Yotsuba&!

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Anime , Comedy , Slice of Life .

Chương mới nhất: 85 - Đang tiến hànhYotsuba, một cô bé 5 tuổi, tóc xanh, mắt to và không biết … bất-cứ-một-cái-gì!
Với bản tính hiếu động, tò mò, Yotsuba luôn sẵn sàng khám phá thế giới xung quanh mình dù phải đối mặt với những thứ thật “kỳ lạ” như “máy lạnh” và … “xích đu”…
Những cuộc phiêu lưu khám phá của Yotsuba luôn luôn thú vị, mới lạ và … làm đau đầu cha của cô bé và những người bạn hàng xóm!!!


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Yotsuba&! 85 TM Team 13.04.2014 Yotsuba&! 84 TM Team 13.04.2014 Yotsuba&! 83 TM Team 13.04.2014 Yotsuba&! 82 TM Team 2.10.2013 Yotsuba&! 81.3 TM Team 2.10.2013 Yotsuba&! 81.2 TM Team 2.10.2013 Yotsuba&! 81.1 TM Team 2.10.2013 Yotsuba&! 81 TM Team 2.10.2013 Yotsuba&! 80 TM Team 2.10.2013 Yotsuba&! 79.5 TM Team 2.10.2013 Yotsuba&! 79 TM Team 2.10.2013 Yotsuba&! 78 TM Team 2.10.2013 Yotsuba&! 77 TM Team 2.10.2013 Yotsuba&! 76 TM Team 2.10.2013 Yotsuba&! 75 TM Team 2.10.2013 Yotsuba&! 74 TM Team 2.10.2013 Yotsuba&! 73 TM Team 2.10.2013 Yotsuba&! 72 TM Team 2.10.2013 Yotsuba&! 71 TM Team 2.10.2013 Yotsuba&! 70 TM Team 2.10.2013 Yotsuba&! 69 TM Team 2.10.2013 Yotsuba&! 68 TM Team 2.10.2013 Yotsuba&! 67 TM Team 2.10.2013 Yotsuba&! 66 TM Team 2.10.2013 Yotsuba&! 65 TM Team 2.10.2013 Yotsuba&! 64 TM Team 2.10.2013 Yotsuba&! 63 TM Team 2.10.2013 Yotsuba&! 62 TM Team 2.10.2013 Yotsuba&! 61 TM Team 2.10.2013 Yotsuba&! 60 TM Team 2.10.2013 Yotsuba&! 59 TM Team 2.10.2013 Yotsuba&! 58 TM Team 2.10.2013 Yotsuba&! 57 TM Team 2.10.2013 Yotsuba&! 56 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 55 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 54 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 53 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 52 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 51 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 50 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 49 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 48 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 47 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 46 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 45 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 44 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 43 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 42 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 41 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 40 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 39 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 38 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 37 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 36 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 35 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 34 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 33 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 32 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 31 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 30 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 29 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 28 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 27 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 26 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 25 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 24.5 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 24 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 23 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 22 C3 Team 2.10.2013 Yotsuba&! 21 HDX4TEAM 2.10.2013 Yotsuba&! 20 HDX4TEAM 2.10.2013 Yotsuba&! 19 HDX4TEAM 2.10.2013 Yotsuba&! 18 HDX4TEAM 2.10.2013 Yotsuba&! 17 HDX4TEAM 2.10.2013 Yotsuba&! 16 HDX4TEAM 2.10.2013 Yotsuba&! 15 HDX4TEAM 2.10.2013 Yotsuba&! 14 HDX4TEAM 2.10.2013 Yotsuba&! 13 HDX4TEAM 2.10.2013 Yotsuba&! 12 HDX4TEAM 2.10.2013 Yotsuba&! 11 HDX4TEAM 2.10.2013 Yotsuba&! 10 HDX4TEAM 2.10.2013 Yotsuba&! 9 HDX4TEAM 2.10.2013 Yotsuba&! 8 HDX4TEAM 2.10.2013 Yotsuba&! 7 HDX4TEAM 2.10.2013 Yotsuba&! 6 HDX4TEAM 2.10.2013 Yotsuba&! 5 HDX4TEAM 2.10.2013 Yotsuba&! 4 HDX4TEAM 2.10.2013 Yotsuba&! 3 HDX4TEAM 2.10.2013 Yotsuba&! 2 HDX4TEAM 2.10.2013 Yotsuba&! 1 HDX4TEAM 2.10.2013