Kengan Omega

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Martial Arts .

Chương mới nhất: 174 - Đang tiến hànhKengan Omega là phần tiếp theo của Kengan Ashura, bộ truyện tranh nói về các cuộc tranh đấu của các thương gia Nhật Bản thông qua các võ sĩ đại diện,mọi kết quả đều được định đoạt qua trận đấu của các võ sĩ đại diện. đó là đấu trường Kengan. Phần Omega nói về sự phát triển của Narushima Koga và Gaoh Ryuki cùng với đó là Tokita Ohma. ở phần 2 này, chúng ta sẽ được biết thêm về hiệp hội Kengan, Purgatory, tổ chức WORM, người kết nối Connector.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kengan Omega 174 Kengan Việt Nam 7.09.2022 Kengan Omega 173 Kengan Việt Nam 31.08.2022 Kengan Omega 172 Kengan Việt Nam 24.08.2022 Kengan Omega 171 Kengan Việt Nam 17.08.2022 Kengan Omega 170 Kengan Việt Nam 10.08.2022 Kengan Omega 169 Kengan Việt Nam 3.08.2022 Kengan Omega 168 Kengan Việt Nam 9.08.2022 Kengan Omega 167 Kengan Việt Nam 9.08.2022 Kengan Omega 166 Kengan Việt Nam 9.08.2022 Kengan Omega 165 Kengan Việt Nam 10.08.2022 Kengan Omega 160 Kengan Việt Nam 10.08.2022 Kengan Omega 159 Kengan Việt Nam 10.08.2022 Kengan Omega 121 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 120 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 119 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 118 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 116 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 115 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 114 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 113 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 112 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 111 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 110 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 109 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 108 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 107 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 106 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 105 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 104 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 103 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 102 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 101.5 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 101 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 100 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 99 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 98 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 97 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 96 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 95 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 94 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 93 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 92 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 91 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 90 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 89 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 88 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 87 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 86 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 85 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 84 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 83 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 82 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 81 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 80 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 79 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 78 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 77 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 76 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 75 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 74 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 73 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 72 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 71 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 70 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 69 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 68 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 67 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 66 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 65 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 64 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 63 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 62 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 61 Kengan Việt Nam 11.08.2022 Kengan Omega 60 Kengan Việt Nam 10.08.2022 Kengan Omega 59.5 Kengan Việt Nam 10.08.2022 Kengan Omega 59 Kengan Việt Nam 10.08.2022 Kengan Omega 58 Kengan Việt Nam 10.08.2022 Kengan Omega 57 Kengan Việt Nam 10.08.2022 Kengan Omega 56 Kengan Việt Nam 10.08.2022 Kengan Omega 55 Kengan Việt Nam 10.08.2022 Kengan Omega 54 Kengan Việt Nam 10.08.2022 Kengan Omega 53 Kengan Việt Nam 10.08.2022 Kengan Omega 52 Kengan Việt Nam 10.08.2022 Kengan Omega 51 Kengan Việt Nam 10.08.2022 Kengan Omega 50 Kengan Việt Nam 10.08.2022 Kengan Omega 49.5 Kengan Việt Nam 10.08.2022 Kengan Omega 36 Kengan Việt Nam 10.08.2022 Kengan Omega 35 Kengan Việt Nam 10.08.2022 Kengan Omega 34 Kengan Việt Nam 10.08.2022 Kengan Omega 33 Kengan Việt Nam 10.08.2022 Kengan Omega 32 Kengan Việt Nam 10.08.2022 Kengan Omega 31 Kengan Việt Nam 10.08.2022 Kengan Omega 30 Kengan Việt Nam 10.08.2022 Kengan Omega 29 Kengan Việt Nam 10.08.2022 Kengan Omega 28 Kengan Việt Nam 10.08.2022 Kengan Omega 27 Kengan Việt Nam 10.08.2022 Kengan Omega 26 Kengan Việt Nam 10.08.2022 Kengan Omega 25 Kengan Việt Nam 9.08.2022 Kengan Omega 24 Kengan Việt Nam 7.08.2022 Kengan Omega 23 Kengan Việt Nam 7.08.2022 Kengan Omega 22 Kengan Việt Nam 7.08.2022 Kengan Omega 21 Kengan Việt Nam 7.08.2022 Kengan Omega 20 Kengan Việt Nam 7.08.2022 Kengan Omega 19 Kengan Việt Nam 7.08.2022 Kengan Omega 18 Kengan Việt Nam 7.08.2022 Kengan Omega 17 Kengan Việt Nam 7.08.2022 Kengan Omega 16 Kengan Việt Nam 7.08.2022 Kengan Omega 15 Kengan Việt Nam 7.08.2022 Kengan Omega 14 Kengan Việt Nam 7.08.2022 Kengan Omega 13 Kengan Việt Nam 7.08.2022 Kengan Omega 12 Kengan Việt Nam 7.08.2022 Kengan Omega 11 Kengan Việt Nam 7.08.2022 Kengan Omega 10 Kengan Việt Nam 7.08.2022 Kengan Omega 9 Kengan Việt Nam 7.08.2022 Kengan Omega 8 Kengan Việt Nam 7.08.2022 Kengan Omega 7.5 Kengan Việt Nam 7.08.2022 Kengan Omega 7 Kengan Việt Nam 7.08.2022 Kengan Omega 6 Kengan Việt Nam 7.08.2022 Kengan Omega 5 Kengan Việt Nam 7.08.2022 Kengan Omega 4 Kengan Việt Nam 7.08.2022 Kengan Omega 3 Kengan Việt Nam 7.08.2022 Kengan Omega 2 Kengan Việt Nam 5.08.2022 Kengan Omega 1 Kengan Việt Nam 5.08.2022 Kengan Omega 0 Kengan Việt Nam 3.08.2022