Horimiya

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Shoujo , Shounen , Slice of Life .

Chương mới nhất: 29 - Đang tiến hànhNhân vật chính trong Horimiya – Hori là một nữ sinh bình thường… nhưng lại có một con người khác mà cô không muốn một ai được biết. Khác hoàn toàn với khi ở trường, lúc về nhà cô bạn phải quán xuyến toàn bộ công việc và chăm sóc cậu em nhỏ. Rồi một ngày, cậu nhóc dẫn Miyamura về nhà – một cậu trai đeo kính cũng hết sức bình thường ở trường và cũng lại quái tính tợn. Khi hai người gặp gỡ tình cờ và dần khám phá ra những bí mật của nhau, chiện tình 2 bạn bắt đầu. <3Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Horimiya 89 10.07.2018 Horimiya 88 21.07.2018 Horimiya 88 27.07.2018 Horimiya 87 21.07.2018 Horimiya 86 21.07.2018 Horimiya 85 21.07.2018 Horimiya 84 20.07.2018 Horimiya 83 2.11.2017 Horimiya 83 27.07.2018 Horimiya 82 2.11.2017 Horimiya 82 27.07.2018 Horimiya 81 2.11.2017 Horimiya 81 27.07.2018 Horimiya 80 12.08.2017 Horimiya 79 12.08.2017 Horimiya 78 12.08.2017 Horimiya 77 12.08.2017 Horimiya 76 12.08.2017 Horimiya 75 10.03.2017 Horimiya 74 10.03.2017 Horimiya 73 10.03.2017 Horimiya 72 1.02.2017 Horimiya 71 25.12.2016 Horimiya 70 12.10.2016 Horimiya 69 12.10.2016 Horimiya 68 12.09.2016 Horimiya 67 12.09.2016 Horimiya 66 Chan Group 26.07.2016 Horimiya 65 Chan Group 26.07.2016 Horimiya 64 Chan Group 26.07.2016 Horimiya 63 Chan Group 12.06.2016 Horimiya 62 Chan Group 24.04.2016 Horimiya 61 Chan Group 24.04.2016 Horimiya 60 Chan Group 1.03.2016 Horimiya 60 Chan Group 24.04.2016 Horimiya 59 Chan Group 1.02.2016 Horimiya 58 Chan Group 13.01.2016 Horimiya 57 Chan Group 28.12.2015 Horimiya 56 20.11.2015 Horimiya 55 Chan Group 10.10.2015 Horimiya 54 Chan Group 10.10.2015 Horimiya 53 Chan Group 10.10.2015 Horimiya 52 Chan Group 10.10.2015 Horimiya 51 Chan Group 29.05.2015 Horimiya 50 Chan Group 2.05.2015 Horimiya 49 Chan Group 29.03.2015 Horimiya 48 Chan Group 13.03.2015 Horimiya 47 Chan Group 2.03.2015 Horimiya 46 Chan Group 22.02.2015 Horimiya 45 Chan Group 14.02.2015 Horimiya 44 Bu 13.02.2015 Horimiya 43 Bu 12.02.2015 Horimiya 42 Bu 12.02.2015 Horimiya 41 Shounen V 8.01.2015 Horimiya 40 Shounen V 8.01.2015 Horimiya 39 Shounen V 2.10.2014 Horimiya 38 Shounen V 6.08.2014 Horimiya 37 Shounen V 5.08.2014 Horimiya 36 Shounen V 5.08.2014 Horimiya 35 Shounen V 5.08.2014 Horimiya 34 Shounen V 5.08.2014 Horimiya 33 Shounen V 5.08.2014 Horimiya 32 Shounen V 5.08.2014 Horimiya 31 Shounen V 5.08.2014 Horimiya 30 Bu 5.08.2014 Horimiya 29 Bu 5.08.2014 Horimiya 29 11.12.2018 Horimiya 28 Bu 5.08.2014 Horimiya 28 11.12.2018 Horimiya 27 Bu 5.08.2014 Horimiya 27 11.12.2018 Horimiya 26 Bu 5.08.2014 Horimiya 26 11.12.2018 Horimiya 25 Bu 5.08.2014 Horimiya 24 Bu 5.08.2014 Horimiya 23 Bu 5.08.2014 Horimiya 22 Bu 5.08.2014 Horimiya 21 Bu 5.08.2014 Horimiya 20 Bu 5.08.2014 Horimiya 19 Bu 5.08.2014 Horimiya 18 Bu 5.08.2014 Horimiya 17 Bu 5.08.2014 Horimiya 16 Bu 5.08.2014 Horimiya 15 Bu 5.08.2014 Horimiya 14 Bu 5.08.2014 Horimiya 13 Bu 5.08.2014 Horimiya 12 Bu 5.08.2014 Horimiya 11 Bu 5.08.2014 Horimiya 10 Bu 5.08.2014 Horimiya 9 Bu 5.08.2014 Horimiya 8 Bu 5.08.2014 Horimiya 7 Bu 5.08.2014 Horimiya 6 Bu 5.08.2014 Horimiya 5 Bu 5.08.2014 Horimiya 4 Bu 5.08.2014 Horimiya 3 Bu 5.08.2014 Horimiya 2 Bu 5.08.2014 Horimiya 1 Bu 5.08.2014