Zannen Jokanbu Black General-san

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Comedy , Romance , Slice of Life .

Chương mới nhất: 51 - Đang tiến hànhAnh hùng vs siêu ác nhân phiên bản vô cùng lầy lội  :DTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Zannen Jokanbu Black General-san 79 29.01.2017 Zannen Jokanbu Black General-san 51 14.07.2018 Zannen Jokanbu Black General-san 50 1.07.2018 Zannen Jokanbu Black General-san 49 22.03.2018 Zannen Jokanbu Black General-san 48 20.03.2018 Zannen Jokanbu Black General-san 47 23.02.2018 Zannen Jokanbu Black General-san 46 15.02.2018 Zannen Jokanbu Black General-san 45 14.01.2018 Zannen Jokanbu Black General-san 44 14.01.2018 Zannen Jokanbu Black General-san 43 7.11.2017 Zannen Jokanbu Black General-san 42 9.10.2017 Zannen Jokanbu Black General-san 41 22.09.2017 Zannen Jokanbu Black General-san 40 7.09.2017 Zannen Jokanbu Black General-san 39 4.09.2017 Zannen Jokanbu Black General-san 38 17.08.2017 Zannen Jokanbu Black General-san 37 7.08.2017 Zannen Jokanbu Black General-san 36 28.07.2017 Zannen Jokanbu Black General-san 35 28.07.2017 Zannen Jokanbu Black General-san 34.5 18.07.2017 Zannen Jokanbu Black General-san 34 16.07.2017 Zannen Jokanbu Black General-san 33.5 27.02.2017 Zannen Jokanbu Black General-san 33 22.02.2017 Zannen Jokanbu Black General-san 32 17.02.2017 Zannen Jokanbu Black General-san 31 14.02.2017 Zannen Jokanbu Black General-san 30 2.02.2017 Zannen Jokanbu Black General-san 28 21.01.2017 Zannen Jokanbu Black General-san 27 19.01.2017 Zannen Jokanbu Black General-san 26 14.01.2017 Zannen Jokanbu Black General-san 25 11.01.2017 Zannen Jokanbu Black General-san 24 2.01.2017 Zannen Jokanbu Black General-san 23 31.12.2016 Zannen Jokanbu Black General-san 22 28.12.2016 Zannen Jokanbu Black General-san 21 27.12.2016 Zannen Jokanbu Black General-san 20 26.12.2016 Zannen Jokanbu Black General-san 19 25.12.2016 Zannen Jokanbu Black General-san 18 25.12.2016 Zannen Jokanbu Black General-san 17 23.12.2016 Zannen Jokanbu Black General-san 16.5 1.12.2016 Zannen Jokanbu Black General-san 16 29.11.2016 Zannen Jokanbu Black General-san 15 28.11.2016 Zannen Jokanbu Black General-san 14 28.11.2016 Zannen Jokanbu Black General-san 13 28.11.2016 Zannen Jokanbu Black General-san 12 28.11.2016 Zannen Jokanbu Black General-san 11 28.11.2016 Zannen Jokanbu Black General-san 10 28.11.2016 Zannen Jokanbu Black General-san 9 28.11.2016 Zannen Jokanbu Black General-san 8 28.11.2016 Zannen Jokanbu Black General-san 7 28.11.2016 Zannen Jokanbu Black General-san 6 28.11.2016 Zannen Jokanbu Black General-san 5 28.11.2016 Zannen Jokanbu Black General-san 4 28.11.2016 Zannen Jokanbu Black General-san 3 28.11.2016 Zannen Jokanbu Black General-san 2 28.11.2016 Zannen Jokanbu Black General-san 1 28.11.2016