Ocha Nigosu

Tên khác: Đến quỷ cũng uống trà

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Shounen .

Chương mới nhất: 88 - Đang tiến hànhCâu chuyện xoay quanh nhân vật Funabashi Masaya. Thời trung học, ngày nào Masaya cũng gây lộn đánh nhau nên được đặt biệt danh “Ác quỷ Maa-kun”. Tuy nhiên, cậu bắt đầu mệt mỏi khi suốt ngày cứ phải đánh đấm. Chính vì thế, lúc lên phổ thông, cậu quyết định rút khỏi con đường bạo lực, mong muốn sống 1 cuộc sống bình yên. May mắn thay, ngày đầu tiên ở trường phổ thông, cậu đã gặp Anesaki Naomi – chủ nhiệm CLB Trà đạo và đã quyết định gia nhập CLB cùng thằng bạn nối khố Yamada Wataru. Thế là những kế hoạch vạch trần quá khứ đầy tai tiếng của cậu bắt đầu…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ocha Nigosu 88 SISG 24.07.2014 Ocha Nigosu 87 SISG 24.07.2014 Ocha Nigosu 86 SISG 24.07.2014 Ocha Nigosu 85 SISG 24.07.2014 Ocha Nigosu 84 SISG 24.07.2014 Ocha Nigosu 83 SISG 24.07.2014 Ocha Nigosu 82 SISG 24.07.2014 Ocha Nigosu 81 SISG 24.07.2014 Ocha Nigosu 80 SISG 24.07.2014 Ocha Nigosu 79 SISG 24.07.2014 Ocha Nigosu 78 SISG 24.07.2014 Ocha Nigosu 77 SISG 24.07.2014 Ocha Nigosu 76 SISG 24.07.2014 Ocha Nigosu 75 SISG 24.07.2014 Ocha Nigosu 74 SISG 24.07.2014 Ocha Nigosu 73 SISG 24.07.2014 Ocha Nigosu 72 SISG 24.07.2014 Ocha Nigosu 71 SISG 24.07.2014 Ocha Nigosu 70 SISG 24.07.2014 Ocha Nigosu 69 SISG 24.07.2014 Ocha Nigosu 68 SISG 24.07.2014 Ocha Nigosu 67 SISG 24.07.2014 Ocha Nigosu 66 SISG 24.07.2014 Ocha Nigosu 65 SISG 24.07.2014 Ocha Nigosu 64 SISG 24.07.2014 Ocha Nigosu 63 SISG 24.07.2014 Ocha Nigosu 62 SISG 24.07.2014 Ocha Nigosu 61 SISG 24.07.2014 Ocha Nigosu 60 SISG 24.07.2014 Ocha Nigosu 59 SISG 18.07.2014 Ocha Nigosu 59 SISG 24.07.2014 Ocha Nigosu 58 SISG 17.07.2014 Ocha Nigosu 57 SISG 17.07.2014 Ocha Nigosu 56 SISG 16.07.2014 Ocha Nigosu 55 SISG 16.07.2014 Ocha Nigosu 54 SISG 16.07.2014 Ocha Nigosu 53 SISG 16.07.2014 Ocha Nigosu 52 SISG 16.07.2014 Ocha Nigosu 51 SISG 16.07.2014 Ocha Nigosu 50 SISG 16.07.2014 Ocha Nigosu 49 SISG 16.07.2014 Ocha Nigosu 48 SISG 16.07.2014 Ocha Nigosu 47 SISG 16.07.2014 Ocha Nigosu 46 SISG 16.07.2014 Ocha Nigosu 45 SISG 16.07.2014 Ocha Nigosu 44 SISG 16.07.2014 Ocha Nigosu 43 SISG 16.07.2014 Ocha Nigosu 42 SISG 16.07.2014 Ocha Nigosu 41 SISG 16.07.2014 Ocha Nigosu 40 SISG 16.07.2014 Ocha Nigosu 39 SISG 16.07.2014 Ocha Nigosu 38 SISG 16.07.2014 Ocha Nigosu 37 SISG 16.07.2014 Ocha Nigosu 36 SISG 16.07.2014 Ocha Nigosu 35 SISG 16.07.2014 Ocha Nigosu 34 SISG 16.07.2014 Ocha Nigosu 33 SISG 16.07.2014 Ocha Nigosu 32 SISG 16.07.2014 Ocha Nigosu 31 SISG 16.07.2014 Ocha Nigosu 30 SISG 16.07.2014 Ocha Nigosu 29 SISG 16.07.2014 Ocha Nigosu 28 SISG 16.07.2014 Ocha Nigosu 27 SISG 15.07.2014 Ocha Nigosu 26 SISG 15.07.2014 Ocha Nigosu 25 SISG 15.07.2014 Ocha Nigosu 24 SISG 15.07.2014 Ocha Nigosu 23 SISG 15.07.2014 Ocha Nigosu 22 SISG 15.07.2014 Ocha Nigosu 21 SISG 15.07.2014 Ocha Nigosu 20 SISG 15.07.2014 Ocha Nigosu 19 SISG 15.07.2014 Ocha Nigosu 18 SISG 15.07.2014 Ocha Nigosu 17 SISG 15.07.2014 Ocha Nigosu 16 SISG 15.07.2014 Ocha Nigosu 15 SISG 15.07.2014 Ocha Nigosu 14 SISG 15.07.2014 Ocha Nigosu 13 SISG 15.07.2014 Ocha Nigosu 12 SISG 15.07.2014 Ocha Nigosu 11 SISG 15.07.2014 Ocha Nigosu 10 SISG 15.07.2014 Ocha Nigosu 9 SISG 15.07.2014 Ocha Nigosu 8 SISG 15.07.2014 Ocha Nigosu 7 SISG 15.07.2014 Ocha Nigosu 6 SISG 15.07.2014 Ocha Nigosu 5 SISG 15.07.2014 Ocha Nigosu 4 SISG 15.07.2014 Ocha Nigosu 3 SISG 15.07.2014 Ocha Nigosu 2 SISG 15.07.2014 Ocha Nigosu 1 SISG 15.07.2014