Gokukoku no Brynhildr

Tên khác: Kiwaguro no Brynhildr; 极黑的布伦希尔特; 極黒のブリュンヒルデ

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Drama , Fantasy , Mystery , Romance , Sci-fi , Supernatural , Tragedy .

Chương mới nhất: 181 - Đang tiến hànhCâu chuyện kể về Ryouta Murakami, một cậu học sinh có khát vọng vào NASA và đang bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi về một việc trong quá khứ. Một ngày, một cô gái chuyển tới học chung lớp với cậu, và Ryouta ngay lập tức nhận ra cô ta quen thuộc một cách lạ lùng. Và cho dù cô ấy khẳng định là họ chưa bao giờ gặp, có một cái gì đó rất bất bình thường về cô gái này… *megafirzen: Bạn thời thơ ấu, người ngoài hành tinh, pháp sư, esper,… Tiếp theo là gì nữa đây
Nhóm dịch: Chuồn ChuồnTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Gokukoku no Brynhildr 181 18.03.2018 Gokukoku no Brynhildr 180 18.03.2018 Gokukoku no Brynhildr 179 16.03.2018 Gokukoku no Brynhildr 178 16.03.2018 Gokukoku no Brynhildr 177 13.02.2018 Gokukoku no Brynhildr 176 13.02.2018 Gokukoku no Brynhildr 175 13.02.2018 Gokukoku no Brynhildr 174 13.02.2018 Gokukoku no Brynhildr 173 18.01.2018 Gokukoku no Brynhildr 172 4.01.2018 Gokukoku no Brynhildr 171 4.01.2018 Gokukoku no Brynhildr 170 16.12.2017 Gokukoku no Brynhildr 169 7.11.2017 Gokukoku no Brynhildr 168 7.11.2017 Gokukoku no Brynhildr 167 3.11.2017 Gokukoku no Brynhildr 166 3.11.2017 Gokukoku no Brynhildr 165 3.11.2017 Gokukoku no Brynhildr 164 3.11.2017 Gokukoku no Brynhildr 163 3.11.2017 Gokukoku no Brynhildr 162 3.11.2017 Gokukoku no Brynhildr 161 3.11.2017 Gokukoku no Brynhildr 160 3.11.2017 Gokukoku no Brynhildr 159 3.11.2017 Gokukoku no Brynhildr 158 3.11.2017 Gokukoku no Brynhildr 157 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 156 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 156 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 155 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 154 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 153 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 152 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 15 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 122 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 121 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 120 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 119 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 118 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 117 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 116 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 115 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 114 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 113 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 112 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 111 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 110 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 109 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 108 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 107 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 106 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 105 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 104 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 103 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 102 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 101 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 100 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 98 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 97 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 96 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 95 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 94 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 93 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 88 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 87 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 86 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 85 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 84 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 83 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 82 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 81 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 80 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 79 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 78 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 77 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 76 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 75 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 74 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 73 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 72 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 71 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 70 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 69.5 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 69 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 68 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 67 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 65 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 64 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 63 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 62 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 61 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 60 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 59 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 58 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 57 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 56 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 55 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 54 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 53 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 52 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 51 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 50 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 49 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 48 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 47 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 46 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 45 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 44 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 43 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 42 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 41 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 40 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 39 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 38 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 37 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 36 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 35 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 34 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 33 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 32 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 31 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 30 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 29 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 28 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 27 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 26 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 25 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 24 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 23 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 22 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 21 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 20 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 19 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 18 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 17 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 16 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 15 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 14 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 13 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 12 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 11 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 10 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 9 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 8 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 7 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 6 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 5 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 4 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 3 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 2 2.12.2016 Gokukoku no Brynhildr 1 2.12.2016