Yamada-kun to 7-nin no Majo

Tên khác: Yamada-kun to Nananin no Majo

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Gender Bender , Romance , School Life , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 243 - Đang tiến hànhNgày xửa ngày xưa, ừ thì cũng không được xưa lắm được chưa… có 1 ku tên là Yamda. Yamada là cái thứ gọi là cá biệt, ai ai cũng sợ cậu ta. 1 ngày nọ bỗng xảy ra 1 chuyện, khiến Yamada thay đổi hoàn toàn…

 


Yamada-kun to 7-nin no Majo manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Yamada-kun to 7-nin no Majo 243 13.03.2017 Yamada-kun to 7-nin no Majo 242 13.03.2017 Yamada-kun to 7-nin no Majo 241 13.03.2017 Yamada-kun to 7-nin no Majo 240 13.03.2017 Yamada-kun to 7-nin no Majo 239 13.03.2017 Yamada-kun to 7-nin no Majo 238 13.03.2017 Yamada-kun to 7-nin no Majo 237 13.03.2017 Yamada-kun to 7-nin no Majo 236 4.03.2017 Yamada-kun to 7-nin no Majo 235 4.03.2017 Yamada-kun to 7-nin no Majo 234 4.03.2017 Yamada-kun to 7-nin no Majo 233 4.03.2017 Yamada-kun to 7-nin no Majo 232 4.03.2017 Yamada-kun to 7-nin no Majo 231 4.03.2017 Yamada-kun to 7-nin no Majo 230 25.01.2017 Yamada-kun to 7-nin no Majo 229 23.01.2017 Yamada-kun to 7-nin no Majo 228 23.01.2017 Yamada-kun to 7-nin no Majo 227 14.01.2017 Yamada-kun to 7-nin no Majo 226 9.01.2017 Yamada-kun to 7-nin no Majo 226 14.01.2017 Yamada-kun to 7-nin no Majo 225 24.12.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 224 24.12.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 223 11.12.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 222 8.12.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 221 4.12.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 220 4.12.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 219 4.12.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 218 4.12.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 217 21.08.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 216 21.08.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 215 21.08.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 214 21.08.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 213 21.08.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 212 21.08.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 211 21.08.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 210 21.08.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 209 21.08.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 208 Otaku Plus 5.06.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 207 Otaku Plus 5.06.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 206 Otaku Plus 5.06.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 205 Otaku Plus 21.05.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 204 7.05.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 203 Otaku Plus 2.05.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 202 Otaku Plus 1.05.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 201 13.04.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 200 2.04.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 199 2.04.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 198 2.04.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 197 2.04.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 196 1.04.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 195 29.02.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 194 29.02.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 193 Otaku Plus 29.02.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 192 Otaku Plus 4.02.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 191 Otaku Plus 4.02.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 190 Otaku Plus 24.01.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 189 Otaku Plus 24.01.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 188 Otaku Plus 7.01.2016 Yamada-kun to 7-nin no Majo 187 Otaku Plus 25.12.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 186 Otaku Plus 12.12.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 185 Otaku Plus 3.12.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 184 Otaku Plus 2.12.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 183 Otaku Plus 26.11.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 182 Otaku Plus 26.11.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 181 Otaku Plus 7.11.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 180 Otaku Plus 1.11.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 179 Otaku Plus 26.10.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 178 Otaku Plus 18.10.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 178 Otaku Plus 18.10.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 177 Otaku Plus 10.10.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 176 Otaku Plus 3.10.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 175 Otaku Plus 26.09.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 174 Otaku Plus 19.09.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 173 Otaku Plus 13.09.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 172 Otaku Plus 4.09.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 171 Otaku Plus 27.08.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 170 Otaku Plus 27.08.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 169 Otaku Plus 7.08.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 168 Otaku Plus 31.07.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 167 Otaku Plus 24.07.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 166 HIPPY 11.07.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 165 Otaku Plus 11.07.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 164 Otaku Plus 27.06.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 163 Otaku Plus 23.06.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 162 Otaku Plus 15.06.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 161 Otaku Plus 4.06.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 160 Otaku Plus 1.06.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 159 Otaku Plus 24.05.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 158 Otaku Plus 16.05.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 157 Otaku Plus 16.05.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 156 Otaku Plus 7.05.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 155 Otaku Plus 27.04.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 154 Otaku Plus 19.04.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 153 Otaku Plus 13.04.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 152 Otaku Plus 13.04.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 151 Otaku Plus 3.04.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 150 Otaku Plus 30.03.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 149 Otaku Plus 22.03.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 148 Otaku Plus 14.03.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 147 Otaku Plus 11.03.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 146 Otaku Plus 11.03.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 145 Otaku Plus 11.03.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 144 Anonymous 9.02.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 143 Anonymous 9.02.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 142 Otaku Plus 27.01.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 141 Otaku Plus 20.01.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 140 Otaku Plus 10.01.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 139 Otaku Plus 1.01.2015 Yamada-kun to 7-nin no Majo 138 Otaku Plus 12.12.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 137 Otaku Plus 4.12.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 136 Otaku Plus 27.11.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 135 Otaku Plus 23.11.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 134 Otaku Plus 21.11.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 133 Otaku Plus 2.12.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 132 Otaku Plus 2.12.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 131 Otaku Plus 2.12.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 130 Otaku Plus 2.12.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 129 Otaku Plus 2.12.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 128 Otaku Plus 2.12.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 127 HIPPY 2.12.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 126 HIPPY 2.12.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 125 HIPPY 2.12.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 124 HIPPY 2.12.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 123 Otaku Plus 2.12.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 122 Otaku Plus 2.12.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 121 Otaku Plus 2.12.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 120 Otaku Plus 2.12.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 119 Otaku Plus 2.12.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 118 Otaku Plus 1.11.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 117 Otaku Plus 29.10.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 116 Otaku Plus 21.10.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 115 Otaku Plus 21.10.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 114 HIPPY 4.09.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 113 HIPPY 31.08.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 112 HIPPY 25.08.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 111 HIPPY 18.08.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 110 HIPPY 18.08.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 109 HIPPY 3.08.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 108 HIPPY 27.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 107 HIPPY 16.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 107 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 106 HIPPY 14.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 106 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 105 HIPPY 8.06.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 105 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 104 HIPPY 8.06.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 104 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 103 HIPPY 8.06.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 103 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 102 HIPPY 5.04.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 102 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 101 HIPPY 1.04.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 101 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 100 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 99 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 98 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 97 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 96 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 95 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 94.5 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 94 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 93 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 92 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 91 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 90 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 89 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 88 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 87 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 86 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 85 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 84 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 83 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 82 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 81 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 80 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 79 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 78 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 77 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 76 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 75 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 74 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 73 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 72 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 71 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 70 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 69 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 68 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 67 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 66 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 65 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 64 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 63 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 62 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 61 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 60 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 59 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 58 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 57 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 56 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 55 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 54 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 53 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 52 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 51 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 50 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 49.5 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 49 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 48 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 47 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 46 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 45 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 44 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 43 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 42 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 41 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 40 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 39 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 38 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 37 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 36 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 35 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 34 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 33 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 32 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 31 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 30 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 29 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 28 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 27 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 26 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 25 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 24 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 23 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 22 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 21 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 20 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 19 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 18 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 17 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 16 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 15 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 14 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 13 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 12 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 11 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 10 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 9 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 8 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 7 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 6 truyenhay24h.com 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 5 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 4 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 3 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 2 HIPPY 22.07.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 1 HIPPY 22.07.2014