Giang Hồ Bá Đạo Ký

Tên khác: Heroes; Giang Hồ Bá Đạo,Giang Hồ Bá Đạo Ký

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Historical , Manhwa , Shounen .

Chương mới nhất: 151 - Đang tiến hànhCâu chuyện bắt đầu với màn tàn sát đẫm máu, những lời đồn về bí kíp “Ám vận não cực”. Phải chăng một lần nữa giang hồ lại dậy sóng …Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Giang Hồ Bá Đạo Ký 151 IzManga 29.12.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 150 IzManga 29.12.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 149 IzManga 29.12.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 148 IzManga 29.12.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 147 IzManga 29.12.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 146 IzManga 23.11.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 145 IzManga 2.12.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 144 IzManga 29.11.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 143 IzManga 4.11.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 142 IzManga 4.11.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 141 IzManga 28.10.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 140 IzManga 23.10.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 139 IzManga 23.10.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 138 IzManga 23.10.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 137 IzManga 16.10.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 136 IzManga 16.10.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 135 IzManga 9.10.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 134 IzManga 3.10.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 133 IzManga 28.09.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 132 IzManga 28.09.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 131 IzManga 28.09.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 130 IzManga 28.09.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 129 IzManga 13.09.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 128 IzManga 12.09.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 127 IzManga 12.09.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 126 IzManga 7.09.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 125 IzManga 7.09.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 124 IzManga 2.09.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 123 IzManga 28.08.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 122 IzManga 28.08.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 121 IzManga 26.08.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 120 IzManga 26.08.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 119 IzManga 26.08.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 118 IzManga 26.08.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 117 IzManga 26.08.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 116 IzManga 26.08.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 115 IzManga 26.08.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 114 IzManga 26.08.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 113 IzManga 26.08.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 112 IzManga 26.08.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 111 IzManga 26.08.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 110 IzManga 26.08.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 109 IzManga 26.08.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 108 IzManga 26.08.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 107 IzManga 26.08.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 106 IzManga 26.08.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 105 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 104 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 103 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 102 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 101 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 100 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 99 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 98 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 97 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 96 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 95 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 94 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 93 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 92 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 91 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 90 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 89 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 88 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 87 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 86 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 85 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 84 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 83 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 82 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 81 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 80 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 79 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 78 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 77 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 76 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 75 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 74 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 73 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 72 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 71 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 70 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 69 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 68 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 67 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 66 IzManga 20.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 65 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 64 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 63 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 62 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 61 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 60 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 59 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 58 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 57 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 56 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 55 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 54 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 53 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 52 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 51 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 50 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 49 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 48 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 47 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 46 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 45 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 44 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 43 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 42 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 41 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 40 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 39 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 38 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 37 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 36 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 35 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 34 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 33 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 32 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 31 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 30 IzManga 18.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 29 IzManga 17.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 28 IzManga 17.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 27 IzManga 17.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 26 IzManga 17.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 25 IzManga 17.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 24 IzManga 17.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 23 IzManga 17.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 22 IzManga 17.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 21 IzManga 17.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 20 IzManga 17.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 19 IzManga 17.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 18 IzManga 17.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 17 IzManga 17.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 16 IzManga 17.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 15 IzManga 17.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 14 IzManga 17.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 13 IzManga 17.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 12 IzManga 17.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 11 IzManga 17.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 10 IzManga 17.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 9 IzManga 17.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 8 IzManga 17.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 7 IzManga 17.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 6 IzManga 17.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 5 IzManga 17.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 4 IzManga 17.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 3 IzManga 17.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 2 IzManga 17.07.2014 Giang Hồ Bá Đạo Ký 1 IzManga 17.07.2014