Orient

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Shounen .

Chương mới nhất: 121 - Đang tiến hànhMột series fantasy diễn ra trong thời kỳ chiến quốc của Nhật Bản, nơi được cai trị bởi “Kishin” (Qủy thần). Một cậu bé 15 tuổi tên Musashi với hoài bão trở thành một võ sĩ, đứng lên chống lại sự thống trị tàn bạo của Kishin, và sẽ bắt đầu câu chuyện phiêu lưu của bản thân với người bạn thân nhất Kojirou. P/S: Mục này up Project dịch truyện “Orient” được thực hiện với Wicked House và Oz Team.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Orient 121 11.12.2021 Orient 120 31.10.2021 Orient 119 31.10.2021 Orient 118 31.10.2021 Orient 117 18.08.2021 Orient 116 14.07.2021 Orient 115 15.05.2021 Orient 114.5 10.03.2021 Orient 114 24.02.2021 Orient 113 26.01.2021 Orient 112 26.01.2021 Orient 111 4.01.2021 Orient 110 4.01.2021 Orient 108 16.12.2020 Orient 107 16.12.2020 Orient 106 16.12.2020 Orient 105 2.11.2020 Orient 104 2.11.2020 Orient 103 13.10.2020 Orient 102 28.09.2020 Orient 101 17.09.2020 Orient 100 17.09.2020 Orient 99 28.08.2020 Orient 98 26.08.2020 Orient 97 12.08.2020 Orient 96 5.08.2020 Orient 95 26.08.2020 Orient 94 20.07.2020 Orient 93 20.07.2020 Orient 92 25.06.2020 Orient 91 24.06.2020 Orient 90 15.06.2020 Orient 89 2.06.2020 Orient 88 26.05.2020 Orient 87 19.05.2020 Orient 86 1.05.2020 Orient 85 1.05.2020 Orient 84 17.04.2020 Orient 83 11.04.2020 Orient 82 6.04.2020 Orient 81 18.03.2020 Orient 80 18.03.2020 Orient 79 18.03.2020 Orient 78 18.03.2020 Orient 77 18.03.2020 Orient 76 18.03.2020 Orient 75 18.03.2020 Orient 74 18.03.2020 Orient 73 11.03.2020 Orient 72 11.03.2020 Orient 71 11.03.2020 Orient 70 9.03.2020 Orient 69 9.03.2020 Orient 68 9.03.2020 Orient 67 24.02.2020 Orient 66 24.02.2020 Orient 65 24.02.2020 Orient 64 24.02.2020 Orient 63 19.02.2020 Orient 62 19.02.2020 Orient 61 17.02.2020 Orient 60 17.02.2020 Orient 59 17.02.2020 Orient 58 17.02.2020 Orient 57 17.02.2020 Orient 56 17.02.2020 Orient 55 15.01.2020 Orient 54 15.01.2020 Orient 53 15.01.2020 Orient 52 15.01.2020 Orient 51 15.01.2020 Orient 49 14.01.2020 Orient 48 14.01.2020 Orient 47 14.01.2020 Orient 46 14.01.2020 Orient 45 14.01.2020 Orient 44 14.01.2020 Orient 43 14.01.2020 Orient 42 14.01.2020 Orient 41 10.01.2020 Orient 40 6.01.2020 Orient 39 2.01.2020 Orient 38 29.12.2019 Orient 37 29.12.2019 Orient 36 26.12.2019 Orient 35 24.12.2019 Orient 34 23.12.2019 Orient 33 6.12.2019 Orient 32 6.12.2019 Orient 31 1.12.2019 Orient 30 1.12.2019 Orient 29 1.12.2019 Orient 28 1.12.2019 Orient 27 1.12.2019 Orient 26 1.12.2019 Orient 25 1.12.2019 Orient 24 1.12.2019 Orient 23 1.12.2019 Orient 22 1.12.2019 Orient 21 1.12.2019 Orient 20 27.11.2019 Orient 19 27.11.2019 Orient 18 27.11.2019 Orient 17 27.11.2019 Orient 16 27.11.2019 Orient 15 27.11.2019 Orient 14 27.11.2019 Orient 13 27.11.2019 Orient 12 27.11.2019 Orient 11 27.11.2019 Orient 10 27.11.2019 Orient 9 27.11.2019 Orient 8 27.11.2019 Orient 7 27.11.2019 Orient 6 26.11.2019 Orient 5 26.11.2019 Orient 4 26.11.2019 Orient 3 26.11.2019 Orient 2 26.11.2019 Orient 1 26.11.2019