Poputepipikku

Tên khác: Pop Team Epic

Tác giả: .

Thể loại: 4-koma , Anime , Comedy , School Life , Slice of Life , Yuri .

Chương mới nhất: 15 - Đang tiến hành

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Poputepipikku 15 Nirei Team 21.10.2018 Poputepipikku 13 Nirei Team 10.10.2018 Poputepipikku 12 Nirei Team 5.10.2018 Poputepipikku 11 Nirei Team 5.10.2018 Poputepipikku 10 Nirei Team 1.10.2018 Poputepipikku 9 Nirei Team 30.09.2018 Poputepipikku 8 Nirei Team 28.09.2018 Poputepipikku 7 Nirei Team 28.09.2018 Poputepipikku 6 Nirei Team 27.09.2018 Poputepipikku 5 Nirei Team 27.09.2018 Poputepipikku 4 Nirei Team 27.09.2018 Poputepipikku 3 Nirei Team 27.09.2018 Poputepipikku 2 Nirei Team 27.09.2018 Poputepipikku 1 Nirei Team 27.09.2018