Bậc Thầy Thuần Hóa

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhwa , Martial Arts , Supernatural , Webtoon .

Chương mới nhất: 81 - Đang tiến hànhTrò chơi VR nổi tiếng nhất thế giới, ‘Kailan’. Một người nghiện game nổi tiếng trong trò chơi ảo, Ian. Mặc dù là một nhân vật Cung thủ cấp 93 trong bảng xếp hạng hàng đầu của Kailan, Ian quyết định xóa nó bất chấp mọi người xung quanh bảo anh không nên làm vậy. Tất cả là để chuyển sang một chức nghiệp ẩn mà anh có được một cách tình cờ. Chức nghiệp mà anh chọn là chức nghiệp vô dụng nhất trong Kailan, chức nghiệp Triệu hồi sư. Nếu anh muốn tránh bị điểm F trong trường thì anh phải cần thăng cấp lên cấp độ cũ chỉ trong vòng hai tháng…Kailan nổi tiếng với hệ thống nâng cấp rất khó, nơi được xem là phải mất một năm để lên được cấp 100. Việc đấu tranh để lên cấp 93 trong vòng hai tháng của anh đã diễn ra…Nâng cấp nhanh chóng, kỹ lưỡng, kiên trì. Huyền thoại về ‘Bậc thầy thuần hóa’ bắt đầu!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Bậc Thầy Thuần Hóa 81 26.11.2022 Bậc Thầy Thuần Hóa 80 Wicked House 17.11.2022 Bậc Thầy Thuần Hóa 76 1.11.2022 Bậc Thầy Thuần Hóa 75 1.11.2022 Bậc Thầy Thuần Hóa 74 1.11.2022 Bậc Thầy Thuần Hóa 73 29.10.2022 Bậc Thầy Thuần Hóa 72 29.10.2022 Bậc Thầy Thuần Hóa 71 29.10.2022 Bậc Thầy Thuần Hóa 70 26.10.2022 Bậc Thầy Thuần Hóa 69 26.10.2022 Bậc Thầy Thuần Hóa 68 26.10.2022 Bậc Thầy Thuần Hóa 66 3.02.2022 Bậc Thầy Thuần Hóa 65 12.01.2022 Bậc Thầy Thuần Hóa 64 8.01.2022 Bậc Thầy Thuần Hóa 63 29.12.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 62 29.12.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 61 29.12.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 60 26.08.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 59 15.08.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 58 15.08.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 57 15.08.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 56 17.07.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 55 11.07.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 54 11.07.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 53 11.07.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 52 11.07.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 51 11.07.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 50 5.06.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 49 30.05.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 48 23.05.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 47 23.05.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 46 10.05.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 45 25.04.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 44 18.04.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 43 11.04.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 42 4.04.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 41 29.03.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 40 24.03.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 39 15.03.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 38 7.03.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 37 7.03.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 36 22.02.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 35 17.02.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 34 7.02.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 33 1.02.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 32 23.01.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 31 17.01.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 30 9.01.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 29 3.01.2021 Bậc Thầy Thuần Hóa 28 28.12.2020 Bậc Thầy Thuần Hóa 27 28.12.2020 Bậc Thầy Thuần Hóa 26 13.12.2020 Bậc Thầy Thuần Hóa 25 7.12.2020 Bậc Thầy Thuần Hóa 24 7.12.2020 Bậc Thầy Thuần Hóa 23 24.11.2020 Bậc Thầy Thuần Hóa 22 17.11.2020 Bậc Thầy Thuần Hóa 21 12.11.2020 Bậc Thầy Thuần Hóa 20 12.11.2020 Bậc Thầy Thuần Hóa 19 12.11.2020 Bậc Thầy Thuần Hóa 18 12.11.2020 Bậc Thầy Thuần Hóa 17 12.11.2020 Bậc Thầy Thuần Hóa 16 11.11.2020 Bậc Thầy Thuần Hóa 15 11.11.2020 Bậc Thầy Thuần Hóa 14 11.11.2020 Bậc Thầy Thuần Hóa 13 11.11.2020 Bậc Thầy Thuần Hóa 12 11.11.2020 Bậc Thầy Thuần Hóa 11 11.11.2020 Bậc Thầy Thuần Hóa 10 11.11.2020 Bậc Thầy Thuần Hóa 9 11.11.2020 Bậc Thầy Thuần Hóa 8 11.11.2020 Bậc Thầy Thuần Hóa 7 11.11.2020 Bậc Thầy Thuần Hóa 6 11.11.2020 Bậc Thầy Thuần Hóa 5 11.11.2020 Bậc Thầy Thuần Hóa 4 11.11.2020 Bậc Thầy Thuần Hóa 3 11.11.2020 Bậc Thầy Thuần Hóa 2 11.11.2020 Bậc Thầy Thuần Hóa 1 11.11.2020