Kumo Desu ga, Nani ka?

Tên khác: Tôi là nhện đấy, thì sao nào?

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Shounen , Fantasy .

Chương mới nhất: 118 - Đang tiến hànhMột thế giới mà anh hùng và ma vương liên tục đối đầu nhau, sức mạnh ma thuật của họ sinh ra trong trận chiến đã xuyên qua một thế giới khác và làm nổ chết một lớp học sinh trung học, những học sinh đó được hồi sinh lại ở thế giới khác. Nhân vật chính người của chúng ta là một người kém nổi tiếng nhất lớp, đã tái sinh thành nhện, cô nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh bằng một ý chí mạnh mẽ để có thể sống sót được ở thế giới khác.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kumo Desu ga, Nani ka? 118 5.07.2022 Kumo Desu ga, Nani ka? 117 7.05.2022 Kumo Desu ga, Nani ka? 116 18.04.2022 Kumo Desu ga, Nani ka? 115 6.04.2022 Kumo Desu ga, Nani ka? 114 3.03.2022 Kumo Desu ga, Nani ka? 113 8.02.2022 Kumo Desu ga, Nani ka? 112 5.02.2022 Kumo Desu ga, Nani ka? 111 6.01.2022 Kumo Desu ga, Nani ka? 110 2.11.2021 Kumo Desu ga, Nani ka? 109 12.10.2021 Kumo Desu ga, Nani ka? 108 12.10.2021 Kumo Desu ga, Nani ka? 107 6.08.2021 Kumo Desu ga, Nani ka? 106 16.07.2021 Kumo Desu ga, Nani ka? 105 19.06.2021 Kumo Desu ga, Nani ka? 104 30.05.2021 Kumo Desu ga, Nani ka? 103 23.05.2021 Kumo Desu ga, Nani ka? 102 25.04.2021 Kumo Desu ga, Nani ka? 101 14.03.2021 Kumo Desu ga, Nani ka? 100 1.03.2021 Kumo Desu ga, Nani ka? 99 21.02.2021 Kumo Desu ga, Nani ka? 98 5.02.2021 Kumo Desu ga, Nani ka? 97 18.01.2021 Kumo Desu ga, Nani ka? 96 18.01.2021 Kumo Desu ga, Nani ka? 95 18.01.2021 Kumo Desu ga, Nani ka? 94 11.01.2021 Kumo Desu ga, Nani ka? 93 31.12.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 92 5.10.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 91 5.10.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 90 5.10.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 89 11.07.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 88 27.06.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 87 14.06.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 86 31.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 85 24.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 84 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 83 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 82 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 81 4.02.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 80 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 79 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 78 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 77 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 76 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 75 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 74 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 73 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 72 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 71 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 70 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 69 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 68 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 67 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 66 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 65 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 64 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 63 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 62 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 61 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 60 14.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 59 14.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 58 14.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 57 14.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 56 14.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 55 14.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 54 14.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 53 14.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 52 14.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 51 14.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 50 7.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 49 7.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 48 7.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 47 7.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 46 7.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 45.5 7.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 45 7.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 44 7.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 43 7.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 42 7.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 41 7.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 40 6.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 39 6.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 38 6.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 37 6.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 36 6.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 35 6.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 34 6.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 33 6.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 32 6.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 31 6.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 30 5.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 29 5.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 28 5.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 27 5.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 26 5.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 25 5.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 24 5.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 23 5.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 22 5.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 21 5.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 20 4.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 19 4.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 18 4.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 17 4.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 16 4.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 15 4.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 14 4.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 13 4.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 12 4.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 11 4.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 10 2.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 9 2.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 8 2.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 7 2.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 6 2.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 5 2.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 4 2.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 3 14.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 2 14.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 1 14.11.2016 Kumo Desu ga, Nani ka? 14.11.2016