Gậy Gỗ Cấp 99+

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhwa , Martial Arts , Supernatural , Webtoon .

Chương mới nhất: 40.5 - Đang tiến hànhĐây là phiên bản gậy gỗ Saitama – Gõ phát chết luôn!!!!!!!!!
Thanh niên main trong game thực tế ảo bị gái lừa giết chết rồi vô tình được cho 1 chiếc gậy gỗ tân thủ. Bug game khiến cho main cường hóa cây gậy này lên cấp 99+ tối đa. Đây là phiên bản gậy gỗ Saitama – Gõ phát chết luôn!!!!!!!!!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Gậy Gỗ Cấp 99+ 40.5 22.11.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 40 22.11.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 39.5 21.11.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 39 21.11.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 38.5 7.11.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 38 7.11.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 37.5 31.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 37 31.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 36.6 29.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 36.5 29.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 36 29.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 35.5 29.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 35 29.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 34.5 29.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 34 29.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 33.5 27.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 33 27.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 32.5 27.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 32 27.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 31.5 27.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 31 25.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 30 25.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 29.5 25.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 29 25.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 28.5 25.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 28 23.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 27 23.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 26.5 23.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 26 23.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 25.5 23.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 25 20.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 24.6 20.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 24.5 20.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 24 20.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 23.6 20.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 23.5 20.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 23 18.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 22.5 18.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 22 18.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 21.5 18.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 21 vn-zoom 18.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 20.4 16.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 20.3 16.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 20.2 16.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 20.1 16.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 20 16.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 19.5 16.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 19 13.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 18.5 13.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 18 13.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 17 13.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 16 13.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 15 13.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 14 12.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 13.5 12.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 13 12.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 12.6 12.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 12.5 12.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 12 12.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 11 11.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 10.5 11.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 10 11.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 9.5 11.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 9 11.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 8.5 11.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 8 11.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 7.5 11.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 7 10.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 6.5 10.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 6 10.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 5 10.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 4.5 10.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 4 10.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 3.5 10.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 3 10.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 2.5 10.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 2 10.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 1.5 10.10.2022 Gậy Gỗ Cấp 99+ 1 10.10.2022