Yuragi-sou no Yuuna-san

Tên khác: ゆらぎ荘の幽奈さん

Tác giả: .

Thể loại: Manhua , Manhwa , Martial Arts .

Chương mới nhất: 136 - Đang tiến hànhTừ tác giả của Koisome Momiji, một series mới toanh kể về Koragashi, một chàng trai trẻ hành nghề tâm linh năng lực giả, có tiền sử bị hất hũi từ nhỏ, do có khả năng nhìn thấy vong linh của người đã khuất. Một ngày, khi đang tiếp tục rong rũi đầu đường xó chợ, cậu nhận được lời đề nghị trừ tà cho nhà khách Yuragi và từ đó, mọi chuyện hấp dẫn bắt đầu :3Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Yuragi-sou no Yuuna-san 136 15.02.2019 Yuragi-sou no Yuuna-san 131 22.11.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 130 22.11.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 129 22.11.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 128 4.10.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 127 4.10.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 126 4.10.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 125 4.10.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 124.5 4.10.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 124 4.10.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 123.5 4.10.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 123 4.10.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 122 10.08.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 121 2.08.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 120 2.08.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 118 25.07.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 117 24.07.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 115 16.07.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 114 12.06.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 111 18.05.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 110 12.05.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 103.5 4.05.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 103 4.05.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 102 4.05.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 101 4.05.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 100 4.05.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 99 4.05.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 98 19.03.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 97 4.05.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 96 4.05.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 95 28.02.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 94 13.02.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 93 4.05.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 92 19.01.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 91 4.05.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 90 5.01.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 89 20.12.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 88 4.05.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 87 4.05.2018 Yuragi-sou no Yuuna-san 86 3.12.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 85 30.11.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 84 30.11.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 83 25.11.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 82.5 5.11.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 82 4.11.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 81 4.11.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 80 4.11.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 79 6.10.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 78 1.10.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 77 1.10.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 76 23.09.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 75 17.09.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 74 Devil Slayer Team 15.08.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 74 17.09.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 73 Devil Slayer Team 15.08.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 73 17.09.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 72.5 Devil Slayer Team 15.08.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 72 Devil Slayer Team 15.08.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 71 Devil Slayer Team 15.08.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 70 18.07.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 69 17.07.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 68 15.07.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 67 12.07.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 67 15.07.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 66 3.07.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 65 22.06.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 65 3.07.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 64 16.06.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 63 4.06.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 62 22.05.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 61 13.05.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 60 Devil Slayer Team 11.05.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 59 Devil Slayer Team 21.04.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 58 Devil Slayer Team 13.04.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 57.5 Devil Slayer Team 10.04.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 57 Devil Slayer Team 10.04.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 56 Devil Slayer Team 4.04.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 55 Devil Slayer Team 22.03.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 54 Devil Slayer Team 14.03.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 53 Devil Slayer Team 12.03.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 52 3.03.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 51 Devil Slayer Team 23.02.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 51 3.03.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 50.1 Devil Slayer Team 26.02.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 50 Devil Slayer Team 14.02.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 49 Devil Slayer Team 14.02.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 48 Devil Slayer Team 4.02.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 47 Devil Slayer Team 25.01.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 46 Devil Slayer Team 17.01.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 45.1 10.01.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 45 8.01.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 44 29.12.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 43 15.12.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 42.5 7.12.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 42 Devil Slayer Team 6.12.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 41 Devil Slayer Team 6.12.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 40 Devil Slayer Team 26.11.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 39 17.11.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 38 10.11.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 37 Devil Slayer Team 2.11.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 36 26.10.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 36 18.07.2017 Yuragi-sou no Yuuna-san 35 20.10.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 34 Devil Slayer Team 9.10.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 33.5 Devil Slayer Team 7.10.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 33 Devil Slayer Team 7.10.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 32 Devil Slayer Team 1.10.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 31 Devil Slayer Team 18.09.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 30 Devil Slayer Team 17.09.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 29 Devil Slayer Team 9.09.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 28 Devil Slayer Team 1.09.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 27 Devil Slayer Team 21.08.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 26.5 Devil Slayer Team 19.08.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 26 Devil Slayer Team 10.08.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 25 Devil Slayer Team 3.08.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 24.5 Devil Slayer Team 3.08.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 24 Devil Slayer Team 3.08.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 23.5 Devil Slayer Team 3.08.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 23 Devil Slayer Team 19.07.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 22 Devil Slayer Team 19.07.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 21 Devil Slayer Team 5.07.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 20 Devil Slayer Team 29.06.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 19 Devil Slayer Team 29.06.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 18 15.06.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 17 15.06.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 16 5.06.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 15 30.05.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 14 23.05.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 13 23.05.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 12 2.05.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 11 2.05.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 10 2.05.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 9 2.05.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 8 2.05.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 7 2.05.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 6 2.05.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 5 2.05.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 4 2.05.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 3 2.05.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 2 2.05.2016 Yuragi-sou no Yuuna-san 1 2.05.2016