Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhwa , Supernatural , Webtoon .

Chương mới nhất: 35 - Đang tiến hànhTỉnh dậy, Kim Hajin thấy mình đang ở một thế giới quen thuộc nhưng lại là một cơ thể xa lạ.
Một thế giới do chính anh tạo ra và một câu chuyện anh viết, chưa bao giờ kết thúc.
Anh ấy đã trở thành phần phụ trong cuốn tiểu thuyết của mình, một nhân vật phụ không có tầm quan trọng đối với câu chuyện.
Manh mối duy nhất để trốn thoát là bám sát mạch truyện chính.
Tuy nhiên, anh ấy sớm phát hiện ra thế giới không giống hệt với sự sáng tạo của anh ấy.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 35 21.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 34 21.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 33 21.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 32 21.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 31 21.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 30 7.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 29 7.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 28 7.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 27 7.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 26 7.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 22 2.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 21 2.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 20 30.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 19 30.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 18 30.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 17 30.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 16 30.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 15 24.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 14 24.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 13 24.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 12 24.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 11 24.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 10 16.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 9 16.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 8 16.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 7 16.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 6 16.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 5 12.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 4 12.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 3 12.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 2 12.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 1 12.10.2022