuki đã kết thúc ở thời điểm 100 năm sau khi Watanuki thừa kế cửa tiệm. Phần tiếp theo mang tên xxxHOLiC Rei được mở đầu với cảnh tượng quen thuộc như lúc Watanuki vẫn còn làm việc cho Yuuko, cùng với những người bạn Doumeki, Himawari, gặp gỡ các khách hàng khác nhau với những vấn đề của riêng họ.

Có phải thời gian đã thực sự quay ngược về điểm khởi đầu?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng xxxHOLiC Rei 56 8.05.2017 xxxHOLiC Rei 55 8.05.2017 xxxHOLiC Rei 54 8.05.2017 xxxHOLiC Rei 53 8.05.2017 xxxHOLiC Rei 52 14.07.2016 xxxHOLiC Rei 51 14.07.2016 xxxHOLiC Rei 50 14.07.2016 xxxHOLiC Rei 49 14.07.2016 xxxHOLiC Rei 48 14.07.2016 xxxHOLiC Rei 47 14.07.2016 xxxHOLiC Rei 46 14.07.2016 xxxHOLiC Rei 45 14.07.2016 xxxHOLiC Rei 44 14.07.2016 xxxHOLiC Rei 43 14.07.2016 xxxHOLiC Rei 42 14.07.2016 xxxHOLiC Rei 41 14.07.2016 xxxHOLiC Rei 40 13.07.2016 xxxHOLiC Rei 39 13.07.2016 xxxHOLiC Rei 38 13.07.2016 xxxHOLiC Rei 37 13.07.2016 xxxHOLiC Rei 36 13.07.2016 xxxHOLiC Rei 35 13.07.2016 xxxHOLiC Rei 34 13.07.2016 xxxHOLiC Rei 33 13.07.2016 xxxHOLiC Rei 32 13.07.2016 xxxHOLiC Rei 31 13.07.2016 xxxHOLiC Rei 30 13.07.2016 xxxHOLiC Rei 28-29 13.07.2016 xxxHOLiC Rei 27 13.07.2016 xxxHOLiC Rei 26 13.07.2016 xxxHOLiC Rei 25 12.07.2016 xxxHOLiC Rei 24 12.07.2016 xxxHOLiC Rei 23 12.07.2016 xxxHOLiC Rei 22 12.07.2016 xxxHOLiC Rei 21 12.07.2016 xxxHOLiC Rei 20 12.07.2016 xxxHOLiC Rei 19 12.07.2016 xxxHOLiC Rei 18 12.07.2016 xxxHOLiC Rei 17 12.07.2016 xxxHOLiC Rei 16 12.07.2016 xxxHOLiC Rei 15 12.07.2016 xxxHOLiC Rei 14 12.07.2016 xxxHOLiC Rei 13 12.07.2016 xxxHOLiC Rei 12 12.07.2016 xxxHOLiC Rei 11 12.07.2016 xxxHOLiC Rei 10 12.07.2016 xxxHOLiC Rei 9 12.07.2016 xxxHOLiC Rei 8 12.07.2016 xxxHOLiC Rei 7 12.07.2016 xxxHOLiC Rei 6 12.07.2016 xxxHOLiC Rei 5 12.07.2016 xxxHOLiC Rei 4 12.07.2016 xxxHOLiC Rei 3 12.07.2016 xxxHOLiC Rei 2 12.07.2016 xxxHOLiC Rei 1 12.07.2016