Yureka – Lost Saga

Tên khác: Yureka

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Manhua , Supernatural .

Chương mới nhất: 104 - Đang tiến hànhLost Saga, 1 thế giới chìm trong chiến tranh giữa những vùng đất khác nhau, nơi mà ma quỷ và quái vật ngự trị trên tất cả. Những cuộc chiến không dứt với sự tham gia của các Kiếm Sĩ, Chiến Binh, những Pháp Sư, Phù Thủy cùng với các Tu Sĩ và nhiều nhân vật khác. Và tất cả bọn họ chiến đấu cho Lost Saga – Thế Giới Đã Mất. Câu chuyện kể về Roto cùng 2 người bạn của mình là Adol và Boromir. Bộ 3 người này rất “nổi tiếng” vì đi tới đâu là “gây thù chuốc oán” tới đó, nhiều tới nỗi họ cũng không nhớ hết. Một cô gái tên Yureka xuất hiện và nhập bọn với họ – 1 cô gái hồn nhiên, ngây thơ, vô(số) tội…… Cùng với Roto, cặp Roto – Yureka và Adol, Boromir gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười trong những cuộc phiêu lưu của họ. Xuyên suốt cuộc hành trình, thân phận thật sự của Yureka ngày càng hé lộ cùng với những bí mật không ngờ tới về thế giới Lost Saga…..


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Yureka - Lost Saga 104 Deathplace Team 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 103 Deathplace Team 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 102 Deathplace Team 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 101 Deathplace Team 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 100 Deathplace Team 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 99 Deathplace Team 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 98 Deathplace Team 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 97 Deathplace Team 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 96 Deathplace Team 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 95 Deathplace Team 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 94 Deathplace Team 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 93 Deathplace Team 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 92 Deathplace Team 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 91 Deathplace Team 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 90 Deathplace Team 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 89 Deathplace Team 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 88 hamtruyen.com 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 87 hamtruyen.com 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 86 hamtruyen.com 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 85 hamtruyen.com 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 84 hamtruyen.com 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 83 hamtruyen.com 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 82 hamtruyen.com 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 81 hamtruyen.com 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 80 hamtruyen.com 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 79 hamtruyen.com 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 78 hamtruyen.com 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 77 hamtruyen.com 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 76 hamtruyen.com 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 75 hamtruyen.com 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 74 hamtruyen.com 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 73 hamtruyen.com 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 72 hamtruyen.com 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 71 hamtruyen.com 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 70 hamtruyen.com 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 69 hamtruyen.com 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 68 hamtruyen.com 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 67 hamtruyen.com 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 66 hamtruyen.com 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 65 comicvn.net 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 64 comicvn.net 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 63 comicvn.net 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 62 comicvn.net 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 61 comicvn.net 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 60 comicvn.net 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 59 comicvn.net 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 58 comicvn.net 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 57 comicvn.net 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 56 [S.We] Group 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 55 [S.We] Group 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 54 [S.We] Group 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 53 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 52 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 51 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 50 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 49 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 48 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 47 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 46 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 45 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 44 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 43 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 42 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 41 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 40 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 39 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 38 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 37 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 36 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 35 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 34 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 33 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 32 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 31 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 30 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 29 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 28 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 27 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 26 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 25 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 24 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 23 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 22 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 21 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 20 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 19 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 18 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 17 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 16 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 15 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 14 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 13 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 12 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 11 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 10 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 9 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 8 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 7 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 6 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 5 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 4 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 3 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 2 MTO 17.02.2013 Yureka - Lost Saga 1 MTO 17.02.2013