Yakitate!! Japan

Tên khác: Vua Bánh Mỳ

Tác giả: .

Thể loại: Adventure , Anime , Comedy , Shounen .

Chương mới nhất: 187 - Đang tiến hànhKazuma Azuma, một cậu bé nông thôn đến Tokyo với ước mơ: sẽ làm ra được Bánh Mì Nhật Bản, để nó sẽ là niềm tự hào của thế giới!! Cậu chọn hiệu bánh Pantasia để làm việc và gặp được nhiều người bạn như Kawachi, Tsukino, v.v… Trận chiến để tìm ra bánh Nhật Bản thực sự của cậu bắt đầu…

 


Yakitate!! Japan manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Yakitate!! Japan 187 vechai.info 22.03.2016 Yakitate!! Japan 186 vechai.info 19.03.2016 Yakitate!! Japan 185 vechai.info 5.03.2016 Yakitate!! Japan 184 vechai.info 1.03.2016 Yakitate!! Japan 183 vechai.info 26.02.2016 Yakitate!! Japan 182 vechai.info 24.02.2016 Yakitate!! Japan 181 vechai.info 24.02.2016 Yakitate!! Japan 180 vechai.info 20.02.2016 Yakitate!! Japan 179 vechai.info 27.01.2016 Yakitate!! Japan 178 vechai.info 26.01.2016 Yakitate!! Japan 177 vechai.info 22.01.2016 Yakitate!! Japan 176 vechai.info 18.01.2016 Yakitate!! Japan 175 vechai.info 12.01.2016 Yakitate!! Japan 174 vechai.info 29.11.2015 Yakitate!! Japan 173 vechai.info 29.11.2015 Yakitate!! Japan 172 vechai.info 23.07.2015 Yakitate!! Japan 171 vechai.info 5.03.2015 Yakitate!! Japan 170 vechai.info 24.12.2014 Yakitate!! Japan 169 vechai.info 24.12.2014 Yakitate!! Japan 168 vechai.info 24.12.2014 Yakitate!! Japan 167 vechai.info 29.11.2014 Yakitate!! Japan 166 vechai.info 25.11.2014 Yakitate!! Japan 165 vechai.info 23.11.2014 Yakitate!! Japan 164 vechai.info 2.12.2014 Yakitate!! Japan 163 vechai.info 2.12.2014 Yakitate!! Japan 162 vechai.info 29.10.2014 Yakitate!! Japan 161 vechai.info 28.10.2014 Yakitate!! Japan 160 vechai.info 25.09.2014 Yakitate!! Japan 159 vechai.info 25.09.2014 Yakitate!! Japan 158 vechai.info 10.09.2014 Yakitate!! Japan 157 vechai.info 3.08.2014 Yakitate!! Japan 156 vechai.info 22.07.2014 Yakitate!! Japan 155 vechai.info 14.07.2014 Yakitate!! Japan 154 vechai.info 11.07.2014 Yakitate!! Japan 153 vechai.info 22.07.2014 Yakitate!! Japan 152 vechai.info 22.07.2014 Yakitate!! Japan 151 vechai.info 22.07.2014 Yakitate!! Japan 150 vechai.info 22.07.2014 Yakitate!! Japan 149 vechai.info 22.07.2014 Yakitate!! Japan 148 manga24h+vechai 22.07.2014 Yakitate!! Japan 147 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 146 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 145 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 144 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 143 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 142 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 141 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 140 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 139 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 138 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 137 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 136 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 135 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 134 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 133 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 132 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 131 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 130 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 129 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 128 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 127 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 126 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 125 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 124 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 123 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 122 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 121 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 120 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 119 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 118 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 117 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 116 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 115 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 114 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 113 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 112 Cherry Cherry Lady 22.07.2014 Yakitate!! Japan 111 Cherry Cherry Lady 22.07.2014 Yakitate!! Japan 110 Cherry Cherry Lady 22.07.2014 Yakitate!! Japan 109 Cherry Cherry Lady 22.07.2014 Yakitate!! Japan 108 Cherry Cherry Lady 22.07.2014 Yakitate!! Japan 107 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 106 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 105 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 104 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 103 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 102 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 101 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 100 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 99 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 98 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 97 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 96 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 95 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 94 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 93 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 92 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 91 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 90 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 89 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 88 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 87 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 86 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 85 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 84 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 83 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 82 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 81 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 80 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 79 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 78 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 77 The Black Heaven 22.07.2014 Yakitate!! Japan 76 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 75 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 74 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 73 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 72 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 71 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 70 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 69 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 68 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 67 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 66 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 65 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 64 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 63 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 62 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 61 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 60 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 59 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 58 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 57 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 56 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 55 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 54 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 53 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 52 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 51 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 50 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 49 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 48 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 47 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 46 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 45 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 44 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 43 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 42 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 41 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 40 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 39 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 38 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 37 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 36 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 35 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 34 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 33 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 32 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 31 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 30 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 29 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 28 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 27 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 26 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 25 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 24 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 23 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 22 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 21 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 20 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 19 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 18 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 17 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 16 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 15 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 14 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 13 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 12 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 11 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 10 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 9 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 8 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 7 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 6 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 5 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 4 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 3 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 2 MTO 22.07.2014 Yakitate!! Japan 1 MTO 22.07.2014