YUUSHA GA SHINDA!

Tên khác: 勇者が死んだ!村人の俺が掘った落とし穴に勇者が落ちた結果。; The Hero is Dead! The Hero Fell Into the Trap That a Villager Dug For the Village.

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Shounen .

Chương mới nhất: 109 - Đang tiến hànhđọc tóm tắt làm quái gì? vào đọc truyện cmnđ cho nó lành
Nhóm dịch: Dark Angels GroupTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng YUUSHA GA SHINDA! 109 19.12.2018 YUUSHA GA SHINDA! 108 15.11.2018 YUUSHA GA SHINDA! 108 16.11.2018 YUUSHA GA SHINDA! 107.2 12.11.2018 YUUSHA GA SHINDA! 107 27.10.2018 YUUSHA GA SHINDA! 106 5.10.2018 YUUSHA GA SHINDA! 105 25.07.2018 YUUSHA GA SHINDA! 104 3.07.2018 YUUSHA GA SHINDA! 103 3.07.2018 YUUSHA GA SHINDA! 102 29.04.2018 YUUSHA GA SHINDA! 101 11.04.2018 YUUSHA GA SHINDA! 100 5.04.2018 YUUSHA GA SHINDA! 99 30.01.2018 YUUSHA GA SHINDA! 98 18.12.2017 YUUSHA GA SHINDA! 97 10.12.2017 YUUSHA GA SHINDA! 96 10.12.2017 YUUSHA GA SHINDA! 95 9.10.2017 YUUSHA GA SHINDA! 94 12.09.2017 YUUSHA GA SHINDA! 93 18.08.2017 YUUSHA GA SHINDA! 92 28.07.2017 YUUSHA GA SHINDA! 91 22.07.2017 YUUSHA GA SHINDA! 90 FIVdogg 7.07.2017 YUUSHA GA SHINDA! 89 FIVdogg 7.07.2017 YUUSHA GA SHINDA! 88.2 20.06.2017 YUUSHA GA SHINDA! 88 20.06.2017 YUUSHA GA SHINDA! 87 12.06.2017 YUUSHA GA SHINDA! 86 12.06.2017 YUUSHA GA SHINDA! 85.2 29.05.2017 YUUSHA GA SHINDA! 85 29.05.2017 YUUSHA GA SHINDA! 84 29.05.2017 YUUSHA GA SHINDA! 83 29.05.2017 YUUSHA GA SHINDA! 82 29.05.2017 YUUSHA GA SHINDA! 81 FIVdogg 4.05.2017 YUUSHA GA SHINDA! 80 18.04.2017 YUUSHA GA SHINDA! 79 18.04.2017 YUUSHA GA SHINDA! 78 8.04.2017 YUUSHA GA SHINDA! 77 1.04.2017 YUUSHA GA SHINDA! 76 21.03.2017 YUUSHA GA SHINDA! 75 21.03.2017 YUUSHA GA SHINDA! 74 25.02.2017 YUUSHA GA SHINDA! 73 25.02.2017 YUUSHA GA SHINDA! 72 25.02.2017 YUUSHA GA SHINDA! 71 10.02.2017 YUUSHA GA SHINDA! 70 30.01.2017 YUUSHA GA SHINDA! 69 30.01.2017 YUUSHA GA SHINDA! 68 30.01.2017 YUUSHA GA SHINDA! 67 30.01.2017 YUUSHA GA SHINDA! 66 30.01.2017 YUUSHA GA SHINDA! 65 30.01.2017 YUUSHA GA SHINDA! 64 30.01.2017 YUUSHA GA SHINDA! 63.5 30.01.2017 YUUSHA GA SHINDA! 63 30.01.2017 YUUSHA GA SHINDA! 62 30.01.2017 YUUSHA GA SHINDA! 61 30.01.2017 YUUSHA GA SHINDA! 60 24.01.2017 YUUSHA GA SHINDA! 59 16.01.2017 YUUSHA GA SHINDA! 58 16.01.2017 YUUSHA GA SHINDA! 57 10.01.2017 YUUSHA GA SHINDA! 56 8.01.2017 YUUSHA GA SHINDA! 55 7.01.2017 YUUSHA GA SHINDA! 54 4.01.2017 YUUSHA GA SHINDA! 53 31.12.2016 YUUSHA GA SHINDA! 52 25.12.2016 YUUSHA GA SHINDA! 51 23.12.2016 YUUSHA GA SHINDA! 50 22.12.2016 YUUSHA GA SHINDA! 49.5 22.12.2016 YUUSHA GA SHINDA! 49 16.12.2016 YUUSHA GA SHINDA! 48 4.12.2016 YUUSHA GA SHINDA! 47.2 3.12.2016 YUUSHA GA SHINDA! 47.1 1.12.2016 YUUSHA GA SHINDA! 46 28.11.2016 YUUSHA GA SHINDA! 45 27.11.2016 YUUSHA GA SHINDA! 44 27.11.2016 YUUSHA GA SHINDA! 43 23.11.2016 YUUSHA GA SHINDA! 42 21.11.2016 YUUSHA GA SHINDA! 41 21.11.2016 YUUSHA GA SHINDA! 40 15.11.2016 YUUSHA GA SHINDA! 39 15.11.2016 YUUSHA GA SHINDA! 38 15.11.2016 YUUSHA GA SHINDA! 37 9.11.2016 YUUSHA GA SHINDA! 36 28.03.2016 YUUSHA GA SHINDA! 35 [DAG] 15.02.2016 YUUSHA GA SHINDA! 35 [DAG] 24.03.2016 YUUSHA GA SHINDA! 34 [DAG] 15.02.2016 YUUSHA GA SHINDA! 33 [DAG] 15.02.2016 YUUSHA GA SHINDA! 32 [DAG] 1.12.2015 YUUSHA GA SHINDA! 31 [DAG] 24.10.2015 YUUSHA GA SHINDA! 30 [DAG] 24.09.2015 YUUSHA GA SHINDA! 29 [DAG] 31.08.2015 YUUSHA GA SHINDA! 28.5 [DAG] 12.08.2015 YUUSHA GA SHINDA! 28 [DAG] 11.08.2015 YUUSHA GA SHINDA! 27 [DAG] 26.07.2015 YUUSHA GA SHINDA! 26 [DAG] 26.07.2015 YUUSHA GA SHINDA! 25 [DAG] 18.07.2015 YUUSHA GA SHINDA! 24.6 [DAG] 13.07.2015 YUUSHA GA SHINDA! 24.5 [DAG] 13.07.2015 YUUSHA GA SHINDA! 24 [DAG] 2.07.2015 YUUSHA GA SHINDA! 23 28.06.2015 YUUSHA GA SHINDA! 23 [DAG] 2.07.2015 YUUSHA GA SHINDA! 22 28.06.2015 YUUSHA GA SHINDA! 22 [DAG] 2.07.2015 YUUSHA GA SHINDA! 21 28.06.2015 YUUSHA GA SHINDA! 21 [DAG] 2.07.2015 YUUSHA GA SHINDA! 20 [DAG] 12.06.2015 YUUSHA GA SHINDA! 19 [DAG] 12.06.2015 YUUSHA GA SHINDA! 18 [DAG] 20.05.2015 YUUSHA GA SHINDA! 17 [DAG] 4.05.2015 YUUSHA GA SHINDA! 16.5 [DAG] 21.04.2015 YUUSHA GA SHINDA! 16 [DAG] 11.04.2015 YUUSHA GA SHINDA! 15 [DAG] 4.04.2015 YUUSHA GA SHINDA! 14 [DAG] 1.04.2015 YUUSHA GA SHINDA! 13 [DAG] 27.03.2015 YUUSHA GA SHINDA! 12 [DAG] 15.03.2015 YUUSHA GA SHINDA! 11 [DAG] 13.03.2015 YUUSHA GA SHINDA! 10 [DAG] 7.03.2015 YUUSHA GA SHINDA! 9 5.03.2015 YUUSHA GA SHINDA! 8 5.03.2015 YUUSHA GA SHINDA! 7 5.03.2015 YUUSHA GA SHINDA! 6 5.03.2015 YUUSHA GA SHINDA! 5 5.03.2015 YUUSHA GA SHINDA! 4 5.03.2015 YUUSHA GA SHINDA! 3 5.03.2015 YUUSHA GA SHINDA! 2 5.03.2015 YUUSHA GA SHINDA! 1 5.03.2015