Hôm Nay – Tôi Hóa Kaiju

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Mecha , Sci-fi , Shounen .

Chương mới nhất: 67 - Đang tiến hànhHibino Kafka một thanh niên vốn bất mãn với việc làm tại công ty vệ sinh chịu trách nhiệm xử lí xác kaiju. Sau khi bị thương bởi một trận tấn công bất ngờ lại bỗng nhiên hóa thành kaiju! Dưới hình dạng mới, ước mơ và lời hứa khi xưa với cô bạn thuở nhỏ đã có thể thực hiện đượcTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 67 24.07.2022 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 66 24.07.2022 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 65 27.06.2022 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 64 11.06.2022 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 63 30.05.2022 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 62 30.05.2022 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 61 1.05.2022 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 60 Lightning Group 19.04.2022 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 59 17.04.2022 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 58 19.03.2022 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 57 6.03.2022 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 56 20.02.2022 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 55 5.02.2022 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 54 comicvn.net 7.01.2022 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 53 vn-zoom 24.12.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 52 10.12.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 51 4.12.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 50 26.11.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 49 12.11.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 47 15.10.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 46 8.10.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 45 1.10.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 44 17.09.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 43 3.09.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 42 20.08.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 41 6.08.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 40 goccay.vn 23.07.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 39 9.07.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 38 25.06.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 37 18.06.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 36 4.06.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 35 29.05.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 34 Son Go Ku Fanpage 21.05.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 33 15.05.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 32 23.04.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 31 18.04.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 30 3.04.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 29 24.03.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 28 7.03.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 27 27.02.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 26 27.02.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 25 7.02.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 24 30.01.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 23 22.01.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 22 8.01.2021 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 21 30.12.2020 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 20 16.12.2020 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 19 8.12.2020 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 18 1.12.2020 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 17 18.11.2020 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 16 12.11.2020 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 15 31.10.2020 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 14.5 27.10.2020 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 14 27.10.2020 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 13 27.10.2020 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 12 27.10.2020 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 11.1 27.10.2020 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 11 27.10.2020 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 10 27.10.2020 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 9 27.10.2020 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 8 27.10.2020 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 7 27.10.2020 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 6 27.10.2020 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 5 27.10.2020 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 4 27.10.2020 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 3 27.10.2020 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 2 27.10.2020 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 1.2 27.10.2020 Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju 1.1 27.10.2020