Jackals

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Martial Arts , Mature , Seinen .

Chương mới nhất: 23.5 - Hoàn thànhBối cảnh câu chuyện dựa trên 1 thành phố có thật thế kỉ 19, trong thành phố kém phát triển này đầy những người nhập cư nhiều tầng lớp, chính quyền, các băng đảng làm cho dân chúng rơi vào tình trạng hỗn loạn. Cho đến giờ vẫn ko thể thống kê chính xác thông tin về những người sống thời đó. Tuy nhiên, do áp lực của các băng đảng vũ trang mà cuộc tranh chấp đẫm máu nổ ra như thời ki nội chiến. Thành phố Cicero trong truyện chính là thành phổ kiểu đó, nơi các sát thủ chuyên nghiệp ngoài vòng pháp luật Jackal tồn tại.

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Jackals 56 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 55 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 54 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 53 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 52 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 51 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 50 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 49 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 48 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 47 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 46 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 45 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 44 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 43 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 42 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 41 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 40 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 39 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 38 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 37 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 36 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 35 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 34 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 33 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 32 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 31 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 30 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 29 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 28 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 27 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 26 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 25 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 24 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 23.5 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 23 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 22 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 21 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 20 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 19 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 18 [Speed] Group 13.10.2013 Jackals 17 manga24h.com 13.10.2013 Jackals 16 manga24h.com 13.10.2013 Jackals 15 manga24h.com 13.10.2013 Jackals 14 manga24h.com 13.10.2013 Jackals 13 manga24h.com 13.10.2013 Jackals 12 manga24h.com 13.10.2013 Jackals 11 manga24h.com 13.10.2013 Jackals 10 manga24h.com 13.10.2013 Jackals 9 manga24h.com 13.10.2013 Jackals 8 manga24h.com 13.10.2013 Jackals 7 manga24h.com 13.10.2013 Jackals 6 manga24h.com 13.10.2013 Jackals 5 manga24h.com 13.10.2013 Jackals 4 manga24h.com 13.10.2013 Jackals 3 manga24h.com 13.10.2013 Jackals 2 manga24h.com 13.10.2013 Jackals 1 manga24h.com 13.10.2013