Nukoduke!

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Shoujo , Slice of Life .

Chương mới nhất: 112 - Đang tiến hànhBạn yêu động vật?

Bạn thích moe, cute?

Bạn mong chờ những tình huống hài hước nhẹ nhàng?

Bạn muốn những câu chuyện ấm áp, đầy tình cảm?

… Đây chính là bộ truyện mà bạn đang chờ đợi, Nukoduke, nyan!!!

P/s: Người yêu bạn không có, chó mèo bạn cũng chưa nuôi, hãy đọc Nukoduke!! Và đem về 1 con ngay lập tức <3Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Nukoduke! 112 24.04.2019 Nukoduke! 90 13.05.2018 Nukoduke! 89 6.05.2018 Nukoduke! 88 16.04.2018 Nukoduke! 87 2.04.2018 Nukoduke! 85 11.03.2018 Nukoduke! 83 4.02.2018 Nukoduke! 82 7.01.2018 Nukoduke! 81 7.01.2018 Nukoduke! 80 7.01.2018 Nukoduke! 79 7.01.2018 Nukoduke! 78 28.11.2017 Nukoduke! 77 23.11.2017 Nukoduke! 76 23.11.2017 Nukoduke! 75 6.11.2017 Nukoduke! 74 8.09.2017 Nukoduke! 73 8.09.2017 Nukoduke! 72 8.09.2017 Nukoduke! 71 8.09.2017 Nukoduke! 70 26.07.2017 Nukoduke! 69 Lạc Thiên 20.07.2017 Nukoduke! 68 Lạc Thiên 10.07.2017 Nukoduke! 67 Lạc Thiên 8.07.2017 Nukoduke! 66 Lạc Thiên 8.07.2017 Nukoduke! 65 Lạc Thiên 8.07.2017 Nukoduke! 64 24.06.2016 Nukoduke! 63 Javien 8.06.2016 Nukoduke! 62 Javien 26.05.2016 Nukoduke! 61 13.05.2016 Nukoduke! 60 Javien 24.03.2016 Nukoduke! 59 Javien 23.03.2016 Nukoduke! 58 Javien 30.08.2015 Nukoduke! 57 Javien 9.08.2015 Nukoduke! 56 Javien 9.08.2015 Nukoduke! 55 Javien 9.08.2015 Nukoduke! 54 Javien 9.08.2015 Nukoduke! 53 Javien 9.08.2015 Nukoduke! 52 Javien 17.05.2015 Nukoduke! 51 Javien 17.05.2015 Nukoduke! 50 Javien 13.05.2015 Nukoduke! 49 Javien 10.05.2015 Nukoduke! 49 Javien 13.05.2015 Nukoduke! 48 Javien 10.05.2015 Nukoduke! 47 Javien 10.05.2015 Nukoduke! 46 Javien 10.05.2015 Nukoduke! 45 Javien 6.05.2015 Nukoduke! 44 Javien 5.05.2015 Nukoduke! 43 Javien 8.04.2015 Nukoduke! 41 Javien 14.10.2014 Nukoduke! 40 Javien 2.09.2014 Nukoduke! 39 Javien 29.08.2014 Nukoduke! 38 Javien 27.08.2014 Nukoduke! 37 Javien 24.08.2014 Nukoduke! 36 Javien 24.08.2014 Nukoduke! 35 Javien 24.08.2014 Nukoduke! 34 Javien 24.08.2014 Nukoduke! 33 Javien 24.08.2014 Nukoduke! 32 Javien 24.08.2014 Nukoduke! 31 Javien 24.08.2014 Nukoduke! 30 Javien 24.08.2014 Nukoduke! 29.1 Javien 24.08.2014 Nukoduke! 29 Javien 24.08.2014 Nukoduke! 28.2 Javien 24.08.2014 Nukoduke! 28.1 Javien 24.08.2014 Nukoduke! 28 Javien 24.08.2014 Nukoduke! 27 Javien 24.08.2014 Nukoduke! 26.2 Javien 24.08.2014 Nukoduke! 26.1 Javien 24.08.2014 Nukoduke! 26 Javien 24.08.2014 Nukoduke! 25 Javien 24.08.2014 Nukoduke! 24.1 Javien 24.08.2014 Nukoduke! 24 Javien 24.08.2014 Nukoduke! 23.2 Javien 24.08.2014 Nukoduke! 23.1 Javien 24.08.2014 Nukoduke! 23 Javien 24.08.2014 Nukoduke! 22.1 Javien 24.08.2014 Nukoduke! 22 Javien 24.08.2014 Nukoduke! 21.1 Javien 24.08.2014 Nukoduke! 21 Javien 22.08.2014 Nukoduke! 20.2 Javien 22.08.2014 Nukoduke! 20.1 Javien 22.08.2014 Nukoduke! 20 Javien 22.08.2014 Nukoduke! 19.1 Javien 22.08.2014 Nukoduke! 19 Javien 22.08.2014 Nukoduke! 18.1 Javien 22.08.2014 Nukoduke! 18 Javien 22.08.2014 Nukoduke! 17.1 Javien 22.08.2014 Nukoduke! 17 Javien 22.08.2014 Nukoduke! 16.1 Javien 22.08.2014 Nukoduke! 16 Javien 22.08.2014 Nukoduke! 15.2 Javien 22.08.2014 Nukoduke! 15.1 Javien 22.08.2014 Nukoduke! 15 Javien 22.08.2014 Nukoduke! 14.1 Javien 22.08.2014 Nukoduke! 14 Javien 22.08.2014 Nukoduke! 13.2 Javien 22.08.2014 Nukoduke! 13.1 Javien 22.08.2014 Nukoduke! 13 Javien 22.08.2014 Nukoduke! 12.2 Javien 22.08.2014 Nukoduke! 12.1 Javien 22.08.2014 Nukoduke! 12 Javien 22.08.2014 Nukoduke! 11 Javien 22.08.2014 Nukoduke! 10 Javien 21.08.2014 Nukoduke! 9 Javien 21.08.2014 Nukoduke! 8 Javien 21.08.2014 Nukoduke! 7 Javien 21.08.2014 Nukoduke! 6 Javien 21.08.2014 Nukoduke! 5 Javien 21.08.2014 Nukoduke! 4 Javien 21.08.2014 Nukoduke! 3 Javien 21.08.2014 Nukoduke! 2 Javien 21.08.2014 Nukoduke! 1 Javien 21.08.2014