xxxHolic

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Anime , Drama , Fantasy , Seinen , Supernatural .

Chương mới nhất: 204.5 - Hoàn thànhWatanuki Kimihiro bị ám ảnh bởi có thể nhìn thấy những bóng ma và những linh hồn. Có vẻ như ngẫu nhiên, cậu gặp được một phù thủy huyền bí tên là Yuuko, người yêu cầu được giúp đỡ cậu. Trong cơn tuyệt vọng, cậu chấp nhận, nhưng sau đó nhận thấy mình chỉ bị lừa vào làm việc cho Yuuko để thanh toán chi phí của những công tác dịch vụ của cô ấy mà thôi. Chẳng bao lâu cậu được nhận vào làm trong cửa hàng nhỏ của Yuuko. Một công việc chẳng có gì liên quan đến kinh nghiệm làm việc trước đây của cậu!


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng xxxHolic 213 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 212 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 211 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 210 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 209 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 208 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 207 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 206 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 205 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 204.5 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 204 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 203 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 202 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 201 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 200 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 199 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 198 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 197 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 196 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 195 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 194 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 193 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 192 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 191 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 190 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 189 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 188 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 187 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 186 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 185 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 184 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 183 vnsharing.net 2.10.2013 xxxHolic 182 acc.vn 2.10.2013 xxxHolic 181 acc.vn 2.10.2013 xxxHolic 180 acc.vn 2.10.2013 xxxHolic 179 acc.vn 2.10.2013 xxxHolic 178 acc.vn 2.10.2013 xxxHolic 177 acc.vn 2.10.2013 xxxHolic 176 acc.vn 2.10.2013 xxxHolic 175 acc.vn 2.10.2013 xxxHolic 174 12 P.M 2.10.2013 xxxHolic 173 acc.vn 2.10.2013 xxxHolic 172 acc.vn 2.10.2013 xxxHolic 171 acc.vn 2.10.2013 xxxHolic 170 acc.vn 2.10.2013 xxxHolic 9 truyentranhtuan.com 2.10.2013 xxxHolic 8 truyentranhtuan.com 2.10.2013 xxxHolic 7 truyentranhtuan.com 2.10.2013 xxxHolic 6 truyentranhtuan.com 2.10.2013 xxxHolic 5 truyentranhtuan.com 2.10.2013 xxxHolic 4 truyentranhtuan.com 2.10.2013 xxxHolic 3 truyentranhtuan.com 2.10.2013 xxxHolic 2 truyentranhtuan.com 2.10.2013 xxxHolic 1 truyentranhtuan.com 2.10.2013