Yêu Đạo Chí Tôn

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 47 - Đang tiến hànhYêu Đạo Chí Tôn của Ngã Bản Thuần Khiết thuộc thể loại huyền huyễn, sắc hiệp, trùng sinh. Niết Bàn trùng sinh, Yêu Vương tái hiện. Một phò mã ngốc, trong chớp mắt biến thành Yêu Hoàng, Yêu Quyết Và Nguyên Quyết song tu, yêu khí trùm thiên hạ! Đạp tiểu nhân, nạp tiểu đệ, thu mỹ nhân, hoàn thành con đường yêu đạo tối cường!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Yêu Đạo Chí Tôn 47 23.11.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 46 17.11.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 45 11.11.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 44 8.11.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 42 2.11.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 37 24.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 36 24.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 35 24.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 34 24.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 33 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 32 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 31 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 30 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 29 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 28 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 27 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 26 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 25 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 24 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 23 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 22 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 21 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 20 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 19 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 18 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 17 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 16 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 15 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 14 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 13 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 12 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 11 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 10 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 9 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 8 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 7 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 6 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 5 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 4 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 3 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 2 9.10.2018 Yêu Đạo Chí Tôn 1 9.10.2018