Yaiba Remake

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Supernatural , Truyện scan .

Chương mới nhất: 163 - Tạm ngừngĐây là một câu chuyện hài hước, vui nhộn về một cậu bé tên Kurogane Yaiba. Yaiba sống với cha trong rừng. Một ngày nọ, khi Yaiba đang ăn, một đàn khỉ đột xông đến tấn công 2 cha con cậu. Yaiba và cha trốn thoát và trốn vào trong một cái hộp, nhưng họ không hề biết rằng cái hộp đó chứa đầy quả thơm và đang được chuẩn bị đem vào thành phố. Trong thành phố, Yaiba được biết rằng cậu là một chiến binh huyền thoại và phải chiến đấu chống lại tên yêu ma có hình dạng của một học sinh mang tên Takeshi.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Yaiba Remake 255 blogtruyen.com 10.02.2015 Yaiba Remake 254 blogtruyen.com 10.02.2015 Yaiba Remake 253 blogtruyen.com 10.02.2015 Yaiba Remake 252 blogtruyen.com 10.02.2015 Yaiba Remake 251 blogtruyen.com 10.02.2015 Yaiba Remake 250 blogtruyen.com 10.02.2015 Yaiba Remake 249 blogtruyen.com 10.02.2015 Yaiba Remake 248 blogtruyen.com 10.02.2015 Yaiba Remake 247 blogtruyen.com 10.02.2015 Yaiba Remake 246 blogtruyen.com 10.02.2015 Yaiba Remake 245 blogtruyen.com 10.02.2015 Yaiba Remake 244 blogtruyen.com 10.02.2015 Yaiba Remake 243 blogtruyen.com 10.02.2015 Yaiba Remake 242 blogtruyen.com 10.02.2015 Yaiba Remake 241 blogtruyen.com 10.02.2015 Yaiba Remake 240 blogtruyen.com 10.02.2015 Yaiba Remake 239 blogtruyen.com 10.02.2015 Yaiba Remake 238 blogtruyen.com 10.02.2015 Yaiba Remake 237 blogtruyen.com 10.02.2015 Yaiba Remake 236 blogtruyen.com 10.02.2015 Yaiba Remake 235 blogtruyen.com 10.02.2015 Yaiba Remake 234 blogtruyen.com 10.02.2015 Yaiba Remake 233 blogtruyen.com 10.02.2015 Yaiba Remake 232 blogtruyen.com 10.02.2015 Yaiba Remake 231 blogtruyen.com 10.02.2015 Yaiba Remake 230 blogtruyen.com 8.02.2015 Yaiba Remake 229 blogtruyen.com 8.02.2015 Yaiba Remake 228 blogtruyen.com 8.02.2015 Yaiba Remake 227 blogtruyen.com 8.02.2015 Yaiba Remake 226 blogtruyen.com 8.02.2015 Yaiba Remake 225 blogtruyen.com 8.02.2015 Yaiba Remake 224 blogtruyen.com 8.02.2015 Yaiba Remake 223 blogtruyen.com 8.02.2015 Yaiba Remake 222 blogtruyen.com 8.02.2015 Yaiba Remake 221 blogtruyen.com 8.02.2015 Yaiba Remake 220 blogtruyen.com 8.02.2015 Yaiba Remake 219 blogtruyen.com 8.02.2015 Yaiba Remake 218 blogtruyen.com 8.02.2015 Yaiba Remake 217 blogtruyen.com 8.02.2015 Yaiba Remake 216 blogtruyen.com 8.02.2015 Yaiba Remake 215 blogtruyen.com 8.02.2015 Yaiba Remake 214 blogtruyen.com 8.02.2015 Yaiba Remake 213 blogtruyen.com 8.02.2015 Yaiba Remake 212 blogtruyen.com 8.02.2015 Yaiba Remake 211 blogtruyen.com 8.02.2015 Yaiba Remake 210 blogtruyen.com 8.02.2015 Yaiba Remake 209 blogtruyen.com 8.02.2015 Yaiba Remake 208 blogtruyen.com 8.02.2015 Yaiba Remake 207 blogtruyen.com 8.02.2015 Yaiba Remake 206 blogtruyen.com 8.02.2015 Yaiba Remake 205 blogtruyen.com 8.02.2015 Yaiba Remake 204 blogtruyen.com 8.02.2015 Yaiba Remake 203 blogtruyen.com 8.02.2015 Yaiba Remake 202 blogtruyen.com 8.02.2015 Yaiba Remake 201 blogtruyen.com 8.02.2015 Yaiba Remake 200 blogtruyen.com 7.02.2015 Yaiba Remake 199 blogtruyen.com 7.02.2015 Yaiba Remake 198 blogtruyen.com 7.02.2015 Yaiba Remake 197 blogtruyen.com 7.02.2015 Yaiba Remake 196 blogtruyen.com 7.02.2015 Yaiba Remake 195 blogtruyen.com 7.02.2015 Yaiba Remake 194 blogtruyen.com 7.02.2015 Yaiba Remake 193 blogtruyen.com 7.02.2015 Yaiba Remake 192 blogtruyen.com 7.02.2015 Yaiba Remake 191 blogtruyen.com 7.02.2015 Yaiba Remake 190 blogtruyen.com 7.02.2015 Yaiba Remake 189 blogtruyen.com 7.02.2015 Yaiba Remake 188 blogtruyen.com 7.02.2015 Yaiba Remake 187 blogtruyen.com 7.02.2015 Yaiba Remake 186 blogtruyen.com 7.02.2015 Yaiba Remake 185 blogtruyen.com 7.02.2015 Yaiba Remake 184 blogtruyen.com 7.02.2015 Yaiba Remake 183 blogtruyen.com 7.02.2015 Yaiba Remake 182 blogtruyen.com 7.02.2015 Yaiba Remake 181 blogtruyen.com 7.02.2015 Yaiba Remake 180 blogtruyen.com 7.02.2015 Yaiba Remake 179 blogtruyen.com 7.02.2015 Yaiba Remake 178 blogtruyen.com 7.02.2015 Yaiba Remake 177 blogtruyen.com 7.02.2015 Yaiba Remake 176 blogtruyen.com 7.02.2015 Yaiba Remake 175 blogtruyen.com 7.02.2015 Yaiba Remake 174 blogtruyen.com 7.02.2015 Yaiba Remake 173 blogtruyen.com 7.02.2015 Yaiba Remake 172 blogtruyen.com 6.02.2015 Yaiba Remake 171 blogtruyen.com 6.02.2015 Yaiba Remake 170 blogtruyen.com 6.02.2015 Yaiba Remake 169 blogtruyen.com 6.02.2015 Yaiba Remake 168 blogtruyen.com 6.02.2015 Yaiba Remake 167 blogtruyen.com 6.02.2015 Yaiba Remake 166 blogtruyen.com 6.02.2015 Yaiba Remake 165 blogtruyen.com 6.02.2015 Yaiba Remake 164 blogtruyen.com 6.02.2015 Yaiba Remake 18.09.2015 Yaiba Remake 18.09.2015 Yaiba Remake 18.09.2015 Yaiba Remake 18.09.2015 Yaiba Remake 18.09.2015 Yaiba Remake 18.09.2015 Yaiba Remake 18.09.2015 Yaiba Remake 18.09.2015 Yaiba Remake 18.09.2015 Yaiba Remake 18.09.2015 Yaiba Remake 18.09.2015 Yaiba Remake 18.09.2015 Yaiba Remake 18.09.2015 Yaiba Remake 18.09.2015 Yaiba Remake 18.09.2015 Yaiba Remake 148 18.09.2015 Yaiba Remake 147 18.09.2015 Yaiba Remake 146 18.09.2015 Yaiba Remake 145 18.09.2015 Yaiba Remake 144 18.09.2015 Yaiba Remake 143 18.09.2015 Yaiba Remake 142 18.09.2015 Yaiba Remake 141 18.09.2015 Yaiba Remake 140 18.09.2015 Yaiba Remake 139 18.09.2015 Yaiba Remake 138 18.09.2015 Yaiba Remake 137 18.09.2015 Yaiba Remake 136 18.09.2015 Yaiba Remake 135 18.09.2015 Yaiba Remake 134 18.09.2015 Yaiba Remake 133 18.09.2015 Yaiba Remake 132 18.09.2015 Yaiba Remake 131 18.09.2015 Yaiba Remake 130 18.09.2015 Yaiba Remake 129 18.09.2015 Yaiba Remake 128 18.09.2015 Yaiba Remake 127 18.09.2015 Yaiba Remake 126 18.09.2015 Yaiba Remake 125 18.09.2015 Yaiba Remake 124 18.09.2015 Yaiba Remake 123 18.09.2015 Yaiba Remake 122 1.02.2015 Yaiba Remake 121 1.02.2015 Yaiba Remake 120 1.02.2015 Yaiba Remake 119 1.02.2015 Yaiba Remake 118 1.02.2015 Yaiba Remake 117 1.02.2015 Yaiba Remake 116 1.02.2015 Yaiba Remake 115 1.02.2015 Yaiba Remake 114 1.02.2015 Yaiba Remake 113 1.02.2015 Yaiba Remake 112 1.02.2015 Yaiba Remake 111 1.02.2015 Yaiba Remake 110 1.02.2015 Yaiba Remake 109 1.02.2015 Yaiba Remake 108 1.02.2015 Yaiba Remake 107 1.02.2015 Yaiba Remake 106 1.02.2015 Yaiba Remake 105 1.02.2015 Yaiba Remake 104 1.02.2015 Yaiba Remake 103 1.02.2015 Yaiba Remake 102 1.02.2015 Yaiba Remake 101 1.02.2015 Yaiba Remake 100 1.02.2015 Yaiba Remake 99 1.02.2015 Yaiba Remake 98 1.02.2015 Yaiba Remake 97 1.02.2015 Yaiba Remake 96 1.02.2015 Yaiba Remake 95 1.02.2015 Yaiba Remake 94 1.02.2015 Yaiba Remake 93 1.02.2015 Yaiba Remake 92 1.02.2015 Yaiba Remake 91 1.02.2015 Yaiba Remake 90 1.02.2015 Yaiba Remake 89 1.02.2015 Yaiba Remake 88 1.02.2015 Yaiba Remake 87 1.02.2015 Yaiba Remake 86 1.02.2015 Yaiba Remake 85 1.02.2015 Yaiba Remake 84 1.02.2015 Yaiba Remake 83 1.02.2015 Yaiba Remake 82 1.02.2015 Yaiba Remake 81 1.02.2015 Yaiba Remake 80 1.02.2015 Yaiba Remake 79 1.02.2015 Yaiba Remake 78 1.02.2015 Yaiba Remake 77 1.02.2015 Yaiba Remake 76 1.02.2015 Yaiba Remake 75 1.02.2015 Yaiba Remake 74 1.02.2015 Yaiba Remake 73 1.02.2015 Yaiba Remake 72 1.02.2015 Yaiba Remake 71 1.02.2015 Yaiba Remake 70 1.02.2015 Yaiba Remake 69 1.02.2015 Yaiba Remake 68 1.02.2015 Yaiba Remake 67 1.02.2015 Yaiba Remake 66 1.02.2015 Yaiba Remake 65 1.02.2015 Yaiba Remake 64 1.02.2015 Yaiba Remake 63 1.02.2015 Yaiba Remake 62 1.02.2015 Yaiba Remake 61 1.02.2015 Yaiba Remake 60 1.02.2015 Yaiba Remake 59 1.02.2015 Yaiba Remake 58 1.02.2015 Yaiba Remake 57 1.02.2015 Yaiba Remake 56 1.02.2015 Yaiba Remake 55 1.02.2015 Yaiba Remake 54 1.02.2015 Yaiba Remake 53 1.02.2015 Yaiba Remake 52 1.02.2015 Yaiba Remake 51 1.02.2015 Yaiba Remake 50 1.02.2015 Yaiba Remake 49 1.02.2015 Yaiba Remake 48 1.02.2015 Yaiba Remake 47 1.02.2015 Yaiba Remake 46 1.02.2015 Yaiba Remake 45 1.02.2015 Yaiba Remake 44 1.02.2015 Yaiba Remake 43 1.02.2015 Yaiba Remake 42 1.02.2015 Yaiba Remake 41 1.02.2015 Yaiba Remake 40 1.02.2015 Yaiba Remake 39 1.02.2015 Yaiba Remake 38 1.02.2015 Yaiba Remake 37 1.02.2015 Yaiba Remake 36 1.02.2015 Yaiba Remake 35 1.02.2015 Yaiba Remake 34 1.02.2015 Yaiba Remake 33 1.02.2015 Yaiba Remake 32 1.02.2015 Yaiba Remake 31 1.02.2015 Yaiba Remake 30 1.02.2015 Yaiba Remake 29 1.02.2015 Yaiba Remake 28 1.02.2015 Yaiba Remake 27 1.02.2015 Yaiba Remake 26 1.02.2015 Yaiba Remake 25 1.02.2015 Yaiba Remake 24 1.02.2015 Yaiba Remake 23 1.02.2015 Yaiba Remake 22 1.02.2015 Yaiba Remake 21 1.02.2015 Yaiba Remake 20 1.02.2015 Yaiba Remake 19 1.02.2015 Yaiba Remake 18 1.02.2015 Yaiba Remake 17 1.02.2015 Yaiba Remake 16 1.02.2015 Yaiba Remake 15 1.02.2015 Yaiba Remake 14 1.02.2015 Yaiba Remake 13 1.02.2015 Yaiba Remake 12 1.02.2015 Yaiba Remake 11 1.02.2015 Yaiba Remake 10 1.02.2015 Yaiba Remake 9 1.02.2015 Yaiba Remake 8 1.02.2015 Yaiba Remake 7 1.02.2015 Yaiba Remake 6 1.02.2015 Yaiba Remake 5 1.02.2015 Yaiba Remake 4 1.02.2015 Yaiba Remake 3 1.02.2015 Yaiba Remake 2 1.02.2015 Yaiba Remake 1 18.09.2015