Yamada-kun to 7-nin no Majo

Tên khác: Yamada-kun to Nananin no Majo

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Gender Bender , Romance , School Life , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 102 - Đang tiến hành



Ngày xửa ngày xưa, ừ thì cũng không được xưa lắm được chưa… có 1 ku tên là Yamda. Yamada là cái thứ gọi là cá biệt, ai ai cũng sợ cậu ta. 1 ngày nọ bỗng xảy ra 1 chuyện, khiến Yamada thay đổi hoàn toàn…

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Yamada-kun to 7-nin no Majo 102 HIPPY 5.04.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 101 HIPPY 1.04.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 100 HIPPY 16.03.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 99 HIPPY 8.03.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 98 HIPPY 8.03.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 97 HIPPY 1.03.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 96 HIPPY 23.02.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 95 HIPPY 16.02.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 94 HIPPY 31.01.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 93 HIPPY 28.01.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 92 HIPPY 21.01.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 90 HIPPY 1.01.2014 Yamada-kun to 7-nin no Majo 89 HIPPY 30.12.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 88 HIPPY 28.12.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 87 HIPPY 10.12.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 86 HIPPY 8.12.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 85 HIPPY 4.12.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 84 HIPPY 1.12.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 83 HIPPY 28.11.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 82 HIPPY 26.11.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 81 HIPPY 21.11.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 79 HIPPY 3.11.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 78 HIPPY 18.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 77 HIPPY 18.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 76 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 75 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 74 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 73 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 72 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 71 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 70 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 69 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 68 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 67 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 66 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 65 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 64 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 63 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 62 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 61 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 60 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 59 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 58 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 57 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 56 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 55 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 54 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 53 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 52 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 51 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 50 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 49 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 48 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 47 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 46 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 45 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 44 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 43 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 42 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 41 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 40 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 39 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 38 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 37 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 36 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 35 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 34 HIPPY 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 33 truyenhay24h.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 32 truyenhay24h.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 31 truyenhay24h.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 30 truyenhay24h.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 29 truyenhay24h.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 28 truyenhay24h.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 27 truyenhay24h.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 26 truyenhay24h.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 25 truyenhay24h.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 24 truyenhay24h.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 23 truyenhay24h.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 22 truyenhay24h.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 21 truyenhay24h.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 20 truyenhay24h.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 19 truyenhay24h.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 18 truyenhay24h.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 17 truyenhay24h.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 16 truyenhay24h.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 15 truyenhay24h.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 14 truyenhay24h.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 13 truyenhay24h.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 12 truyenhay24h.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 11 truyenhay24h.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 10 truyenhay24h.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 9 truyenhay24h.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 8 truyenhay24h.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 7 truyenhay24h.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 6 truyenhay24h.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 5 hamtruyen.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 4 hamtruyen.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 3 hamtruyen.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 2 hamtruyen.com 2.10.2013 Yamada-kun to 7-nin no Majo 1 hamtruyen.com 2.10.2013