Cô vợ có phòng thủ bằng Zero

Tên khác: No guard wife

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , ecchi , Romance .

Chương mới nhất: 25 - Đang tiến hànhTổng hợp những mẩu truyện về một cô vợ có tình yêu có chỉ số tấn công 255 nhưng chỉ số phòng thủ là zero!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Cô vợ có phòng thủ bằng Zero 25 Anh già giỏi hóa - Cố Vĩnh Team 7.11.2019 Cô vợ có phòng thủ bằng Zero 24 Anh già giỏi hóa - Cố Vĩnh Team 29.10.2019 Cô vợ có phòng thủ bằng Zero 23 Anh già giỏi hóa - Cố Vĩnh Team 26.10.2019 Cô vợ có phòng thủ bằng Zero 22 Anh già giỏi hóa - Cố Vĩnh Team 22.10.2019 Cô vợ có phòng thủ bằng Zero 21 Anh già giỏi hóa - Cố Vĩnh Team 19.10.2019 Cô vợ có phòng thủ bằng Zero Tổng hợp volume 2 Anh già giỏi hóa - Cố Vĩnh Team 15.10.2019 Cô vợ có phòng thủ bằng Zero Tổng hợp volume 1 Anh già giỏi hóa - Cố Vĩnh Team 15.10.2019 Cô vợ có phòng thủ bằng Zero 20 Anh già giỏi hóa - Cố Vĩnh Team 12.10.2019 Cô vợ có phòng thủ bằng Zero 19 Anh già giỏi hóa - Cố Vĩnh Team 10.10.2019 Cô vợ có phòng thủ bằng Zero 18 Anh già giỏi hóa - Cố Vĩnh Team 8.10.2019 Cô vợ có phòng thủ bằng Zero 17 Anh già giỏi hóa - Cố Vĩnh Team 5.10.2019 Cô vợ có phòng thủ bằng Zero 16 Anh già giỏi hóa - Cố Vĩnh Team 1.10.2019 Cô vợ có phòng thủ bằng Zero 15 Anh già giỏi hóa - Cố Vĩnh Team 28.09.2019 Cô vợ có phòng thủ bằng Zero 14 Anh già giỏi hóa - Cố Vĩnh Team 28.09.2019 Cô vợ có phòng thủ bằng Zero 13 Anh già giỏi hóa - Cố Vĩnh Team 26.09.2019 Cô vợ có phòng thủ bằng Zero 12 Anh già giỏi hóa - Cố Vĩnh Team 26.09.2019 Cô vợ có phòng thủ bằng Zero 11 Anh già giỏi hóa - Cố Vĩnh Team 25.09.2019 Cô vợ có phòng thủ bằng Zero 10 Anh già giỏi hóa - Cố Vĩnh Team 25.09.2019 Cô vợ có phòng thủ bằng Zero 9 Anh già giỏi hóa - Cố Vĩnh Team 24.09.2019 Cô vợ có phòng thủ bằng Zero 8 Anh già giỏi hóa - Cố Vĩnh Team 24.09.2019 Cô vợ có phòng thủ bằng Zero 7 Anh già giỏi hóa - Cố Vĩnh Team 23.09.2019 Cô vợ có phòng thủ bằng Zero 6 Anh già giỏi hóa - Cố Vĩnh Team 22.09.2019 Cô vợ có phòng thủ bằng Zero 5 Anh già giỏi hóa - Cố Vĩnh Team 22.09.2019 Cô vợ có phòng thủ bằng Zero 4 Anh già giỏi hóa - Cố Vĩnh Team 22.09.2019 Cô vợ có phòng thủ bằng Zero 3 Anh già giỏi hóa - Cố Vĩnh Team 22.09.2019 Cô vợ có phòng thủ bằng Zero 2 Anh già giỏi hóa - Cố Vĩnh Team 22.09.2019 Cô vợ có phòng thủ bằng Zero 1 Anh già giỏi hóa - Cố Vĩnh Team 22.09.2019